Den otevřených dveří

Den otevřených dveří Filozofické fakulty UP v Olomouci se koná 7. prosince 2018 od 9.00 do 14.00 hodin. V průběhu dne se uskuteční 2 informační bloky se zástupci vedení fakulty, které proběhnou v aule filozofické fakulty:

na Křížkovského 10, v místnosti 3.32 (2. poschodí)
v těchto časech:

  1. informační blok:     10:00 – 10:45
  2. informační blok:     11:30 – 12:15

Podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých programů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, konzultacích, o uplatnění absolventů v praxi apod. budou podávány na příslušných oborových katedrách, na nichž se tyto obory vyučují.

Studijní referentky budou k dispozici na informačních stáncích v každé budově fakulty a budou v průběhu dne poskytovat informace o nabízených studijních programech, katedrách fakulty a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením. 

umístění kateder FF

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Testy SPF nanečisto

Zkušební testování tzv. „SPF nanečisto“ bude FF nabízet až v průběhu DOD dne 19. ledna 2019. Jedná se o možnost vyzkoušet si nanečisto napsat test předpokladů ke studiu na FF UP. Bližší informace budou zveřejněny na přelomu roku.

Užitečné odkazy

Druhý den otevřených dveří se uskuteční dne 19. ledna 2019.