Studijní aktuality

29. 3. 2021

Byly vypsány červnové termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací: 14. 6. 2021 - Státní bakalářská zkouška (BSZZK) 15. 6. 2021 - Obhajoba bakalářské práce (BCDP) 15. 6. 2021 - Obhajoba magisterské...

24. 11. 2020

Byl vypsán lednový termín státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací: úterý 19. 1. 2021 - BSZZK a SZZK, BCDP a MADP Zápis do STAGu končí v pondělí 14. 12. 2020 v 11:00. Další informace o průběhu zkoušení a návod...

24. 3. 2020

Nikdo sice neví, jak se bude situace vyvíjet, ale podle studijního řádu je třeba zveřejnit termíny státních zkoušek. Studenti se mohou ke státnicím a obhajobám zapsat ve STAGu od 27. 3. 2020 do 7. 5. 2020 do 11:00. Termíny státnic...

7. 6. 2019

Byly vypsány srpnové termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací: úterý 27. 8. 2019 - BSZZK a BCDPstředa 28. 8. 2019 - SZZK a MADP Zápis probíhá od pátku 7. 6. 2019, končí společně s nejzazším termínem...

24. 5. 2019

Upozorňujeme na stipendia Fulbrightovy komise jako na možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA, i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a...

24. 5. 2019

Bylo  spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2019/2020. E-přihlášky najdete na těchto odkazech: 1obor: http://czv.upol.cz/czv_programs/o...

30. 1. 2019

Do rozvrhových akcí na letní semestr 2018/2019 byl zařazen předmět Volitelný kurz 5 (KFI/VK5), jehož absolvováním lze získat 2 kredity. Jedná se o diplomový seminář pro bakalářské i navazující magisterské studenty, jehož náplní je...

15. 1. 2019

Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020. Uzávěrka přihlášek je 10. února 2019. Informace o studiu v zahraničí včetně seznamu dvaceti tří partnerských...

14. 1. 2019

Odevzdání a evidence bakalářských a diplomových prací v srpnovém termínu probíhá v úterý 20. srpna 2019, pouze tento jediný den. Katedra tento termín povolí jen v odůvodněných případech, a to po dohodě studenta s vedoucím práce....

7. 12. 2018

Do STAGu byl vložen lednový termín státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací, budou se konat ve středu 16. ledna 2019. Na termín máte možnost se  přihlásit až do čtvrtka 13. prosince 2018 do 11.00 hodin, poté bude...