Doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.

Employee photo
Contact
Telephone:
585633325
Workplace:
Katedra aplikované ekonomie
Org. unit:
Filozofická fakulta
Address:
Křížkovského 12
Room number:
3.03
Profession:
docent
Office Hours:
Regular
Room number:
Comment:
Thursday
11:00–13:00
3.03
Functions & membership in academic & non academic bodies:
  • Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (člen, 2018–2022)
ČLÁNEK
Kročil O., Pospíšil R. Comprehensive Measurement of Social Enterprise Impact. Ekonomski Pregled. 2018.
Kunz P., Pospíšil R., Kročil O. Economic Benefits of The Sustainable Public Procurement Law. Iqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika. 2018.
Kunz P., Pospíšil R. Has European public procurement law improved the competitiveness of public procurement? In Šišková N. (Eds.) European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2018.
Pospíšil R., Oancea B. The performances of R GPU implementations of the GMRES method. Romanian Statistical Review. 2018.
Kročil O., Pospíšil R. Halal products system audit and its importance for the Czech Republic export strategy. The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice. 2017.
Pospíšil R., Pokorný M., Koudelková J. On macroeconomic values investigation using fuzzy linear regression analysis. Computional Methods in Social Sciences. 2017.
Pospíšil R. THE MONETARY AGGREGATES AND CURRENT OBJECTIVES OF EUROPEAN CENTRAL BANK. Studies in Law and Economics. 2017.
Pospíšil R., Oancea B., Dragoescu R. Internationalization of the Higher Education in Romania and EU Countries. Revista Romana de Statistica. 2016.
Pospíšil R., Koudelková J. Price Convergence to the EU: Some Evidence for the Czech Republic. Global Economic Observer. 2016.
Pospíšil R. FINANCIAL CRISIS AND THE CENTRAL BANK SYSTEM. Global Economic Observer. 2015.
Pospíšil R. THE COSTS RELATED ANALYSIS OF BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY EVIDENCE – THE CZECH REPUBLIC STUDY2001-2014. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 2015.
Pospíšil R. The Equilibrium of Money Market and the Central Bank Issuing Policy. International and Comparative Law Review. 2015.
Pospíšil R. The Central Bank Issuing Policy and Fisher´s Equation of Exchange. Global Economic Observer. 2013.
Pospíšil R., Straková E., Suchý P., Steinhauser L., Herzig I. Administration of Clinoptilolite to Broiler Chickens During Growth and Its Effect on the Growth Rate and Bone Metabolism Indicators. Acta veterinaria Brno. 2008.
Pospíšil R., Havelková M., Blahová J., Kroupová H., Randal T., Slatinská I., Leontovycová D., Grabic R., Svobodová Z. Biomarkers of Contaminant Exposure in Chub (Leuciscus cephalus L.) ? Biomonitoring of Major Rivers in the Czech Republic. Sensors. 2008.
Pospíšil R. Hlavní zásady a struktura náhrad poskytovaných chovatelům s výskytem bovinní spongiformní encefalopatie v chovech skotu. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2008.
Pospíšil R., Straková E., Suchý P., Steinhauser L., Krejčí T. Influence of Thermally Treated and Untreated Lupin Meal on the Indicators of Performance and Health Condition of Broilers. Acta veterinaria Brno. 2008.
Pospíšil R., Kolář M., Bardoň J., Vágnerová I., Sauer P., Koukalová D., Petrželová J., Čekanová L. Resistance to antibiotics in strains of Staphylococcus sp., Enterococcus sp. And Escherichia coli isolated in bred pigs. Acta veterinaria Brno. 2008.
Pospíšil R., Holejšovský J., Bardoň J. Zásady a forma náhrad vyplácených při výskytu bovinní spongiformní encefalopatie. Veterinářství. 2007.
Pospíšil R. Cena a cenová politika podnikatele. Právo a podnikání. 2000.
Pospíšil R. Daň z příjmu fyzických osob - podnikatelů. Zdravotnictví a právo. 2000.
Pospíšil R. Finanční analýza hospodářského výsledku podnikatele. Právo a podnikání. 2000.
Pospíšil R. Pojednání o směnkách. Právo a podnikání. 2000.
Pospíšil R. Šek jako platební nástroj. Právo a podnikání. 2000.
Pospíšil R. Úvěrování podnikatelského záměru. Zdravotnictví a právo. 2000.
Pospíšil R. Finanční analýza podniku. Daně a právo v praxi. 1999.
Pospíšil R. Privatizace českých bank. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
Pospíšil R. Úvěry ve zdravotnictví. Zdravotnictví a právo. 1999.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Pospíšil R. Vývoj bankovnictví v Českých zemích ve 2. polovině 19. století. Vývoj bankovnictví v Českých zemích ve 2. polovině 19. století. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kročil O., Pospíšil R. How Can Social Enterprises Benefit from Content Marketing? Customer Psychology. In . (Eds.) Knowledge for Market Use 2018: Finances in the Background of Sustainable Development. 2018.
