prof. Ing. RICHARD POSPÍŠIL, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633325

Katedra ekonom. a manažerských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.04

Profesor

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
čtvrtek 11:00–13:00 1.21 Konzultace probíhají v zasedací místnosti KEMS v přízemi, dveře č. 1.21

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká rada

  • Vědecká rada Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě (člen, 2023–2027)
  • Vědecká rada Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (člen, 2018–2022)
ČLÁNEK
Pospíšil R., Kročil O., Sadílek T. Determinants of young generation retirement planning behaviour - the case of Czechia. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies. 2023.
Ondrušková D., Pospíšil R. European Parliament Elections Incentives for First-Time Voters: Evidence from the Secondary Schools. European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2023.
Pospíšil R., Achim T., Daniel B., Marcus L. Future of Work: New Work as a Saviour? In Philipp H. (Eds.) International Journal of Organizational Leadership. 2023.
Pospíšil R., Pokorný M. Selected Economic Time Series Analysis Using the Fuzzy Linear Regression. In Tudorel A. (Eds.) Romanian Statistical Review. 2023.
Ondrušková D., Pospíšil R. The good practices for implementation of cyber security education for school children. Contemporary Educational Technology. 2023.
Pospíšil R., Ondrušková D. Funding organisations: the case of regional public schools in the Czech Republic and Slovakia. Forum Scientiae Oeconomia. 2022.
Pospíšil R. The financial impact of mad cow disease to public budgets in Czech Republic from 2001-2019. In Besarabova S. (Eds.) Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2022.
Pospíšil R., Oancea B., Pokorný M., Štefanová G. Time Series Analysis by Fuzzy Linear Regression. In Tudorel A. (Eds.) Romanian Statistical Review. 2022.
Ondrušková D., Pospíšil R. A comparative study of teacher´s salary formula methods, case of regional school funding. Iqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika. 2021.
Oancea B., Pospíšil R., Jula M., Imbrisca C. Experiments with Fuzzy Methods for Forecasting Time Series as Alternatives to Classical Method. Mathematics. 2021.
Meixner T., Pospíšil R., Žufan P. Moderating the Relationship between Leadership and Commitment: An Empirical Study on Personality and Values. International Journal of Organizational Leadership. 2021.
Meixner T., Pospíšil R. Personality Matters: Prediction of Organizational Commitment Using Leadership and Personality. International Journal of Organizational Leadership. 2021.
Kročil O., Pospíšil R., Kosina D. Awareness and Attitudes toward Social Entrepreneurship among University Students and Disabled People. The Case of the Czech Republic. Economic and Social Changes-Facts Trends Forecast. 2020.
Kročil O., Pospíšil R., Kosina D. Awareness and Attitudes toward Social Entrepreneurship among University Students and Disabled People. The Case of the Czech Republic. Economic and Social Changes-Facts Trends Forecast. 2020.
Pospíšil R., Kunz P. Comparison of German and Czech public procurement system and economic impacts. European Research Studies Journal. 2020.
Kročil O., Pospíšil R. The Influence of GDPR on Activities of Social Enterprises. MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS. 2020.
Kunz P., ŽUfan P., Pospíšil R., Kročil O. The Public Law Procurement System and its Macroeconomic Effects in Germany and in the Czech Republic Regarding its Compliance with EU Law. European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2020.
Kročil O., Dopita M., Pospíšil R. Integration Social Enterprises as a Tool of Employment Policy. Ekonomski Pregled. 2019.
Pospíšil R., Kročil O., Kunz P. The Analysis of Damping of the Bovine Rhinotracheitis National Recovery Program in the Czech Republic between 2006-2016. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2019.
Pospíšil R., Kunz P., Kročil O. The Impact Of Public Procurement Law To The System Of Public Finance. Global Economic Observer. 2019.
Kročil O., Pospíšil R. Comprehensive Measurement of Social Enterprise Impact. Ekonomski Pregled. 2018.
