Dodatečné zařazení programů do přijímacího řízení

čtvrtek 28. únor 2019, 12:37

Bakalářské studium

Ekonomicko-manažerská studia – samostatný studijní program
Ekonomicko-manažerská studia – studijní program pro kombinaci

Termín pro podání přihlášky do studia prodloužen do 17. 3. 2019.

Filozofická fakulta UP v Olomouci dodatečně zařazuje do přijímacího řízení v akademickém roce 2018/19 studijní program Ekonomicko-manažerská studia, prezenční bakalářské studium (samostatný program i program pro kombinaci).

Podmínky přijetí pro všechny uvedené programy najdete v Katalogu studijních programů viz https://studijniprogramy.upol.cz/nc/

Navazující magisterské studium

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – samostatný studijní program
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – studijní program pro kombinaci

Termín pro podání přihlášky do studia prodloužen do 31. 3. 2019.

Filozofická fakulta UP v Olomouci dodatečně zařazuje do přijímacího řízení v akademickém roce 2018/19 studijní program Němčina pro tlumočení a překlad, prezenční navazující magisterské studium (samostatný program i program pro kombinaci).

Podmínky přijetí pro všechny uvedené programy najdete v Katalogu studijních programů viz https://studijniprogramy.upol.cz/nc/