Děkanát

Sídlo: Křížkovského 10, zadní trakt, 2. nadzemní podlaží

Děkan

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
585 633 001
zdenek.pechal@upol.cz

konzultační hodiny: po předchozí domluvě přes asistentku děkana

Mgr. Hana Hurtíková, Ph.D.
asistentka děkana
tel.: 585 633 011, 605 712 236
e-mail: hana.hurtikova@upol.cz 

Tajemnice

Ing. Jiřina Menšíková
585 633 008, 731 642 439
jirina.mensikova@upol.cz

 • funkce tajemnice – hospodaření a správa fakulty dle Statutu FF UP
 • komplexní správa rozpočtu fakulty
 • předsedkyně Škodní komise FF UP
 • předsedkyně Hlavní inventarizační komise FF UP, členka Ústřední inventarizační komise UP
 • webové stránky Hospodaření a správa
 • vedení správy parkánových zahrad UP Křížkovského
 • pronájem auly FF UP - Pravidla pronájmu aulyPožadavky na techniku v aule (formulář)

konzultační hodiny: Křížkovského 10, č. dveř. 2.38
Pondělí 14:00 - 16:00, jinak kdykoliv dle domluvy

Karolína Klechová
objednávky, účetnictví a evidence majetku, platby kartou do zahraničí, asistence tajemnici
tel.: 585 633 018
e-mail: karolina.klechova@upol.cz


Personální a mzdové oddělení

pondělí 9 - 11h 13 - 15h
úterý 9 - 11h  
středa 9 - 11h 13 - 15h
čtvrtek 9 - 11h  
Dále lze domluvit konkrétní termín dle předchozí dohody.

Ing. Iva Ulmanová
vedoucí oddělení
tel.: 585 633 029
e-mail: iva.ulmanova@upol.cz 

 • Centrum jazykového vzdělávání
  •     Jazyková škola Uplift
  •     Akademická divize CJV
  •     Letní škola slovanských studií
 • Děkanát:
  •     sekretariát děkana
  •     personální a mzdové oddělení
  •     oddělení pro vědu a výzkum
  •     zahraniční oddělení
  •     studijní oddělení
  •     ekonomické oddělení
  •     oddělení infrastruktury
 • Institut celoživotního vzdělávání

Staša Čásková
personální referentka
tel.: 585 633 028
e-mail: stasa.caskova@upol.cz

 • Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
 • Katedry:
  • dějin umění
  • divadelních a filmových studií
   • Academia film Olomouc
  • germanistiky
  • historie
   • klasické filologie
  • muzikologie
  • nederlandistiky
  • politologie a evropských studií
  • psychologie
  • slavistiky
  • sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

 

Mgr. Bc. Pavla Černá
personální referentka
tel.: 585 633 032
e-mail: pavla.cerna@upol.cz 

 • Katedry:
  • anglistiky a amerikanistiky
  • asijských studií
  • bohemistiky
  • ekonomických a manažerských studií
  • filozofie
  • mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
  • obecné lingvistiky
  • romanistiky
 • Vydavatelství FF UP

Mgr. Petra Rýznarová
mzdová účetní
tel.: 585 633 031
e-mail: petra.ryznarova@upol.cz 

 •  
 • Děkanát:
  • sekretariát děkana
  • personální a mzdové oddělení
  • oddělení pro vědu a výzkum
  • zahraniční oddělení
  • ekonomické oddělení
  • oddělení infrastruktury
 • Centrum jazykového vzdělávání:
  • Jazyková škola Uplift
  • Akademická divize CJV
 • Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Katedry:
  • anglistiky a amerikanistiky
  • asijských studií
  • ekonomických a manažerských studií
  • filozofie
  • germanistiky
  • politologie a evropských studií
  • romanistiky 
  • sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Jarmila Zatloukalová
mzdová účetní
tel.: 585 633 027
e-mail: jarmila.zatloukalova@upol.cz

 • Děkanát:
  • studijní oddělení
 • Katedry:
  • bohemistiky
  • dějin umění
  • historie
  • nederlandistiky
  • obecné lingvistiky
  • psychologie
  • slavistiky
  • muzikologie
  • mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
  • divadelních a filmových studií
   • včetně Academia film Olomouc
 • Centrum jazykového vzdělání
  • Letní škola slovanských studií
 • Vydavatelství FF UP
 • Oddělení infrastruktury – referát technické podpory

Oddělení pro Vědu a výzkum

Vedení administrativy projektů, grantů, doktorského studia, ediční a publikační činnosti, vědecké akreditace a věděcké rady.

Kontakty a úřední hodiny:

Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.
referentka pro doktorské studium
Studijní oddělení, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 1.11
tel.: 585 633 013
e-mail: lucie.kovarikova@upol.cz 

Úřední hodiny

Po                            13.00 - 15.00
Út     8:30 - 11.00 
St     8:30 - 11.00     13.00 - 15.00
Čt     8:30 - 11.00 

Jana Kopečná
referentka pro projekty vědy a výzkumu
Oddělení pro Vědu a výzkum, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 2.26
tel.: 585633017
e-mail: jana.kopecna@upol.cz

Úřední hodiny

Po     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Út     9.00 - 11.00 
St     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Čt     9.00 - 11.00 


Zahraniční oddělení

Vyřizuje zahraniční pobyty studentů a zaměstnanců FF UP, přijetí zahraničních studentů a pedagogu na FF UP.

