DAAD - studijní a výzkumné pobyty v Německu

Neděle 3. říjen 2021, 18:16

Deutsche Akademische AustauschDienst (DAAD) nabízí:

Ø  pro studenty od 2. ročníku na VŠ: stipendia k účasti na letním kurzu NJ v roce 2021 (výše stipendia činí 1 061 EUR)

Ø  pro studenty v posledním ročníku BSP nebo pro absolventy: stipendia ke studiu magisterských programů ve všech vědních oborech v délce 10 až 24 měsíců (výše stipendia činí 861 EUR měsíčně)

Ø  pro studenty v posledním ročníku BSP nebo pro absolventy: stipendia ke studiu MSP v oborech architektura, výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film, scénické umění a hudba v délce 10 až 24 měsíců (výše stipendia činí 861 EUR měsíčně)

Ø  pro studenty DSP, postdoktorandy, vědecký dorost, absolventy MSP, výjimečně pro absolventy BSP: výzkumná stipendia v délce 1 až 12 měsíců, resp. v rámci cotutelle s maximální délkou 2 roky (výše stipendia činí 861 EUR měsíčně pro absolventy a 1200 EUR měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy)

Ø  pro vysokoškolské učitele a vědce: výzkumné pobyty pro VŠ učitele, pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura, umění a hudba, bilaterální výměna vědců v délce 1 až 3 měsíce, resp. v rámci výměny 7 dní až 3 měsíce (výše stipendia činí 2000 EUR měsíčně pro asistenty a docenty a 2150 EUR pro profesory)

Ø  pro bývalé stipendisty (Alumni): nová pozvání v délce 1 až 3 měsíce (výše stipendia činí 2000 EUR měsíčně pro asistenty a docenty a 2150 EUR pro profesory)

Ø  skupiny studentů: studijní cesty skupin studentů do Německa. VŠ učitel podá žádost pro skupinu (max. 15 studentek/studentů) v délce 7 až 12 dní (50 EUR denně za osobu)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1. Seznam požadovaných dokumentů pro jednotlivá stipendia naleznete ve stipendijní nabídce pod odkazem na web DAAD. Dokumenty se nahrávají do portálu DAAD, který je již otevřen pro přijímání žádostí.

2. Zároveň žádáme zájemce o vyplnění registračního formuláře DZS MŠMT Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, pokud není ve stipendijní nabídce uvedeno jinak.

3. Zároveň je nutné vyplnit online přihlášku v IS STAG a výše zmíněný vyplněný a podepsaný formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" k přihlášce v IS STAG nahrát do sekce Požadované dokumenty. Název nabídky výjezdu: DAAD na AR 2022/23.

Termín podání pro studijní a výzkumná stipendia je 16. 11. 2021, pro stipendia k účasti na letním kurzu je 1. 12. 2021.

Pro skupiny studentů jsou termíny podání žádosti 1. 11. 2021, 1. 2. 2022 a 1. 5. 2022 podle začátku studijní cesty.

 

Mag. Jonas Podlecki (KGN) připravil pro studenty krátkou online prezentaci ke stipendiím:

https://www.facebook.com/jonas.podlecki/videos/3687010504694896

 

Podrobné informace:

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/katalog%20DZS_AIA_2021-2022.pdf 

Užitečné informace:

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/ 

 

Zpět