Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v lednu 2023

Den otevřených dveří se uskuteční dne 14. ledna 2023 v době od 9:00 do 15:00.

V průběhu dne se uskuteční dva informační bloky "Seznamte se s FF UP" se zástupci vedení fakulty, které proběhnou v aule fakulty na Křížkovského 10 (2. poschodí, místnost č. 3.32) v těchto časech:

  1. informační blok "Seznamte se s FF UP": od 10:00
  2. informační blok "Seznamte se s FF UP": od 11:30

Podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých programů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, konzultacích, o uplatnění absolventů v praxi apod. budou podávány na příslušných katedrách, na nichž se tyto studijní programy  vyučují.

Studijní referentky budou k dispozici na informačních stáncích v každé budově fakulty a budou v průběhu dne poskytovat informace o nabízených studijních programech, katedrách fakulty a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením. 

Testy SPF nanečisto

Fakulta umožní všem zájemcům zkušební testování k přijímacím zkouškám (test SPF = test předpokladů ke studiu), výsledky pak uchazeči naleznou na této webové stránce od 1. 2. 2023. Testování proběhne v prostorách fakulty tř. Svobody 26, v aule (místnost 1.49), délka trvání testu je 50 minut.

Zkušební testy SPF se budou konat v časech: 
9:30-10:30
11:30-12:30
14:00-15:00

K registraci je třeba se dostavit minimálně 15-20 minut před zahájením testování.

Jak na testy SPF? Projděte si tipy v brožuře, která by vám měla pomoci s přijímacím řízením, jehož součástí je na naší fakultě test předpokladů ke studiu (SPF). 

Informace k výsledkům a výsledky testování nanečisto ze dne 14. 1. 2023

Informace k výsledkům a výsledky testování nanečisto ze dne 2. 12. 2022

Na co se můžete dále těšit?

9:00–15:00 Na kaFFe a FF sušenku
• Stánek Kofi Kofi na nádvoří Křížkovského 10
• Bistro Coffee Library ve Zbrojnici
• Bistro FreshUP na Křížkovského 10
• Stánek Druhý domov na tř. Svobody 26
Dejte si kávu nebo jiný horký nápoj na jednom z těchto míst a dostanete k němu obří lineckou sušenku s logem fakulty. Množství sušenek je omezené, kdo dřív přijde, ten dřív svačí!

9:40, 11:10 Terez Wrau
Hudební vystoupení písničkářky Terez Wrau v aule na Křížkovského 10 krátce před zahájením informačních bloků “Seznamte se s FF UP”.

Prohlédněte si bohatý doprovodný program, který pro vás připravila Univerzita Palackého.

Využijte bezplatnou autobusovou linku DOD, na jejíž palubě budou studenti UP.


Program jednotlivých kateder

Katedra anglistiky a amerikanistiky 

9:00–15:00 Informace v knihovně – letáčky a brožurky k rozebrání (Křížkovského 10, zadní trakt, 3. patro, vlevo od schodů, místnost 3.31)
11:00–11:30 Informační setkání na KAA – prezentace o studiu na katedře (Křížkovského 10, zadní trakt, 3. patro, vpravo od schodů, místnost 3.05)
11:30–12:00 Představení tlumočnicko-překladatelského oboru (Křížkovského 10, zadní trakt, 3. patro, vpravo od schodů, místnost 3.16)
web katedry I facebook I instagram
Studuj anglistiku a amerikanistiku I Studuj angličtinu pro tlumočení a překlad

 

