Dr. Roar Lishaugen: Boj o duši českých čtenářů

Úterý 4. duben 2017, 16:53

V pátek 7. 4. v 11.00 v učebně SV-3.20 vystoupí norský bohemista

 

Dr Roar Lishaugen

s přednáškou na téma:

Boj o duši českých čtenářů – politika čtení za komunistické vlády ve světle současných směrů výzkumu knižní kultury

Anotace:
Poválečné politické směřování Československa a následné radikální změny nastolené únorovým převratem hluboce zasáhly oblast kultury a v důsledku toho také čtenářskou kulturu. Přednáška představí pokus nového režimu o převýchovu běžných českých čtenářů na masové čtenáře sovětského typu, rozebere pozadí neslučitelnosti české a sovětské čtenářské kultury a zmíní se o skutečných čtenářských praktikách ve stínu centrálně řízeného sociálního a kulturního projektu. Závěrem naznačí možné výzvy a podněty, jež výzkum zestátněné a plánované knižní kultury vnáší do tzv. mainstreamu současné historiografie knihy a čtenářství. Ta nezřídka pojímá dějiny čtení jako nástroj formování habermasovské kritické veřejné sféry a opírá se o téměř automatický předpoklad volného knižního trhu založeného na zisku a akumulaci kapitálu.  

Roar Lishaugen (1973) vystudoval bohemistiku a komparatistiku na univerzitě v Oslu, doktorát ze slavistiky získal na univerzitě v Göteborgu (Švédsko). Působí na univerzitě v Oslu. Publikoval především o české literatuře přelomu 19. a 20. století, nyní se věnuje čtenářské kultuře 50. a 70. let 20. století. Je autorem monografie Speaking with a Forked Tongue: Double Reading Strategies in Romány tří mágů by Jiří Karásek ze Lvovic (2008).

PŘEDNÁŠKA PROBĚHNE V ČEŠTINĚ

Zpět