Závěrečné práce

Bakalářská diplomová práce

Téma bakalářské diplomové práce musí být zvoleno a zadáno do konce čtvrtého semestru bakalářského studia, a to nejlépe ve spolupráci se školitelem, který se studentem konzultuje téma a obsah. Rozsah práce je minimálně 40 normostran. Po odevzdání vypracují školitel a přidělený oponent dva posudky. Obhajoba probíhá komisionálně v termínu určeném katedrou a je veřejná, účastní se jí předseda komise, školitel i oponent.

Magisterská diplomová práce

Téma magisterské diplomové práce musí být zvoleno a zadáno do konce druhého semestru magisterského studia, a to nejlépe ve spolupráci se školitelem, který se studentem konzultuje téma a obsah. Rozsah práce je minimálně 60 normostran. Po odevzdání vypracují školitel a přidělený oponent dva posudky. Obhajoba probíhá komisionálně v termínu určeném katedrou a je veřejná, účastní se jí předseda komise, školitel i oponent.

Doktorská disertační práce

Doktorská disertace musí prokázat samostatné uvažování, odpovídající práci s pramennou i sekundární literaturou, a filozofickou invenci.