Katedra asijských studií

9:00–15:00 Představení programu Čínská filologie
V rámci prezentací i individuálních rozhovorů vám představíme studijní program, volbu specializací, možnosti zahraničních výjezdů a navazujícího studia. Čeká vás i ochutnávka čínských čajů a prohlídka učebních materiálů. (tř. Svobody 26, 2. patro, místnost 2.43)
Studuj čínštinu
9:00–15:00 Představení programu Indonéská studia
V rámci rozhovorů s vyučujícími, ale i současnými studenty vám představíme studijní program, včetně obsahu vybraných přednášek, možností studia v zahraničí, navazujícího studia a možného uplatnění. (tř. Svobody 26, 2. patro,místnost 2.42)
Studuj indonéštinu
9:00–15:00 I informační bloky v časech 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15 Představení programu Japonská filologie
V rámci informačních bloků vám představíme náplň studijního programu, možnosti výjezdu do zahraničí, požadavky pro přijetí ke studiu, vybrané učební materiály apod. Mimo tyto bloky si můžete individuálně popovídat s vyučujícími i studenty. (tř. Svobody 26, 2. patro, místnost 2.65)
Studuj japonštinu
9:00–15:00 I informační bloky v časech 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 Představení programů Korejská studia a Korejština pro hospodářskou praxi
V rámci informačních bloků vám představíme dva studijní programy, rozdíly mezi nimi a požadavky pro přijetí. Dozvíte se o možnostech výjezdů do zahraničí i uplatnění, setkáte se s vyučujícími i studenty a prohlédnete si studijní materiály. Mimo tyto bloky se můžete individuálně ptát na cokoliv, co vás ohledně studia zajímá. (tř. Svobody 26, 2. patro, místnost 2.44)
Studuj korejštinu
9:00–15:00 I informační bloky v časech 9:45, 10:45, 12:45, 13:45, 14:45 Představení programu Vietnamská filologie
V rámci informačních bloků vám představíme studijní program, náplň výuky, požadavky pro přijetí, možnosti výjezdu do zahraničí apod. Mimo tyto bloky můžete získat další informace formou individuálních dotazů a diskuse.  (tř. Svobody 26, 2. patro, místnost 2.40)
Studuj vietnamštinu

Nabízíme bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy zaměřené na studium jazyků, společností a kultur Číny, Indonésie, Japonska, Koreje a Vietnamu. V rámci DOD se zaměřujeme na bakalářské studijní programy, avšak rádi vám představíme i možnosti dalšího studia.
web katedry I facebook I prezentace studijních oborů na youtube 

 

Katedra bohemistiky 

9:00-15:00 Představení Katedry bohemistiky
Po celý den bude tým členů katedry k dispozici pro individuální návštěvy a dotazy. Jednotlivé studijní programy vám přiblížíme také v rámci informačních bloků (vždy v rozsahu cca 30 minut). 
Informační bloky: 9:00, 12:30 – Česká filologie (Bc. i nMgr. studium)
9:30, 13:00 – Editorství (Bc. studium Česká filologie se zaměřením na editorskou práci; nMgr. studium Ediční a nakladatelská praxe)
(Křížkovského 10, zadní trakt, přízemí, učebna 1.25)

9:00-15:00 I informační bloky 11:00 a 13:30 Studentská sekce DOD
Budete mít možnost se seznámit s náplní studia, ale i dalšími aspekty vysokoškolského života přímo z pohledu studentů a prostřednictvím jejich reálných zkušeností. Organizátoři z bohemistického spolku BOSS budou k dispozici po celý den a připravili i dva speciální informační bloky 
(Křížkovského 10, zadní trakt, přízemí, učebna 1. 35)

web katedry I facebook I instagram
Studuj bohemistiku

 

Katedra germanistiky 

9:00-15:00 Prezentační stoly
Prezentace bude probíhat formou prezentačních stolů, kde představíme jednotlivé studijní programy:
Studijní program překladatelství/tlumočnictví: specifikace požadavků na přijetí, představení studijního oboru, cíle studia, možnosti magisterského studia, ukázky ze seminářů
Filologie: specifikace požadavků na přijetí, představení studijního oboru, cíle studia, možnosti magisterského studia, ukázky ze seminářů
„Doktorandský“ stůl: popovídejte si s absolventkou germanistického studia v doktorském studijním programu.
KK-Tisch (Kaffe und Kuchen-Tisch): možnost neformálního rozhovoru u koláče a kávy.
(Křížkovského 10, přední trakt, učebna 3.39)
web katedry I facebook I instagram
Studuj germanistiku

 

Katedra nederlandistiky

9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Představení studijních programů, možnosti zahraničních mobilit

9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15 Vtipný kvíz
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Tematické stoly (jazykověda, kultura a dějiny, literatura, tlumočení a překlad), ochutnávka nizozemských a belgických specialit
11:00–11:30, 12:30–13:00 Studium nederlandistiky v otázkách a odpovědích – online přes aplikaci Zoom:  https://cesnet.zoom.us/j/95551775129
(Křížkovského 14, přízemí, učebna 1.07)
web katedry I facebook I instagram
Studuj nizozemštinu

