Průvodce studiem a organizace studia


STAG – studijní agenda

STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd.

Pro studenty 1. ročníku

Postup pro přihlášení do portálu a návod pro práci se STAGem naleznete na webové stránce http://portal.upol.cz . V levém menu kliknete na link Návody a nápovědy – Informační technologie – Portál UP. Zde jsou uvedeny informace k zalogování do STAGu, práci se školním e-mailem, dále pro případ zapomenutého hesla apod.

ZÁPIS na předměty

Pro zápis na předměty před zahájením výuky v každém akademickém roce (semestru) dle harmonogramu je po zalogování do IS STAG na horní liště k dispozici link Info ke STAGu, který obsahuje mj. prezentaci k roli „Student“.  Link Moje studium slouží nejen k zápisu předmětů, ale i pro zápis na zkouškové termíny, kontrolu plnění studijních povinností atd.

Vložení zadání (tématu) BP/DP do STAGu

Pro vložení zadání (tématu) BP/DP slouží link Moje studium – Kvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.

Zápis na termíny SZZk / obhajobu DP přes STAG -  metodický pokyn

Státní závěrečná zkouška

 1.  Všichni studenti absolventských ročníků (tj. 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího studia) si součásti SZZk  zapisují společně s ostatními předměty v zimním nebo letním semestru absolventského ročníku.
 2. Skládá-li se SZZk z více zkoušek, které se konají v jeden den, zapíše si student v předzápisu všechny její součásti včetně tzv. „technického“ předmětu nazvaného obecně Státní závěrečná zkouška. Na tento předmět budou katedrou vypsány termíny, na něž se student bude přes STAG přihlašovat.
 3. Pokud student nebude některou součást SZZK v absolventském ročníku konat, musí si ji zapsat ZNOVU v následujícím akademickém roce v zimním nebo letním semestru.
 4. Student se na SZZk přihlašuje/odhlašuje  stejným postupem jako na běžnou zkoušku s tím, že se řídí Studijním a zkušebním řádem UP.

Závěrečná kvalifikační práce

 1. Studenti 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího dvouoborového studia si na oboru, který si zvolí jako diplomový, zapisují předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské / diplomové práce přesně podle pokynů příslušné katedry. Na druhém studijním oboru si již předměty související se závěrečnou kvalifikační prací nezapisují.
  Totéž platí i pro studenty jednooborového studia.
 2. Student absolventského ročníku si zapisuje předmět BCDP, resp. MADP (obhajoba kvalifikační práce) společně s ostatními předměty v zimním nebo letním semestru.
 3. Katedra vypíše na obhajobu BP/DP samostatný termín (pod konkrétním datem termínu bude uvedena volba ZS/LS – obdobně, jako u vypsání termínů SZZk), a to i v případě, že obhajoba bude probíhat ve stejný den jako SZZk. Student se přihlašuje/odhlašuje  stejným postupem jako na běžnou zkoušku.

Před odevzdáním závěrečné kvalifikační práce na příslušnou katedru provede student její zaevidování na studijním oddělení.

Formulář na doplnění / opravu údajů student otevře následujícím postupem: Po přihlášení do portálu rozklikněte vpravo odkaz Odevzdávání kvalifikační práce. Vyberte link Doplnit údaje o bakalářské / diplomové práci. Po zadání všech náležitostí dokument vytiskněte jedenkrát (Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF) a podepsaný předejte na studijní oddělení při zaevidování hotové DP před jejím odevzdáním na katedře. Student po přihlášení do portálu najde podrobný popis postupu vkládání BP/DP do STAGu po zalogování na úvodní stránce portálu v záložce Studium a výuka na horní liště – IS STAG - Informace a návody – Prezentace STAGu.  Odkaz „Ukázka role "student" v IS STAG přes portál“.


Studovny na K10

V suterénu budovy Křížkovského 10 jsou od zimního semestru v provozu nové studovny s volným přístupem, rozdělené na velkou studovnu (P1.17), menší individuální a skupinové studovny a tichou studovnu (P1.15). Velká studovna je vybavena samoobslužnou tiskárnou a PC s přístupem do databáze Anopress. V místnosti P1.16 sídlí knihovníci, kteří mj. pomůžou se vstupem do malých studoven P1.22, P1.23 a P1.24A – tyto jsou ideální např. na přípravu skupinových úkolů nebo práci v malém kolektivu. Součástí velké studovny je knihovna s volným výběrem beletrie a odborné literatury; část literatury se půjčuje oproti ISIC kartě.
Místo ve studovnách lze rezervovat na emailu studovna.ff@upol.cz nebo na telefonní klapce 3067

Otevírací doba:po – čt: 9:00 -19:00
 pá: 9:00 - 14:00

Jak to u nás chodí

Fungujeme jako studovna, knihovna i čítárna.