Kontakt a úřední hodiny:

Mgr. Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 014  
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Simona Černá
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: + 420 585 633 496  
e-mail: simona.cerna@upol.cz

Úřední hodiny

Po    9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Út     9.00 - 11.00  
St     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Čt     9.00 - 11.00 


Studijní oddělení

Adresa:
Studijní oddělení FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Úřední hodiny:

pondělí - 13.00–15.00
úterý 8.30–11.00 -
středa 8.30–11.00 13.00–15.00
čtvrtek 8.30–11.00 -
 • Ke komunikaci se studijními referentkami lze stále využít i e-mail a telefon,
  a to v době pondělí – pátek od 8:00 do 15:00 hodin.
 • Všechny formuláře a žádosti lze i dále zasílat poštou.
 • Pro získání potvrzení o studiu je možné využít Portál UP, do něhož máte po přihlášení přístup. Potvrzení o studiu najdete pod dlaždicí ELF (Elektronické formuláře), kde pod záložkou Potvrzení o studiu – elektronická verze se po kliknutí na tlačítko Tisk vytvoří soubor ve formátu PDF.
 • Pro zdravotní pojišťovnu, správu sociálního zabezpečení, popřípadě dopravce, vám řádně vyplněné potvrzení o studiu potvrdí vaše studijní referentka na studijním oddělení, a to pouze v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny SO žádné formuláře nepotvrzuje.

Informace platí pro studenty fakulty ve všech typech i formách studia. 

Kontakty na referentky:

Student jméno své studijní referentky najde po přihlášení do Portálu
v záložce „Moje studium“>„Průběh studia“>„Základní údaje".

Upozornění: Studenti, kteří řešili své studijní záležitosti s paní Alenou Vinklerovou mají od 1. 8. 2021 přidělenu novou studijní referentku, jejíž jméno si najdou v Portále viz informace výše.

Kontakty

Ing. Pavlína Grigárková
vedoucí studijního oddělení
tel. 585 633 036
e-mail: pavlina.grigarkova@upol.cz    

 • Studijní záležitosti
 • Přijímací řízení
 • Druhopisy diplomů
 • Osvědčení o přiznání magisterského titulu
 • Transcript of Records (pro absolventy před rokem 2006)

Valerie Vejmolová
zástupkyně vedoucí pro záležitosti ve věcech studia
tel. 585 633 054
e-mail: valerie.vejmolova@upol.cz

 

Lenka Hájková
zástupkyně vedoucí pro přijímací řízení
tel. 585 633 471
e-mail: lenka.hajkova@upol.cz

 

PhDr. Eva Gyuránová
referentka pro rigorozní řízení, pro obory akreditované v anglickém jazyce
tel. 585 633 038
e-mail: eva.gyuranova@upol.cz

Markéta Kuchaříková
tel. 585 633 055
e-mail: marketa.kucharikova@upol.cz

 

 

Soňa Aubrechtová
tel. 585 633 053
e-mail: sona.aubrechtova@upol.cz

 

 

Hana Růžičková
tel. 585 633 016
e-mail: hana.ruzickova@upol.cz

 

 

Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.
referentka pro doktorské studium
Studijní oddělení, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 1.11
tel.: 585 633 013
e-mail: lucie.kovarikova@upol.cz

úřední hodiny

Pondělí                                            13:00–15:00
Úterý                    8:30 –11:00
Středa                  8:30 –11:00        13:00–15:00
Čtvrtek                 8:30 –11:00
nebo dle individuální domluvy se studijní referentkou¨

Mgr. Bronislava Macháčková
metodička pro STAG
tel. 585 633 039
e-mail: bronislava.machackova@upol.cz

 

Květoslava Štěpničková
spisovna
tel.: 585 633 015
mail: kvetoslavla.stepnickova@upol.cz

 

 

proděkan pro studijní a sociální záležitosti (1. zástupce děkana)
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
585 633 407, 733 690 808
miroslav.dopita@upol.cz

Konzultační hodiny: pondělí 12:30 - 13:30

 • organizace agendy přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • vedení studijní agendy bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • agenda rigorózního řízení
 • člen Pedagogické komise UP
 • člen Koordinační rady pro distanční a kombinované formy studia UP

Ekonomické oddělení

účtárna, evidence majetku, objednávky, pokladna, podatelna, spisovna

Ing. Jana Tobolová
vedoucí ekonomického oddělení
tel.: 585 633 030
e-mail: jana.tobolova@upol.cz

Ing. Andrea Wagnerová
vedoucí účtárny
tel.: 585 633 050
e-mail: andrea.wagnerova@upol.cz

Karolína Klechová
objednávky, účetnictví a evidence majetku, platby kartou do zahraničí
tel.: 585 633 018
e-mail: karolina.klechova@upol.cz

Jitka Lakomá
účetní
tel.: 585 633 035
e-mail: jitka.lakoma@upol.cz

Václava Pavlíková
účetní
tel.: 585 633 037
e-mail: vaclava.pavlikova@upol.cz

Gabriela Beranová
účetní
Ekonomické oddělení FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 2.22
tel.: 585 633 026
e-mail: gabriela.beranova@upol.cz 

Marie Prokešová
pokladna, podatelna, objednávky
tel.: 585 633 033
e-mail: marie.prokesova@upol.cz

otevírací doba pokladny a podatelny:

Pokladna:

PO          9:30–11:00
ÚT          9:30–11:00
ST           9:30–11:00        13:00–14:00
ČT           9:30–11:00
PÁ          9:30–11:00

Podatelna:

PO–ČT               9:30–11:00        13:00–14:00
PÁ                      9:30–11:00


Oddělení infrastruktury

Zajišťuje záležitosti týkající se provozu, technické podpory, údržby a rekonstrukcí fakulty.

Nabídka Odd. infrastruktury - referátu provozu a referátu údržby (verze pro tisk)

  Více na stránce Oddělení infrastruktury ...

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.