Studijní plány 2022/2023 v pdf

Bakalářské studium – samostatné studijní programy

Studium probíhá v prezenční formě a ve vybraných studijních programech ve formě kombinované.

Prezenční studium:


Bakalářské studium – sdružené studijní programy (kombinace)

Sdružené studium rozšiřuje studijní nabídku jednak v rámci studia na filozofické fakultě (volná kombinovatelnost studijních programů), a dále napříč všemi osmi fakultami UP. Student si ke svému hlavnímu studijnímu plánu – tzv. maior – může zapsat ještě vedlejší – tzv. minor – a vystudovat tak dva různé studijní programy buď v rámci studia na FF, nebo v rámci studia mezifakultního. Tyto programy lze volně sdružovat se všemi ostatními programy v nabídce sdruženého studia. Závěrečnou práci student píše na programu maior.

Prezenční studium


Navazující magisterské studium - samostatné studijní programy

Studium probíhá v prezenční formě a ve vybraných studijních programech ve formě kombinované.

Prezenční studium

Ekonomické obory

Filozofie, religionistika a teologie

Neučitelská pedagogika

Psychologie

Sociologie

Vědy o umění a kultuře

Dějiny výtvarných umění

Divadlo, film, rozhlas a televize

Muzikologie

Pozn. Programy označené * jsou akreditovány v anglickém jazyce.


Navazující magisterské studium - sdružené studijní programy (kombinace)

Sdružené studium rozšiřuje studijní nabídku jednak v rámci studia na filozofické fakultě (volná kombinovatelnost studijních programů), a dále napříč všemi osmi fakultami UP. Student si ke svému hlavnímu studijnímu plánu – tzv. maior – může zapsat ještě vedlejší – tzv. minor – a vystudovat tak dva různé studijní programy buď v rámci studia na FF, nebo v rámci studia mezifakultního. Tyto programy lze volně sdružovat se všemi ostatními programy v nabídce sdruženého studia. Závěrečnou práci student píše na programu maior.

Prezenční studium

Filologie

Anglistika

Asijská studia

Bohemistika

Germanistika

Latina

Nederlandistika

Obecná lingvistika

Romanistika

Francouzština

Italština

Portugalština

Španělština

Slavistika

Polština

Ruština

Ukrajinština

Filozofie, religionistika a teologie

Mediální a komunikační studia

Neučitelská pedagogika

Vědy o umění a kultuře

Dějiny výtvarných umění

Divadlo, film, rozhlas a televize

Muzikologie


Vysvětlivky zkratek ve studijním plánu

Kat./Zkr.    zkratka katedry/předmětu
Počet kred.       počet kreditů
Př+Cv+Sem  přednáška + cvičení + seminář
Sem.   semestr
S seminář
DS počet dnů v semestru
DR počet dnů v roce
TS počet týdnů v semestru
TR počet týdnů v roce
HR počet hodin v roce
Zk zkouška
Ko kolokvium
Zp zápočet
Szv       státní závěrečná zkouška
Odp obhajoba diplomové práce
zimní semestr
L letní semestr
vazba na jiné předměty (podmiňující nebo vylučující předměty)

Kategorie předmětů:
A – povinné předměty
B – povinně volitelné předměty
C – volitelné předměty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)