Studijní aktuality

30. 1. 2019

Do rozvrhových akcí na letní semestr 2018/2019 byl zařazen předmět Volitelný kurz 5 (KFI/VK5), jehož absolvováním lze získat 2 kredity. Jedná se o diplomový seminář pro bakalářské i navazující magisterské studenty, jehož náplní je...

15. 1. 2019

Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020. Uzávěrka přihlášek je 10. února 2019. Informace o studiu v zahraničí včetně seznamu dvaceti tří partnerských...

14. 1. 2019

Odevzdání a evidence bakalářských a diplomových prací v srpnovém termínu probíhá v úterý 20. srpna 2019, pouze tento jediný den. Katedra tento termín povolí jen v odůvodněných případech, a to po dohodě studenta s vedoucím práce....

7. 12. 2018

Do STAGu byl vložen lednový termín státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací, budou se konat ve středu 16. ledna 2019. Na termín máte možnost se  přihlásit až do čtvrtka 13. prosince 2018 do 11.00 hodin, poté bude...