19. 11. 2019

Zveme vás na Den zdraví s pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR (211). Jedná se o preventivní program pro všechny zaměstnance UP (bez ohledu na příslušnost k jiné ZP). Připravili jsme pro vás vyšetření znamínek dermatologem, oční...

19. 11. 2019

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 11. ročník studentské grantové soutěže na UP

15. 11. 2019

Ceny rektora Univerzity Palackého oceňují nejlepší vědecké a umělecké práce studentů a sportovní výkony studentů. Ti nejlepší získají finanční odměnu. Přihlášky a další vyžadované dokumenty je možné doručit do 12. prosince 2019...

14. 11. 2019

Soutěž byla vyhlášena 2. 9. 2019 s termínem odevzdání návrhů na fakultách do 30. 9. 2019. Po výběru na fakultách bylo postoupeno komisi UP 44 odborných knih s návrhem na ocenění 47 autorů (2 z FTK, 0 z LF, 3 z PřF, 11 z CMTF, 14 z...

13. 11. 2019

Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na rok 2020 na: zahraniční mobilitu akademických pracovníků FF UP a zahraničních hostů FF UP Podepsaný formulář...

8. 11. 2019

Zveme Vás na multižánrový projekt Viléma Veverky a jeho Ultimate W Bandu s názvem „Ba/Rock/ goes to Hollywood“. Jedná se o čistě instrumentální produkci v art rockovém stylu, inspirovanou hudbou Ennia Morriconeho, Miroslava...

4. 11. 2019

Moravská filharmonie Olomouc připravila při příležitosti výročí sametové revoluce dva výjimečné koncerty. 7. 11. 2019 v rámci koncertu Hudba napříč kontinenty zazní premiéra tchajwansko-americké skladatelky Chihchun Chi-sun Lee. ...

1. 11. 2019

Do druhého ročníku soutěže bylo přihlášeno 18 návrhů projektů uchazečů ze 4 fakult UP v oblastech: Přírodní vědy, matematika, informatika – 9 projektů; Lékařské vědy a biomedicína – 3 projekty; Humanitní a společenské vědy – 6...

29. 10. 2019

Univerzita Karlova připravuje ve spolupráci s Univerzitou Palackého u příležitosti 30. výročí 17. listopadu 1989 velkou veřejnou debatu s názvem „30 let svobody! A jak dál?“ Debata se bude konat v úterý 5. listopadu od 17:30 v...

24. 10. 2019

Od 1. 11. 2019 již nebude možné tuto kartu využívat.