Oddělení infrastruktury

Mgr. Vladimír P. Polách, Ph.D.
proděkan pro digitalizaci a infrastrukturu
585 633 169, 777 570 618
vladimir.polach@upol.cz

Mgr. Eva Pospíšilová
asistentka Oddělení infrastruktury
tel.: 585 633 042
e-mail: eva.pospisilova@upol.cz 

Bc. Aneta Šildová
administrátorka technické podpory
tel.: 585 633 043
e-mail: aneta.sildova@upol.cz 


Referát provozu

Činnosti: vrátnice (ostraha), úklid, inventarizace majetku a FaMa.

Mgr. Eva Pospíšilová
vedoucí Referátu provozu
tel.: 585 633 042
e-mail: eva.pospisilova@upol.cz 

Telefony a provoz vrátnic

Adresa Telefon Provoz
Křížkovského 10 585 633 400
731 675 304
nepřetržitý provoz
Konvikt - Umělecké centrum UP
Univerzitní 3 - 5
585 633 100 6.00–22.00h v prac. dny
Na Hradě 5 585 633 900 6.00–21.00h v prac. dny
tř. Svobody 26 585 633 200
733 690 786
6:00-21:00h v prac. dny
Vodární 6 585 633 600 6.30–21.00h v prac. dny

Křížkovského 10

tel.: 585 633 400

 • Czehowská Blanka    
 • Dvořáček Vojtěch    
 • Foret Vladimír    
 • Hédl Pavel    
 • Lahner Martin    
 • Pohlídalová Renáta    
 • Hana Sklenářová    
 • Spilková Pavlína

Konvikt - UC UP

tel.: 585 633 100

 • Červinková Petra    
 • Hamplová Vlasta    
 • Mráček Jaroslav  
 • Sittová Eva 
 • Techmann Michal

tř. Svobody 26

tel.: 585 633 200

 • Červinková Dáša    
 • Trnová Helena

Na Hradě 5

tel.: 585 633 900

 • Mrázková Marcela    
 • Toman Miroslav    

Vodární 6 

tel.: 585 633 600

 • Rozmanová Jana    
 • Trachtulec Radek

Referát technické podpory

Činnosti: podpora fakultních a katederních akcí, videozáznamy, fotodokumentace, proškolování, technické konzultace a poradentsví při nákupech, správa hardware, software, webu.
Sídlo: Křížkovského 10
Vedoucí: Mgr. Petr Jančík, tel.: 58563 3041
Zástupce: Medard Kuřímský, tel.: 58563 3049

Služby referátu technické podpory

servisff.upol.cz - obsahuje: ◘fotky a záznamy z promocí, ◘bazar majetku FF UP, ◘přenosy z akademického senátu

Nabídka služeb Referátu technické podpory (verze pro tisk)

Podpora pro pořádání konferencí, přednášek a seminářů

 • zajištění propagace a navigace - zapůjčení stojanů (formát A4 a A1 - tzv. áčka)
 • grafické zpracování navigace
 • možnost uskutečnění online přenosu z vybraných učeben FF
 • zapůjčení techniky: - dataprojektory, notebooky, projekční plátna, ozvučovací aparatura, digitální fotoaparáty
 • technická pomoc - obsluha techniky, příprava prezentací
 • umístění propagačních materiálů na informační panely FF UP
 • videozáznamy, zvukové záznamy
 • fyzická pomoc - příprava místností (úpravy počtu stolů, instalace projekčních pláten ...), instalace navigačních cedulí a stojanů v prostorách FF
 • technická podpora při pronájmech auly FF a dalších učeben
  Požadavky na techniku v aule (formulář), Pravidla pronájmu auly

Mgr. Petr Jančík
vedoucí Referátu technické podpory
tel.: 585 633 041
e-mail: p.jancik@upol.cz

 • zabezpečení fakultních akcí - konference, semináře, přednášky...
 • konzultace pro nákup přístrojů
 • proškolování jednotlivých pracovníků 
 • propagace fakultních akcí na infopanelech
 • nastavení prístupových práv do učeben

Sekce audiovizuální techniky

 • zabezpečení provozu učeben, poslucháren, auly
 • záznamy a ozvučení přednášek, konferencí, tvorba výukových videoprogramů
 • zhotovování fotoreprodukcí, digitalizace
 • digitalizace analogového materiálu (obraz i zvuk)
 • proškolování pracovníků, technické konzultace při nákupu přístrojů 
 • on-line přenos z vybraných učeben

RNDr. Milan Kocian
audiovizuální technik
tel.: 585 633 045
e-mail: milan.kocian@upol.cz

 • zvukové a videozáznamy
 • digitalizace analogových a video záznamů
 • nahrávání televizního vysílání - pozemní vysílání 
 • digitalizace fotonegativů

Josef Kuba
audiovizuální technik
tel.: 585 633 096
e-mail: josef.kuba@upol.cz

 • správa AV techniky v budově UC UP (Konvikt)
 • digitalizace analogových audio a video záznamů
 • videozáznamy

Bedřich Horký
odborný technik AV, IT
tel.: 585 633 065
e-mail: bedrich.horky@upol.cz

 • zapezpečování provozu učeben, poslucháren, auly
 • správa techniky v budově FF 
 • správa a aktualizace infopanelů FF
 • ozvučení akcí FF UP
 • servis a údržba dataprojektorů

Sekce IT

 • správa a servis hardware a software
 • poradenství při nákupech
 • správa webu a Courseware
 • Online & IT služby
  • Nabízíme možnost využití fakultního serveru, např. podporu platforem WordPress, Joomla nebo Moodle.
  • Možnost využít DMS (Alfresco), zálohování dat apod.
  • NB: některé služby spojené s provozem fakultního serveru mohou být zpoplatněné, většinou jednorázově.
  • Pro možnost instalace produktů Microsoft kontaktujte své IT správce.   
 • Na stránkách http://servisff.upol.cz najdete mimo jiné:
  • sekci BAZAR,
  • online přenosy,
  • audiovizuální záznamy z promocí FF
  • a další užitečné informace 

Medard Kuřímský
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 049
e-mail: medard.kurimsky@upol.cz

 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Kat. anglistiky a amerikanistiky
 • Kat. dějin umění
 • Kat. divadelních a filmových studií
 • Kat. muzikologie
 • Kat. slavistiky

Miroslav Lupečka
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 047
e-mail: miroslav.lupecka@upol.cz

 • Kat. aplikované ekonomiky
 • Kat. filozofie
 • Kat. mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
 • Kat. nederlandistiky
 • Kat. obecné lingvistiky
 • Kat. politologie a evropských studií
 • Kat. romanistiky

Aleš Vánský
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 059
e-mail: ales.vansky@upol.cz

 • Kat. bohemistiky
 • Děkanát
 • Kat. historie
 • Kat. germanistiky
 • Kat. klasické filologie
 • Oddělení infrastruktury
 • Studijní oddělení

Marek Smékal
sam. správce lokální sítě
tel.: 585 633 040
e-mail: marek.smekal@upol.cz

 • Centrum jazykového vzdělávání
 • Centrum judaistických studií
 • Kat. asijských studií
 • Kat. psychologie
 • Kat. sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Zdeněk Pospíšil
redaktor websystému
tel.: 585 633 048
e-mail: zdenek.pospisil@upol.cz

 • redaktor fakultních, zčásti katederních a jiných (konferenčních, DSP, filologická centra) stránek v typo3
 • správa některých stránek ve WordPress

Viktor Kočí
samostatný správce počítačové sítě - metodik
tel.: 585 631 866
e-mail: viktor.koci@upol.cz

 • správa fakultních serverů
 • administrace moodle, joomla, wordpress, alfresco, CCTV systém
 • správa učeben z projektu IFIT
 • Sharepoint
 • cloudové úložiště

Milan Daniel
technik ICT, administrace webových stránek
tel.: 585 633 058
e-mail: milan.daniel@upol.cz

 • Práce na projektu OP JAK PhD Infra
 • Správa wordpressovských webových projektů
 • Specializace na systémy virtuální komunikace a organizace práce (Zoom, Teams, Miro)

Referát údržby

Činnosti: údržba, nákupy, autoprovoz.

Pavel Hampl ml.
vedoucí Referátu údržby
tel.: 739 481 263
e-mail: p.hampl@upol.cz

 • stavební údržba budov FF

 

Luděk Kyselý
tel.: 585 633 069
email: ludek.kysely@upol.cz

 • provozní technik budov Křížkovského 10, 12, 14 a Na Hradě 5

 

 

Lubomír Malíšek
tel.: 585 633 070
e-mail: lubomir.malisek@upol.cz

 • elektroúdržba

 

 


Miloslav Maťátko
zahradník
te.: 585 633 068
e-mail: miloslav.matatko@upol.cz

 • údržba budov
  údržba zahrad a zelen
   

Aleš Sohlich
údržbář budov
tel.: 585 633 803
e-mail: ales.sohlich@upol.cz

budova UC Konvikt

 

 

Jaroslav Vychodil
zahradník

údržba zahrad a zeleně
údržba budov

 


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)