Kunz P., Pospíšil R. Public Procurement Law and the Crowding out Effect, Taxes and Finance. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. 2018.
Pospíšil R. The Spectrum of Monetary Policy Objectives in the Concept of the Economic Policy of th State. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. 2018.
Pospíšil R. AUDIT OF MUNICIPALITIES AND LOCAL GOVERNMENT UNITS - THE CASE STUDY OF THE CZECH REPUBLIC. In Margulescu S. (Eds.) Challenges of the Knowledge Society. 2017.
Kročil O., Pospíšil R. Social entrepreneurship: its definition and position in the economic environment of the Czech Republic. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for market use 2017. 2017.
Pospíšil R. THE CURRENT SUSTAINABILITY OF LOCAL BUDGETS IN THE CZECH REPUBLIC. In Oancea B. (Eds.) GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. 2017.
Pospíšil R., Oancea B., Dragoescu R. The Fiscal Constitution as an Institute of Public Finances. The Case Study of the Czech Republic and Romania. In Kliestik T. (Eds.) Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 2016.
Pospíšil R. The Role of the Institute of Fiscal Constitution in the System of Public Budgets in the Czech Republic. In . (Eds.) The International Conference Challenges of Knowledge Society 2016. 2016.
Pospíšil R. FINANCIAL CRISIS AND THE CENTRAL BANK SYSTEM. Challenges of the Knowledge Society 2015. 2015.
Pospíšil R. HIGHER EDUCATION AS A DETERMINANT OF THE ECONOMIC GROWTH. A COMPARISON BETWEEN CZECH REPUBLIC AND ROMANIA. Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. 2015.
Pospíšil R. INSTITUT FINANČNÍ ÚSTAVY A JEHO ROLE V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ. Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. 2015.
Pospíšil R. The Money Market Equilibrium and the Role of Central Banks. In Sika P. (Eds.) Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. 2015.
Pospíšil R. Měnová rovnováha a její vyjádření v rovnici směny. Veřejná správa 2012. 2012.
POSPÍŠIL R. Deficit veřejných financí České republiky a možnosti jeho řešení. In Bendová K., Vavrysová L. (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference Znalosti pro tržní praxi 2011. 2011.
Pospíšil R. Hospodářství České republiky v roce 2000. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Iuridica 3. 2001.
Pospíšil R. Kvantitativní teorie peněz, monetární politika a regulační opatření centrální banky. Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Iuridica 2. 2000.
KNIHA - CELEK
Pospíšil R. Analýza nákladů spojených s tlumením bovinní spongiformní encefalopatie v České republice v letech 2001 až 2008. Analýza nákladů spojených s tlumením bovinní spongiformní encefalopatie v České republice v letech 2001 až 2008. 2008.
Pospíšil R. Finance a bankovnictví. Finance a bankovnictví. 2007.
Pospíšil R., Hobza V., Puchinger Z. Finance a bankovnictví. Finance a bankovnictví. 2006.
Puchinger Z., Pospíšil R., Hobza V. Finance a bankovnictví. Finance a bankovnictví. 2006.
Pospíšil R. Bankovnictví pro právníky. Bankovnictví pro právníky. 2004.
Pospíšil R. Vybrané kapitoly z ekonomiky EU. Vybrané kapitoly z ekonomiky EU. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Pospíšil R. Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. In Slavíčková P. (Eds.) Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Slavíčková P., Talášek T., Kubátová J., Stoklasa J., Pospíšil R. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. 2018.
Slavíčková P., Pospíšil R., Kleiberová P., Klvač J. Dluh jako součást soukromých a veřejných financí. 2013.
Slavíčková P., Kubátová J., Puchinger Z., Závodná L., Pospíšil R., Kleiberová P. Znalosti pro tržní praxi 2013: Veřejná ekonomika ? současnost a perspektiva. 2013.