 

Katedra obecné lingvistiky 

9:00–10:00 Představení katedry, nabídka oborů a modulů, zahraniční výjezdy, stáže, uplatnění absolventů
10:00
–10:45 Zahrajte si s námi lingvistické hry
11:30
–12:30 Představení výzkumu kvantitativní lingvistiky, biosémiotiky, psycholingvistiky, digitální komunikace
13:00
–14:00 Otázky a odpovědi, hra Nebe peklo ráj
(Křížkovského 12, místnost 1.04)
web katedry I facebook I instagram
Studuj lingvistiku

 

Katedra romanistiky

9:00-15:00 Infoblok pro zájemce o studium románských jazyků
Chcete vědět, co obnáší studium španělštiny, francouzštiny, italštiny nebo portugalštiny? Zeptejte se svých budoucích učitelů i spolužáků.
(Křížkovského 10, přední trakt, místnost 2.39  španělština, 2.63 francouzština, 2.49 italština, 2.54 portugalština) 
web katedry I facebook  
Studuj španělštinu I Studuj francouzštinu I Studuj italštinu I Studuj portugalštinu

 

Katedra slavistiky 

9:00-15:00 I 11:00–11:30 Prezentace katedry slavistiky
Zveme Vás na prezentaci oborů katedry slavistiky. Dozvíte se, jaké jazyky a obory můžete studovat, co vás během studia čeká, kam můžete vycestovat a jaké budete mít pracovní uplatnění. (Křížkovského 10, zadní trakt, místnost 4.19, naproti schodišti)
web katedry I facebook polonistika I facebook ukrajinistika I facebook rusistika
Studuj polonistiku I Studuj ukrajinistiku I Studuj rusistiku 

 

Katedra ekonomických a manažerských studií

9:00-15:00 Prezentace katedry a jejích studijních programů za účasti vedoucího katedry a současných studentů KEMS
(Křížkovského 12, místnost 1.12)
web katedry I facebook I instagram
Studuj ekonomii a management

 

Katedra filozofie 

9:00-15:00 Filozofie na FF UP
Představení studijního programu filozofie, publikační činnosti a soutěže pro středoškoláky "Nebojme se myslet". Diskuze s vyučujícími a studenty.
(Křížkovského 12, 1. patro, místnost: 2.15 trámová místnost)
web katedry I facebook
Studuj filozofii

 

Katedra historie

9:00-15:00 I 9:00, 10:00, 11:30, 14:00 Prezentace studijních programů Historie, Archivnictví, Archeologie (Na Hradě 5, místnost 1.12 sál Milady Paulové)
web katedry I facebook I instagram I Cech studentů historie
Studuj historii I Studuj archivnictví I Studuj archeologii 

 

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky 

9:00-15:00 Zajímá vás žurnalistika nebo spřízněné obory? Anebo chcete jen tak „nakouknout“?
Od osmi do čtrnácti hodin vám budou v budově na adrese Křížkovského 14 k dispozici vyučující, kteří si s vámi rádi popovídají, ochotně zodpoví všechny zvídavé dotazy a provedou vás krásnými prostorami katedry. Studenti si pro uchazeče připravili atraktivní doprovodný program.
 9:00–9:45, 11:00–11:45, 13:00–13:45 Představení oborů, které můžete na naší katedře studovat
Jaké jsou možnosti uplatnění po studiu? Můžu jít už v prváku na stáž do televize? Jak vypadají učebny, kde možná budu příští rok studovat? Na tyto a další často kladené otázky v tomto bloku odpovíme. Přijďte se zeptat na vše, co vás v souvislosti se studiem u nás zajímá!
(Křížkovského 14, místnost 2.05)
web katedry I facebook I instagram
Studuj žurnalistiku I Studuj mediální studia

 

