Organizace výuky související s pandemií Covid-19

Sobota 3. říjen 2020, 0:24

Milý studenti,

v souvislosti s novými vládními opatřeními se jistě všichni ptáte, jak se nás tato opatření na KPES dotknou. Odpověď zní, zatím jen minimálně. Pokračujeme dál v prezenční výuce dle fakultních pravidel a fakultního semaforu na stupni 2 a dle pravidel, které jsme na KPES stanovili na začátku semestru. Jediná nová opatření se týkají přednášek, na které dorazí více než 60 lidí. Mělo by se jednat pouze o tři přednášky v prvních ročnících – BUSPV, BMVZ1 a BEU1. V těchto případech bude výuka rozdělena do dvou učeben. V hlavní učebně bude vyučující přednášet a do druhé učebny bude výuka streamovaná na plátno včetně zvuku. Po zaplnění primární učebny maximálně 60ti studenty, musí ostatní zaujmout místa ve druhé učebně, do které se bude výuka přenášet. Zde je rozpis:

 

Předmět

Počet studentů

den

Přednášková místnost

od-do

Druhá učebna

KPE/BUSPV

112

PO

AULA

9:00 -   9:45

2.03

KPE/BMVZ1

85

ST

2.03.

11:30 - 12:15

1.09

KPE/BEU1

74

ČT

2.03.

9:45 - 10:30

2.13

 

První takovou výukou bude přednáška Úvodu do studia v pondělí 5. 10. od 9:00. Prosím, přijďte trochu dříve než obvykle. Dbejte pokynů vyučujících a pokud bude v aule vyčerpán limit 60 osob, ostatní se prosím přesuňte do posluchárny Václava Havla – 2.03. Obdobně prosím postupujte u zbylých předmětů vypsaných v tabulce výše. Věřím, že nenastanou žádné technické problémy a vše bude fungovat.

 

Dále bych vás chtěl požádat, abyste dodržovali všechna zavedená opatření a abyste se pokud možno chovali co nejzodpovědněji i mimo fakultu, na kolejích i během zábavy. Záleží do značné míry i na nás všech, jak dlouho se podaří udržet prezenční výuku. Právě dosvadní relativně dobrá čísla vypovídající o malém počtu nakažených na UP jsou důvodem, proč dala Krajská hygienická stanice naší univerzitě prozatím výjimku…

 

Díky za spolupráci a pevné zdraví!

Tomáš Lebeda

Zpět