Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
607882245
Pracoviště:
Katedra divadelních a filmových studií
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Univerzitní 3, 5
Místnost:
2.31
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen AS fakulty (11. 10. 2017 – )
Vědecká společnost
  • Society for Cinema and Media Studies (člen, 2012–)
  • The International Association of Media and History (člen, 2019–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Hain M., Cyroň M., Jedličková J., Sabol O., Schnapková A., Bébarová J., Uher T., Jendřejek J. Osudová osamělost: Obrysy filmové a literární tvorby Václava Kršky. 2016. (KNIHA - CELEK)
Hain M. Hugo Haas a jeho (americké) filmy. 2015. (KNIHA - CELEK)
Hain M., Cyroň M., Jedličková J., Chlumská E., Suchánek V. V mezích přípustnosti. Cenzura ve filmu a televizi. 2014. (KNIHA - CELEK)
Křipač J., Hain M. Hugo Haas mezi středoevropskou a americkou kulturou. 2012. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Hain M. Hitchcock à la De Palma. Film a doba. 2016.
Hain M. The Birth of the Tramp: A 100th Anniversary Celebration. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2015.
Hain M. Hugo Haas: Hollywood's Independent Pioneer. Humanities and Social Sciences Review. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pavlišová J. Úvodem. In Pavlišová J., Hain M. (Eds.) O divadle 2013. 2013.
Pavlišová J. Výzkum zámeckých divadel. Zámecké divadlo v Lysicích. In Pavlišová J., Hain M. (Eds.) O divadle 2013. 2013.
Hain M. Exulantství v amerických filmech Huga Haase. In Zemanová Z., Pořízková L. (Eds.) Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Hain M. Dark Horizons West: Vliv klasického filmu noir na westernový žánr. Proměny westernu - pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. 2013.
Hain M. Hugo Haas. Forgotten Émigré. Noir City Annual 5 (ed. by Donald Malcolm). 2013.
VÝSTAVA
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Světový film A KDU/SFA ZS 2
Světový film A KDU/SFA LS 2
Světový film B KDU/SFB ZS 2
Světový film B KDU/SFB LS 2
Světový film E KDU/SFE LS 2
Světový film F KDU/SFF ZS 2
Television studies a nová média A KDU/TVMNA LS 2
Television studies a nová média D KDU/TVMND ZS 2
Diplomový seminář 1 KDU/DIS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DIS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DIS3 ZS Se 0
Television studies a nová média E KDU/TVMNE LS 2
Television studies a nová média F KDU/TVMNF ZS 2
Vybrané kapitoly z teorie filmu/médií KDU/VKTFK LS Se 0
Exkurze KDU/E ZS Cv 0
Proseminář oborové metodologie KDU/POM ZS Se 2
Proseminář oborové metodologie film KDU/POMFK ZS Se 0
Základy analýzy filmu KDU/ZAF LS 1
Základy analýzy filmu KDU/ZAF LS Cv 3
Filmová projekce A KDU/FPA ZS Cv 2
Filmová studia - bakalářská KDU/FSB ZS 0
Filmová studia - magisterská KDU/FSM ZS 0
Filmová věda KDU/FV ZS Cv 0
Seminář analýzy filmu D KDU/SAFD LS Se 2
Seminář analýzy filmu D KDU/SAFDK LS Se 0
Seminář analýzy filmu G KDU/SAFG ZS Se 2
Seminář analýzy filmu G KDU/SAFG LS Se 2
Seminář analýzy televize a médií C KDU/SATMC ZS Se 2
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 ZS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1K ZS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2K ZS Se 0
Seminář k diplomové práci 1 KDU/SDU1 LS Se 0
Seminář k diplomové práci 2 KDU/SDU2 LS Se 0
Seminář analýzy filmu A KDU/SAFA ZS Se 2
Seminář analýzy filmu H KDU/SAFH ZS Se 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.