Bendová K., Kubátová J., Klvač J., Řezník J., POSPÍŠIL R., SLAVÍČKOVÁ P., PUCHINGER Z., Vavrysová L. Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Vedení bakalářské práce 2 KAE/94BP2 LS 0
Vedení bakalářské práce 2 KAE/94BP2 ZS 0
Vedení bakalářské práce 3 KAE/94BP3 LS 0
Vedení bakalářské práce 3 KAE/94BP3 ZS 0
Vedení bakalářské práce 4 KAE/94BP4 LS 0
Vedení bakalářské práce 4 KAE/94BP4 ZS 0
Veřejná ekonomika KAE/VR ZS 1
Veřejná ekonomika KAE/VR ZS Se 1
Veřejné finance v Evropské unii KAE/91AVF LS Se 0
Veřejné finance v Evropské unii KAE/91AVF ZS Se 3
Výuka předmětu 1 KAE/94VP1 LS 0
Výuka předmětu 1 KAE/94VP1 ZS 0
Výuka předmětu 2 KAE/94VP2 LS 0
Výuka předmětu 2 KAE/94VP2 ZS 0
Výuka předmětu 3 KAE/94VP3 LS 0
Výuka předmětu 3 KAE/94VP3 ZS 0
Výuka předmětu 4 KAE/94VP4 LS 0
Výuka předmětu 4 KAE/94VP4 ZS 0
Zahraniční stáž do 30 dní KAE/91CZ2 LS 0
Zahraniční stáž do 30 dní KAE/91CZ2 ZS 0
Zahraniční stáž do 7 dní KAE/91CZ1 LS 0
Zahraniční stáž do 7 dní KAE/91CZ1 ZS 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KAE/91CZ3 LS 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KAE/91CZ3 ZS 0
Základní ekonomické principy - RVI KSA/KZEP ZS 5
Základní ekonomické principy - RVI KSA/KZEP ZS Se 5
Základy ekonomie KAE/UEZU ZS Se 4
Základy tržní ekonomie - APM KSA/ZTE LS 4
Bankovnictví 1 KAE/BA1 ZS Se 2
Bankovnictví 2 KAE/BA2 LS Se 2
Daně KAE/DA LS Se 2
Dějiny ekonomických teorií - teor. ek. KAE/DT ZS 2
Disertační seminář 1 KAE/95DS1 LS Se 0
Disertační seminář 1 KAE/95DS1 ZS Se 0
Disertační seminář 2 KAE/95DS2 LS Se 0
Disertační seminář 2 KAE/95DS2 ZS Se 0
Disertační seminář 3 KAE/95DS3 LS Se 0
Disertační seminář 3 KAE/95DS3 ZS Se 0
Disertační seminář 4 KAE/95DS4 LS Se 0
Disertační seminář 4 KAE/95DS4 ZS Se 0
Domácí konference 1 KAE/91BD1 LS 0
Domácí konference 1 KAE/91BD1 ZS 0
Domácí konference 2 KAE/91BD2 LS 0
Domácí konference 2 KAE/91BD2 ZS 0
Ekonomie 1 KRL/KEKN1 LS 7
Makroekonomie KAE/MAN LS 4
Makroekonomie KAE/MA LS 4
Makroekonomie KAE/MA LS Cv 4
Měnová politika eurozóny KAE/MEP LS Se 1
Měnová politika eurozóny KAE/MEP LS 1
Mezinárodní konference 1 KAE/91BM1 LS 0
Mezinárodní konference 1 KAE/91BM1 ZS 0
Mezinárodní konference 2 KAE/91BM2 LS 0
Mezinárodní konference 2 KAE/91BM2 ZS 0
Mikroekonomie KAE/MI ZS 4
Mikroekonomie KAE/MI ZS Cv 4
Mikroekonomie KAE/MIN ZS 4
Oponentura bakalářské práce 1 KAE/94OB1 LS 0
Oponentura bakalářské práce 1 KAE/94OB1 ZS 0
Oponentura bakalářské práce 2 KAE/94OB2 LS 0
Oponentura bakalářské práce 2 KAE/94OB2 ZS 0
Oponentura bakalářské práce 3 KAE/94OB3 LS 0
Oponentura bakalářské práce 3 KAE/94OB3 ZS 0
Oponentura bakalářské práce 4 KAE/94OB4 LS 0
Oponentura bakalářské práce 4 KAE/94OB4 ZS 0
Principles of Monetary and Fiscal Policy KAE/MFP LS 1
Principles of Monetary and Fiscal Policy KAE/MFP LS Se 1
Publikace Jimp, ERIH Int 1, Scopus KAE/91BP1 LS 0
Publikace Jimp, ERIH Int 1, Scopus KAE/91BP1 ZS Se 0
Publikace Jneimp, ERIH Int 2 KAE/91BP2 LS 0
Publikace Jneimp, ERIH Int 2 KAE/91BP2 ZS 0
Publikace Jrec, ERIH NAT KAE/91BP3 LS 0
Publikace Jrec, ERIH NAT KAE/91BP3 ZS 0
Selected Topics in Economics 1 KAE/STE1 ZS Se 2
Selected Topics in Economics 2 KAE/STE2 LS Se 2
Specializované bankovní produkty KAE/SPB ZS 1
Specializované bankovní produkty KAE/SPB ZS Se 1
Vedení bakalářské práce 1 KAE/94BP1 LS 0
Vedení bakalářské práce 1 KAE/94BP1 ZS 0
Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates