Tisková zpráva ze zasedání Asociace děkanů filozofických fakult

Středa 30. listopad 2022, 13:24

Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy

Asociace děkanů filozofických fakult dlouhodobě upozorňuje na nerovné podmínky a podfinancování humanitních a sociálně-vědních pracovišť. Průměrná hrubá mzda odborného asistenta s vědeckou hodností na filozofických fakultách činí v současné době 33 500 Kč, což je přibližně o 14 000 Kč méně, než v tuto chvíli dostávají v průměru učitelé na nižších stupních vzdělávání. Přitom jsou to i filozofické fakulty, které zajišťují jejich přípravu na budoucí povolání.

Situace je natolik kritická, že ohrožuje existenci mnoha oborů, a to zejména jazykových, psychologie nebo archeologie a dalších. Zájem o studium na filozofických fakultách přitom neklesá, počty uchazečů jsou stabilní, ubývají však vysokoškolští vyučující. „Na filozofických fakultách dochází ke krizovému stavu, mnozí kolegové zejména z filologických kateder odcházejí do regionálního školství, neboť platové podmínky jsou zde lepší než na filozofických fakultách. S ministerstvem školství intenzivně jednáme od jara tohoto roku, ale dosud nedošlo k žádnému posunu a současná situace se s inflací a vyššími energiemi výrazně zhoršuje. Mnozí akademičtí pracovníci nejsou schopni zajistit své životní náklady,“ uvedl děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity a předseda Asociace děkanů FF doc. Robert Antonín na společném jednání Asociace děkanů filozofických fakult, které se konalo 24. a 25. listopadu v Ostravě.

Vedení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 22. června tohoto roku vystoupilo s peticí na podporu humanitních a sociálně-vědních oborů, v níž požaduje navýšení financí pro filozofické fakulty, které se mnohdy ocitají na hranici personálního zajištění výuky i výstupů vědy a výzkumu. „Nedůstojné mzdy, zcela neadekvátní ocenění odborné kvalifikace, pedagogická činnost hodnocená hluboko pod úrovní průměrných platů v daných lokalitách. Taková je pozice akademiků na humanitních a sociálně-vědních pracovištích,“ uvádí autoři petice hned v úvodu. Asociace děkanů filozofických fakult se na svém posledním zasedání připojila k této výzvě a dohodla se na jednotném postupu při jednání s MŠMT a Českou konferencí rektorů. Požadují systémové změny v pravidlech přidělování finančních prostředků, které jsou již zcela nevyhovující. „Na základě předchozích jednání a příslibů chceme docílit toho, aby ministerstvo přiznalo obdobnou finanční podporu směřovanou do mezd akademických pracovníků, jako již několik let s ohledem na rostoucí platy v regionálním školství dostávají pedagogické fakulty. Situace je již značně krizová, v tuto chvíli hrozí zánik některých kateder, přestože je o studium stále zájem. Rozdělování příspěvku uvnitř univerzit závislé na zastaralých koeficientech ekonomické náročnosti neodráží aktuální situaci a zejména skutečnost, že v rámci tohoto příspěvku 90% běžných nákladů tvoří mzdy,“ vysvětluje dosavadní předsedkyně Asociace děkanů filozofických fakult a děkanka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem prof. Michaela Hrubá.

Asociace děkanů filozofických fakult na závěr svého usnesení zdůrazňuje, že filozofické fakulty hrají zásadní roli v naplňování poslání vysokých škol, které je dané zákonem o vysokých školách. Jde především o aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění a při utváření občanské společnosti. Tyto zásadní úkoly dané vysokým školám jsou dlouhodobě marginalizovány, a to i v současné době, kdy je společnost vystavena dopadům celosvětové pandemie a válečného běsnění na Ukrajině, které mohou v konečném důsledku zásadně podlomit principy fungování demokratické společnosti.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)