Kunz P., Pospíšil R., Kročil O. Economic Benefits of The Sustainable Public Procurement Law. Iqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika. 2018.
Kunz P., Pospíšil R. Has European public procurement law improved the competitiveness of public procurement? In Šišková N. (Eds.) European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2018.
Pospíšil R., Oancea B. The performances of R GPU implementations of the GMRES method. Romanian Statistical Review. 2018.
Kročil O., Pospíšil R. Halal products system audit and its importance for the Czech Republic export strategy. The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice. 2017.
Pospíšil R., Pokorný M., Koudelková J. On macroeconomic values investigation using fuzzy linear regression analysis. Computional Methods in Social Sciences. 2017.
Pospíšil R. THE MONETARY AGGREGATES AND CURRENT OBJECTIVES OF EUROPEAN CENTRAL BANK. Studies in Law and Economics. 2017.
Pospíšil R., Oancea B., Dragoescu R. Internationalization of the Higher Education in Romania and EU Countries. Revista Romana de Statistica. 2016.
Pospíšil R., Koudelková J. Price Convergence to the EU: Some Evidence for the Czech Republic. Global Economic Observer. 2016.
Pospíšil R. FINANCIAL CRISIS AND THE CENTRAL BANK SYSTEM. Global Economic Observer. 2015.
Pospíšil R. THE COSTS RELATED ANALYSIS OF BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY EVIDENCE – THE CZECH REPUBLIC STUDY2001-2014. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 2015.
Pospíšil R. The Equilibrium of Money Market and the Central Bank Issuing Policy. International and Comparative Law Review. 2015.
Pospíšil R. The Central Bank Issuing Policy and Fisher´s Equation of Exchange. Global Economic Observer. 2013.
Pospíšil R., Straková E., Suchý P., Steinhauser L., Herzig I. Administration of Clinoptilolite to Broiler Chickens During Growth and Its Effect on the Growth Rate and Bone Metabolism Indicators. Acta veterinaria Brno. 2008.
Pospíšil R., Straková E., Suchý P., Steinhauser L., Krejčí T. Influence of Thermally Treated and Untreated Lupin Meal on the Indicators of Performance and Health Condition of Broilers. Acta veterinaria Brno. 2008.
Pospíšil R., Kolář M., Bardoň J., Vágnerová I., Sauer P., Koukalová D., Petrželová J., Čekanová L. Resistance to antibiotics in strains of Staphylococcus sp., Enterococcus sp. And Escherichia coli isolated in bred pigs. Acta veterinaria Brno. 2008.
Pospíšil R. Cena a cenová politika podnikatele. Právo a podnikání. 2000.
Pospíšil R. Daň z příjmu fyzických osob - podnikatelů. Zdravotnictví a právo. 2000.
Pospíšil R. Finanční analýza hospodářského výsledku podnikatele. Právo a podnikání. 2000.
Pospíšil R. Pojednání o směnkách. Právo a podnikání. 2000.
Pospíšil R. Šek jako platební nástroj. Právo a podnikání. 2000.
Pospíšil R. Úvěrování podnikatelského záměru. Zdravotnictví a právo. 2000.
Pospíšil R. Finanční analýza podniku. Daně a právo v praxi. 1999.
Pospíšil R. Privatizace českých bank. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
Pospíšil R. Úvěry ve zdravotnictví. Zdravotnictví a právo. 1999.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Pospíšil R. Vývoj bankovnictví v Českých zemích ve 2. polovině 19. století. Vývoj bankovnictví v Českých zemích ve 2. polovině 19. století. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ondrušková D., Pospíšil R. Multi-stage design of Continuous Professional Development for teachers – directions for effective implementation Strategy 2030+. KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management. Conference proceedings. 2022.
Ondrušková D., Pospíšil R. New funding models for regional public schools. KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management. Conference proceedings. 2021.
Ondrušková D., Pospíšil R. Perspectives of vocational education in the Czech Republic. In Nálepová V., . (Eds.) International Scientific Conference Economic and Social Policy. 2020.
Ondrušková D., Pospíšil R. Well-educated workforce as a key to state prosperity: Case of the Czech Republic in the economic slump. In Ondrušková D. (Eds.) Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. 2020.
