Všem studentům KPES (IV.)

čtvrtek 26. březen 2020, 15:42

Milí studenti KPES,

jak už možná někteří z vás vědí, mezi magisterskými studenty se potvrdil první případ nemoci COVID-19. K nákaze pravděpodobně došlo ještě před ukončením výuky, takže studentka, aniž by to věděla, byla ještě krátce ve škole na výuce. Průběh její nemoci je mírný. Pozitivní výsledek testu na COVID-19 se studentka dozvěděla teprve včera.

S největší pravděpodobností tedy není důvod ke znepokojení:

  1. V době, kdy studentka byla na katedře, patrně ještě nebyla infekční.
  2. Přesto jsem jí požádal, aby informovala všechny studenty, se kterými byla ve škole v rizikové době ve styku. Pokud vím, to se také stalo.
  3. Od doby, kdy jste naposledy byli na katedře, již uplynulo 16 dní. Pokud se u vás dosud neobjevily příznaky, můžete být v podstatě klidní. Máte za sebou období shodné s obdobím běžné karantény, aniž byste o tom věděli…
  4. Dobrou zprávou je, že i jeden ze spolužáků, který byl se studentkou v kontaktu i po ukončení výuky a je teď nemocný, se dnes dozvěděl negativní výsledek testu. Stejně tak spolubydlící této studentky nemá žádné příznaky nemoci.

Předně bych chtěl této naší studentce za nás všechny z KPES popřát brzké uzdravení. Dále bych chtěl vyjádřit pevné přesvědčení, že na KPES jsme komunitou racionálních lidí, kteří se i v této nelehké době dokáží chovat rozumně bez nežádoucích negativních emocí.

Přesto je jasné, že již teď nebo v blízké době mohou mezi námi přibývat případy nakažených nemocí COVID-19. A to případy, kdy k nákaze došlo po uzavření fakulty, kdykoli a kdekoli. Chtěl bych, abyste věděli, že ať již budete nemocní nemocí COVID-19, nebo budete nemocní jakoukoli jinou nemocí, můžete to s důvěrou oznámit svým pedagogům a ti vás pochopitelně omluví i z distanční výuky, pokud to bude třeba. Stejně tak bych chtěl, abyste věděli, že pokud budete prožívat těžké životní chvíle, např. v souvislosti s nákazou svých blízkých, i to můžete svým vyučujícím sdělit a my to samozřejmě zohledníme ve výuce, studijních povinnostech apod. Můžete se spolehnout na diskrétnost a pochopení všech vyučujících KPES.

Pokud máte v této době jakékoli jiné trable spojené se studiem na KPES, můžete se na mne kdykoli obrátit, vynasnažím se vám pomoci.

Přeji vám všem pevné zdraví,

Tomáš Lebeda

Zpět