Úřední deska

Habilitace a profesury

Projednávaná habilitační řízení

PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. - habilitační řízení v oboru Historie
informace o uchazeči
posudky:
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., Historický ústav AV ČR Praha
doc. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D., FF UP Olomouc
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno 

PhDr. Dušan Janák, Ph.D. - habilitační řízení v oboru Sociologie
informace o uchazeči
posudky:
doc. Miroslav Dopita, Ph.D., FF UP Olomouc
dr. hab. Jaroslaw Kilias, Sociologický ústav Varšavské univerzity
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D., FHS UK Praha

Výběrová řízení

23. 3. 2018

Pracovní zařazení: docentka/docent Obor: Historiografie a metodologie dějin umění, vizuální kultura a architektura raného novověku úvazek: 0,5; počet volných míst: 1 termín nástupu: 1. července 2018 Kvalifikační...

Předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Vnitřní normy

Výroční zprávy

Příkazy děkana

 • č. 02/2016 - k inventarizaci majetku
 • č. 01/2016 - k realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF UP
 • č. 01/2015 - k využívání e-learningových systémů
 • č. 01/2014 - k realizaci kombinovaného studia na FF UP
 • č. 01/2013 - PD k tvorbě studijních plánů FF UP
 • č. 01/2007 - Předzápis do Informačního systému STAG na FF pro zimní semestr akademického roku 2007/2008

Nahoru

Rozhodnutí děkana

 • č. 1/2016 - RD o stanovení výše prostředků pro tvorbu sociálního fondu FF UP
 • č. 1/2013 - Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí děkana FF UP
 • č. 1/2012 - RD "Restrukturalizace ICV"

Metodické pokyny tajemnice

 • 01/2016 - Pokyny k roční účetní závěrce
 • 02/2015 - provoz vrátnic na FF UP
 • 01/2015 - režimová opatření v budovách Křížkovského 12 a 14
 • 01/2014 - lhůty pro vydávání dokumentů ze spisovny FF
 • 01/2013 - vyřazování majetku
 • 01/2012 - provoz služebního vozu Ford Tranzit
 • 01/2008 - elektronické hlášení oprav
 • 03/2008 - objednávání dodávek a služeb
 • 01/2007 - postupy související s ekonomickou činností a úhradou nákladů

Nahoru