Kročil O., Pospíšil R. Disabled People as a Target Group of Social Enterprises? The Case of the Czech Republic. In . (Eds.) Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. 2019.
Pospíšil R. Monetary policy regime and inflation targeting of the Czech National Bank. In Stoklasa J. (Eds.) Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. 2019.
Pospíšil R., Oancea B., Necula M. Using Web-scrapping techniques to build a consumer price index. In Stoklasa J. (Eds.) Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. 2019.
Kročil O., Pospíšil R. How Can Social Enterprises Benefit from Content Marketing? Customer Psychology. In . (Eds.) Knowledge for Market Use 2018: Finances in the Background of Sustainable Development. 2018.
Kunz P., Pospíšil R. Public Procurement Law and the Crowding out Effect, Taxes and Finance. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. 2018.
Pospíšil R. The Spectrum of Monetary Policy Objectives in the Concept of the Economic Policy of th State. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. 2018.
Pospíšil R. AUDIT OF MUNICIPALITIES AND LOCAL GOVERNMENT UNITS - THE CASE STUDY OF THE CZECH REPUBLIC. In Margulescu S. (Eds.) Challenges of the Knowledge Society. 2017.
Pospíšil R. THE CURRENT SUSTAINABILITY OF LOCAL BUDGETS IN THE CZECH REPUBLIC. In Oancea B. (Eds.) GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. 2017.
Pospíšil R., Oancea B., Dragoescu R. The Fiscal Constitution as an Institute of Public Finances. The Case Study of the Czech Republic and Romania. In Kliestik T. (Eds.) Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 2016.
Pospíšil R. FINANCIAL CRISIS AND THE CENTRAL BANK SYSTEM. Challenges of the Knowledge Society 2015. 2015.
Pospíšil R. HIGHER EDUCATION AS A DETERMINANT OF THE ECONOMIC GROWTH. A COMPARISON BETWEEN CZECH REPUBLIC AND ROMANIA. Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. 2015.
Pospíšil R. INSTITUT FINANČNÍ ÚSTAVY A JEHO ROLE V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ. Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. 2015.
Pospíšil R. The Money Market Equilibrium and the Role of Central Banks. In Sika P. (Eds.) Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. 2015.
Pospíšil R. Měnová rovnováha a její vyjádření v rovnici směny. Veřejná správa 2012. 2012.
POSPÍŠIL R. Deficit veřejných financí České republiky a možnosti jeho řešení. In Bendová K., Vavrysová L. (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference Znalosti pro tržní praxi 2011. 2011.
Pospíšil R. Hospodářství České republiky v roce 2000. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Iuridica 3. 2001.
Pospíšil R. Kvantitativní teorie peněz, monetární politika a regulační opatření centrální banky. Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Iuridica 2. 2000.
KNIHA - CELEK
Pospíšil R., Žufan P. Ekonomika veřejných rozpočtů. In Mařík K. (Eds.) 2019.
Pospíšil R. Finance a bankovnictví. Finance a bankovnictví. 2007.
Pospíšil R., Hobza V., Puchinger Z. Finance a bankovnictví. Finance a bankovnictví. 2006.
Puchinger Z., Pospíšil R., Hobza V. Finance a bankovnictví. Finance a bankovnictví. 2006.
Pospíšil R. Bankovnictví pro právníky. Bankovnictví pro právníky. 2004.
Pospíšil R. Vybrané kapitoly z ekonomiky EU. Vybrané kapitoly z ekonomiky EU. 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Slavíčková P., Talášek T., Kubátová J., Stoklasa J., Pospíšil R. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. 2018.
Slavíčková P., Kubátová J., Puchinger Z., Závodná L., Pospíšil R., Kleiberová P. Znalosti pro tržní praxi 2013: Veřejná ekonomika ? současnost a perspektiva. 2013.
Bendová K., Kubátová J., Klvač J., Řezník J., POSPÍŠIL R., SLAVÍČKOVÁ P., PUCHINGER Z., Vavrysová L. Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
PROJEKT
Müller M., Kročil O., Kubátová J., Pospíšil R., Ondrušková D., Kosina D., Vaseková V., Ottová L., Pisklák S. Podnikatelská řešení společenských problémů. Univerizta Palackého v Olomouci. 2023.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ONDRUŠKOVÁ FIF Ekonomika a management 2023
HOBZA FTK Kinantropologie 2023
KROČIL FIF Ekonomika a management 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)