Studovny

 • Místnosti P1.17 a P1.15 slouží pro všechny. P1.15 pak slouží jako tichá studovna, kde se prosím nebavte a nerušte ostatní studující. V těchto studovnách rovněž nekonzumujte potraviny (výjimku tvoří pouze nápoje).
 • K dispozici jsou rovněž individuální studovny: P1.22, P1.24A a P1.25. Do individuální studovny vám klíče oproti ISICu zapůjčí knihovník sídlící v místnosti P1.16. Doporučujeme si individuální studovny zamlouvat dopředu (knihovník si vás uloží do kalendáře a učebnu vám v dané době zamluví).
 • Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci dostavit do zamluvené individuální studovny, dejte nám co nejdříve vědět na e-mail: studovna.ff@upol.cz

Knihy

 • Volné knihy ve studovně P1.17 si můžete volně půjčovat a využívat je ke studiu. Jen je prosím neodnášejte z místnosti (ve výjimečných případech si je můžete odnést do individuální studovny pouze po konzultaci s knihovníkem).
 • Knihy za sklem vám oproti kartě ISIC půjčí knihovník. Neváhejte se na něj obrátit (místnost P1.16). Tyto knihy se postupně objevují v katalogu univerzitní knihovny ve Zbrojnici.

Tiskárna

 • Ve studovně P1.17 je k dispozici tiskárna. Funguje stejně jako ve Zbrojnici. Tudíž musíte mít nabitý kredit na kartě ISIC, abyste mohli tisknout nebo kopírovat.
 • V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Rádi vám pomůžeme a vše vysvětlíme.

Provozní služby sludentům

Provozní doba vrátnic

Křížkovského 10: nonstop
Křížkovského 12 a 14: po – pá:
7–17 volný vstup
17–22 vstup možný na studentskou i zaměstnaneckou kartu 
22–7 vstup jen na zaměstnaneckou kartu nebo můstkem z K10
Na Hradě 5:
hlavní vrátnice: po – pá 7:00 – 20:00
vchod ze dvora: po – pá 8:00 – 18:00
Konvikt: po – pá 7:00 – 22:00
Vodární 6: po – pá 7:00 – 21:00


PC kiosky

Napříč fakultními budovami je rozmístěna inovovaná sada studentům volně dostupných PC stanic s možností přístupu na internet. část kiosků umožňuje nabíjení mobilních telefonů či tabletů.
Nabíjecími USB kabely jsou vybaveny též nové studovny a část učeben.

Umístění jednotlivých kiosků:
Křížkovského 10: 1PP studovna 1.17
                                 1NP respirium
Křížkovského 12: 1NP vpravo od vrátnice vedle schodiště
                                  2NP studentský koutek (2.23)
Křížkovského 14: 2NP vedle učebny 2.07
třída Svobody 26: 2NP u vstupu na katedru žurnalistiky
Na Hradě 5: 2NP vedle výtahu
Vodární 6: U vrátnice


Veřejné pítko na Křížkovského 10

Na nádvoří budovy K10 je po rekonstrukci nově k dispozici venkovní kohoutek s pitnou vodou.
Voda v nedaleké fontáně je chemicky ošetřena.

 

 


Samoobslužný tisk

Studentům jsou aktuálně volně k dispozici tři samoobslužné kopírky s možností platby kartou:
Křížkovského 10: suterénní studovna 1.17
Na Hradě 5: 2NP u výtahu
Vodární 6: studentská místnost ve 2. poschodí

 


Samoobslužné skenování

Na Křížkovského 12 (v prvním patře vpravo od hlavního schodiště) máme instalován samoobslužný skener Zeta pro rychlou digitalizaci i velkoformátových materiálů, volně k dispozici zaměstnancům i studentům. Návod je umístěn vedle skeneru. Zajišťujeme technickou podporu.

 

 

 


Studentské koutky

Na Křížkovského 10 (na každém patře), Křížkovského 12 (v prvním patře vpravo od hlavního schodiště) a na třídě Svobody 26 (ve druhém patře naproti auly) provozujeme koutky s kuchyňkou vybavenou elektrospotřebiči (mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice) a referenční knihovničkou, které jsou volně k dispozici studentům. V jejich blízkosti naleznete i kiosky sloužící k nabíjení mobilních telefonů.

 

 


Cykloslužby na fakultních budovách

Na vrátnicích na Křížkovského 10, na Konviktu a na třídě Svobody 26 si lze půjčit cyklopumpu, lepení a sady nářadí na základní opravy jízdních kol.

 

 

 


Zamykací skříňky na Křížkovského 10

Na K10 v prostoru respiria v přízemí bočního traktu se nacházejí skříňky pro denní uložení zavazadel či dalších osobních věcí. Skříňky lze zamknout na klíč proti zálohové minci. Přesné návody k použití najdete na místě. V blízkosti skříněk se jsou umístěny kiosky s kávou a občerstvením.