Katedra politologie a evropských studií 

Studuj politiku, procestuj svět, zamiluj si Olomouc
9:00–13:00
Jaké to je studovat na naší katedře?
Život a studium na katedře očima současných studentů (Křížkovského 12, Seminární místnost Václava Buriana – 2.31)
9:00–9:45 Najdi své vysněné studium na KPES.
Jaké nabízíme studijní programy? Jaké budou přijímačky? Co u nás můžete zažít? Kam můžete vyrazit na zahraniční studijní pobyty? Jaké odborné stáže a pracovní praxe nabízíme? (Křížkovského 12, posluchárna Václava Havla – 2.03)
10:45–11:15 Představení studijních programů: Politická komunikace a politický marketing, Politologie (Křížkovského 12, posluchárna Václava Havla – 2.03)
11:15–11:45 Představení studijních programů: Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Evropská studia a diplomacie (Křížkovského 12, posluchárna Václava Havla – 2.03)
12:15–13:00 Najdi své vysněné studium na KPES
Jaké nabízíme studijní programy? Jaké budou přijímačky? Co u nás můžete zažít? Kam můžete vyrazit na zahraniční studijní pobyty? Jaké odborné stáže a pracovní praxe nabízíme? (Křížkovského 12, posluchárna Václava Havla – 2.03)
13:00–14:00 Politologický klub: Kvíz (Křížkovského 12, Seminární místnost Václava Buriana – 2.31)
web katedry I facebook I instagram
Studuj politologii a evropská studia

 

Katedra psychologie 

9:30–10:30, 11:00–12:00, 12:30–13:30, 14:00–15:00 Informační přednáškový blok
Zásadní informace se dozvíte na hlavních přednáškových blocích, kde nahlédnete do historie naší katedry, zjistíte, jak fungují přijímací zkoušky a poznáte i naši studentskou asociaci. Zkrátka všechny důležité informace pohromadě vás čekají zde. Hlavně se budete moci na cokoliv zeptat!
(Vodární 6, místnost 204, 1. patro)
10:35, 13:35 Komentované prohlídky budovy
Přijďte si prohlédnout prostory naší katedry na Vodární 6, jejíž budova nese spoustu historie. Provázet vás budou samotní studenti. Doba prohlídky je zhruba 1520 minut.
9:00-15:00 DO SVĚTA DIVŮ – laboratoř Katedry psychologie
Laboratoř je vybavena špičkovou technikou a softwarem pro provádění výzkumů, a to zejména v oblastech kognitivní psychologie a neurovědy, psychofyziologie, psychologie práce a organizace, dopravní psychologie, kyberpsychologie, vision science nebo psychologie reklamy. Přijďte nahlédnout do světa divů moderní technologie, vyzkoušejte si virtuální realitu a poznejte některé přístroje, díky nímž jsme schopni měřit fyziologické jevy. (Vodární 6, přízemí)
9:00-15:00 TALK ROOM
Chcete získat i osobnější pohled na to, jak to u nás funguje? Jak se dobře připravit na přijímací zkoušky? Jaké předměty můžete navštěvovat a kdo vás bude učit? Přijďte do Studentské místnosti, kde na vás bude čekat malé pohoštění a naši studenti - vždy připraveni zodpovědět všechny otázky, co vám nedají spát. (Vodární 6, Studentská místnost, 2. patro)
web katedry I facebook I instagram   
Studuj psychologii

 

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

9:00-15:00 Pojďte studovat na KSA, s námi se na trhu práce neztratíte!
Zástupci jednotlivých studijních programů a současní/é studenti/ky budou připraveni povyprávět o studijních programech, které je u nás možné studovat. Přiblíží formy studia prezenční/kombinované, průběh studia jak ze strany pedagogů, tak i studentů. K dispozici budou také tištěné materiály o jednotlivých studijních programech. (tř. Svobody 26, učebna 4.41, čtvrté poslední patro)
web katedry I Proč studovat na KSA | facebook
Studuj sociologii I Studuj kulturní antropologii I Studuj religionistiku

 

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových 

9:00-15:00 Zeptejte se studentů, zeptejte se doktorandky, zeptejte se pedagoga!
V rámci DOD bude v místnosti několik sektorů, návštěvník se může u jednotlivých míst zastavit a buď zhlédnout krátká videa, zapojit se do drobných workshopů nebo se seznámit přímo se strukturou pracoviště, náplní studia apod. Především jsou ale vítané jakékoli otázky – ať vyučujícím, tak i našim doktorandům a studentům. Židovská kultura je založena na otázkách!
Průběžné představování katedry a studijních programů: Proč studovat judaistiku? Možnosti studia, jazyková výuka, studium v zahraničí, praxe a stáže, uplatnění absolventů
Průběžné promítání videospotů: Seznamte se. Židovské stopy.
Průběžné „workshopy“: Židé na mapě. Stručná prezentace projektu mapování židovského obyvatelstva v Olomouci. Zprava doleva. Hebrejsky snadno a rychle. Hazard po rabínsku. Judaismus hrou.
(tř. Svobody 26, 2. patro, místnost 2.36)
web katedry I facebook I instagram
Studuj judaistiku

