Harmonogram studia

Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna.

Harmonogram ak. roku 2024/2025

Podrobný harmonogram pro ak. rok 2024/25 (.pdf)

Harmonogram ak. roku 2023/2024

Podrobný harmonogram pro ak. rok 2023/24 (.pdf)

Harmonogram průběhu a kontroly studijních povinností studenta DSP

15. 10. Student doktorského studijního programu (DSP) odevzdá v elektronické podobě nejpozději do 15. 10. školitelem schválený a podepsaný Individuální studijní plán (ISP) na příslušný akademický rok referentce pro doktorské studium. Studenti prvního ročníku kromě ISP na příslušný akademický rok odevzdávají současně ISP na celou dobu studia.


31. 10. Referentka pro doktorské studium předá ISP všech doktorandů předsedovi oborové rady ke schválení a po jeho schválení nahraje nejpozději do 31. 10. všechny ISP do příslušné sekce DSP v UPShare. Případné připomínky předsedy oborové rady s příslušnými studenty DSP a jejich školiteli předseda oborové rady vypořádá do výše uvedeného data.


31. 3. Student DSP může podat přihlášku k obhajobě disertační práce kdykoli v průběhu akademického roku. V případě, že student DSP chce uzavřít studium do 31. 8. příslušného akademického roku, musí na studijní oddělení podat přihlášku k obhajobě disertační práce nejpozději do 31. 3. daného roku. Přihlášku může student DSP podat i po tomto termínu, avšak oborová rada se Studijním oddělením nemohou garantovat, že do 31. 8. bude možné zorganizovat obhajobu.


25. 8. Doktorandi, kterým nejpozději k 31. 8. končí přerušení studia, mají povinnost do 25. 8. informovat studijní referentku o další podobě jejich studia a zaslat jí jeden z následujících dokumentů:

  1. žádost o opětovné zapsání do studia(formou emailu referentce pro doktorské studium). Studenti vracející se do studia, kteří již překročili standardní dobu studia, jsou rovněž povinni podat žádost o prodloužení studia opatřenou vyjádřením školitele. Žádost se zasílá studijní referentce pro doktorské studium na  lucie.kovarikova@upol.cz do 25. 8.
  2. žádost o další přerušení studia, pokud na něj mají nárok. Žádost musí obsahovat souhlasné stanovisko školitele. Studium lze přerušit vždy na jeden semestr nebo jeden celý akademický rok, tj. pro AR 2024/2025 od 1. 9. 2024 do 9. 2. 2025, respektive do 31. 8. 2025 ;
  3. oznámení o zanechání studia, pokud si už nepřejí ve studiu pokračovat.

Studenti doktorského studia, kteří se po přerušení plánují navrátit do studia, by měli vždy informovat rovněž své školitele a předsedu oborové rady.


10. 9. Nejpozději do 10. 9. odevzdá student DSP referentce pro doktorské studium ( lucie.kovarikova@upol.cz) v elektronické formě (podepsané a naskenované) následující dokumenty vztahující se ke končícímu akademickému roku:

  1. roční zprávu o studiu – vyplněný formulář plnění ISP v češtině nebo v angličtině. Oborové rady mohou používat vlastní formulář, školitel, předseda či tajemník OR v těchto případech upozorní studenty na tuto skutečnost. Zpráva by měla být opatřena vyjádřením školitele (na poslední straně formuláře). Školitele je nutné kontaktovat s prosbou o poskytnutí vyjádření s předstihem.
  2. žádost o přerušení / prodloužení studia nad standardní dobu studia, kde je to relevantní (studium lze přerušit / prodloužit vždy o jeden semestr nebo jeden celý akademický rok, tj. v AR 2024/2025 od 1. 9. 2024 do 4. 2. 2025, respektive do 31. 8. 2025. Žádost musí být opatřena doporučením školitele. Vyjádření předsedy oborové rady u žádosti o prodloužení studia zajistí následně referentka pro doktorské studium.
     

Formuláře žádostí a ISP jsou ke stažení v sekci Studium – Formuláře.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)