FREEMOVER na LS 2022/23 a na AR 2023/24

Sobota 5. listopad 2022, 20:07

Proděkanka pro zahraniční záležitosti FF UP doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph. D. vyhlašuje v rámci programu

Mobilita studentů FF UP – Freemover výběrové řízení na studijní, pracovní, výzkumné a konferenční pobyty v zahraničí, a to na na LS 2022/23 a na AR 2023/24 .    

 • Program je určen pro studenty FF UP všech typů i forem studia (Bc., NMgr., Ph.D.)
 • Upřednostňovány jsou studijní, pracovní, výzkumné, konferenční pobyty mimo EU, nevylučují se ale ani výjezdy do EU.
 • Upřednostňovány jsou mobility v rámci smluv FF/UP o přímé spolupráci (smlouvy viz Mapa mobilit FF UP), nevylučují se ale ani výjezdy mimo smluvní parterství FF/UP.
 • Upřednostňovány jsou výjezdy studentů vyšších ročníků (ideálně 2. a 3. roč. BSP a 4. roč. MSP, DSP kdykoliv).
 • Délka trvání výjezdu: 
 1. výjezd na praxi - minimálně 2 měsíce
 2. studijní výjezd - min. 3 měsíce, max. 10 měsíců (doporučuje se 1 - 2 semestrální pobyt)
 3. výjezd na výzkumný pobyt pro studenty DSP - min. 1 měsíc, max. 3 měsíce
 4. výjezd na konferenci - 1 a více dnů
 • Výše finanční podpory není programem určena, přidělená finanční podpora závisí na počtu přihlášených, na rozpočtu jednotlivce a na celkovém rozpočtu FF UP na zahraniční mobility. Student musí počítat s případným vlastním dofinancováním. 
 • Přihláška + požadované dokumenty k přihlášce se podávají přes Nabídku výjezdu v IS STAG: Moje studium - ECTS výjezdy - Nabídka výjezdů.

V IS STAG jsou vypsány tyto nabídky výjezdů zvlášť na LS 2022/23:

 • FREEMOVER na LS 2022/23 - DOKTORANDI - určeno pouze studentům DSP
 • FREEMOVER na LS 2022/23 - ČÍNA a TAIWAN - určeno pouze pro studenty KAS, čínské sekce
 • FREEMOVER na LS 2022/23 - JAPONSKO - určeno pouze pro studenty KAS, japonské sekce
 • FREEMOVER na LS 2022/23 - KOREA - určeno pouze pro studenty KAS, korejské sekce
 • FREEMOVER na LS 2022/23 - LATINSKÁ AMERIKA - určeno pouze pro studenty KRS a KRP
 • FREEMOVER na LS 2022/23 - OSTATNÍ - určeno zájemcům o studium i praxi v zahraničí z jiných kateder, než z výše jmenovaných

A zvlášť pro výjezdy na ZS 2023/24, příp. pro výjezd na celý AR 2023/24:

 • FREEMOVER na ZS 2023/24 - DOKTORANDI - určeno pouze studentům DSP
 • FREEMOVER na AR 2023/24 - ČÍNA a TAIWAN - určeno pouze pro studenty KAS, čínské sekce
 • FREEMOVER na AR 2023/24 - JAPONSKO - určeno pouze pro studenty KAS, japonské sekce
 • FREEMOVER na AR 2023/24 - KOREA - určeno pouze pro studenty KAS, korejské sekce
 • FREEMOVER na AR 2023/24 - LATINSKÁ AMERIKA - určeno pouze pro studenty KRS a KRP
 • FREEMOVER na AR 2023/24 - OSTATNÍ - určeno zájemcům o studium i praxi v zahraničí z jiných kateder, než z výše jmenovaných

Užitečné odkazy:

1) https://www.ff.upol.cz/de/studenti/zahranicni-mobility/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/#c27588 

2) https://www.ff.upol.cz/de/studenti/zahranicni-mobility/administrace-vyjezdu/ 

3) https://www.ff.upol.cz/de/studenti/zahranici/studenti-ff-ve-svete/ 

 

Termín podání přihlášky: 7. října. - 11. listopadu 2022

 

Výsledky: vyrozumění je žadatelům posláno na školní e-mail do konce prosince 2022.

 

Případné dotazy směrujte na Janu Hořákovou, j.horakova@upol.cz, Zahraniční oddělení FF UP: 

https://www.ff.upol.cz/de/studenti/zahranicni-mobility/zahranicni-oddeleni/ 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)