 

Katedra dějin umění 

9:00-15:00 Teorie a dějiny výtvarných umění (bakalářský studijní program, navazující magisterský studijní program, doktorské studijní programy) 
Průběžně budeme poskytovat informace o možnostech studovat dějiny umění na naší katedře. Rádi vás seznámíme s katedrou, možnostmi pracovního uplatnění a vysvětlíme vám, jak se co nejlépe připravit na přijímací řízení.
(Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, učebna Carolina levé křídlo budovy, přízemí, první dveře vpravo za vrátnicí) 
web katedry I facebook I instagram  
Studuj dějiny umění 

 

Katedra divadelních a filmových studií

10:00–10:30 Představení studentských spolků
Seznámení se spolky, ve kterých můžeš hrát divadlo, pořádat filmové projekce, tvořit podcasty nebo se zapojit do přípravy mezinárodních festivalů.
(Umělecké centrum Univerzity Palackého – Konvikt, Univerzitní 3, 2. patro, Velká posluchárna)
11:00–12.20, 13:00–14:20 Představení výuky a návod na přijímačky
Jak rozumět filmu, rozhlasové hře, TV seriálu nebo divadelnímu představení? Vyzkoušej si, jak se u nás učí, a načerpej inspiraci pro přijímačky.
(Umělecké centrum Univerzity Palackého – Konvikt, Univerzitní 3, 2. patro, Velká posluchárna)
9:00-15:00 Setkání s vyučujícími a představení katedry
Přijď za námi kdykoliv během dne a zeptej se na cokoliv, co tě v souvislosti se studiem zajímá. Těší se na tebe ti, kdo tě (třeba) budou učit!
(Umělecké centrum Univerzity Palackého – Konvikt, Univerzitní 3, 2. patro, Velká posluchárna)
9:00-15:00 Kamarádi a chill
Přijď zažít umělecký vibe do našeho chilliout roomu! Čeká tě neopakovatelná atmosféra a taky naše studentky Zuzka a Míša, které ti řeknou, jak vidí studium ony.
(Umělecké centrum Univerzity Palackého – Konvikt, Univerzitní 3, 2. patro, Malá posluchárna)
9:00-15:00 Audiowalk Konvikt
Načti QR kód a ponoř se do zákoutí a chodeb starobylé budovy jezuitského Konviktu, ve kterém naše katedra sídlí. Čeká na tebe spousta překvapení!
(Umělecké centrum Univerzity Palackého – Konvikt, Univerzitní 3, 2. patro, Malá posluchárna – stanoviště s QR kódem a začátek procházky)

Na našem katederním Instagramu se dozvíš nejčerstvější info k přijímačkám a ke studiu. Je to tvůj rozcestník k našim dalším online i offline aktivitám.
web katedry I facebook I instagram
Studuj divadelní studia I Studuj filmová studia I Studuj televizní a rozhlasová studia 

 

Katedra muzikologie

9:00-15:00 Informace o studiu Muzikologie a Uměnovědných studií
K dispozici budou vždy dva pedagogové a dva doktorandi, kteří uchazečům představí studijní programy, seznámí je se studijními plány a odpoví jim na konkrétní dotazy. Každému studentovi se budou věnovat individuálně. 
(Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, učebna Roberta Smetany, 2. patro, pravý trakt budovy)
web katedry I facebook   
Studuj muzikologii I Studuj uměnovědná studia


Nové studijní programy

Dodatečně plánuje fakulta do přijímacího řízení zařadit studijní programy i s profesním zaměřením (programy mají povinné praxe: v bakalářském studiu 12 týdnů, v navazujícím magisterském 6 týdnů).

S jejich otevřením se v e-přihlášce počítá nejpozději od 1. 2. 2023 a jedná se o:

bakalářské programy

  • Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad (prezenční studium)
  • Dějiny umění a památková péče (prezenční studium)
  • Sociálněvědní analytik (prezenční i kombinované studium)

navazující magisterský program 

  • Archeologie (prezenční i kombinované studium).

Užitečné odkazy

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)