Opatření související s pandeminí Covid-19

Neděle 27. září 2020, 13:27

Milí studenti KPES,

Máme za sebou první týden výuky a já bych rád upřesnil a aktualizoval opatření související s pandemií Covid-19, se kterými jsem vás seznamoval na úvodním setkání.

Opatření ve výuce:

 1. Během výuky  v učebnách je povinné mít zakryty dýchací cesty rouškou nebo respirátorem. Ty jsou povinné i při pobytu uvnitř budov.
 2. Během výuky v učebnách je třeba  intenzivněji větrat – přizpůsobte tomu prosím vaše oblečení, zejména v souvislosti s nastávajícím chladnějším počasím.
 3. Věnujte prosím zvýšenou pozornost hygieně rukou – pravidelné mytí nebo dezinfikování.
 4. Na každé přednášce i semináři je třeba evidovat docházku.
 5. Pokud to počasí umožňuje, může výuka probíhat mimo budovu, obvykle na zahradách, kde jsme pro tento účel nechali umístit dostatek židlí.

Opatření v případě, že je student v karanténě.

 1. Po dobu karantény je každý student omluven z výuky a absence se NEZAPOČÍTÁVÁ do maximálního počtu možných absencí v seminářích.
 2. Absenci kvůli karanténě nahlaste emailem koordinátorce Dr. Markétě Zapletalové m.zapletalova@upol.cz a v kopii sekretářce katedry Ivaně Grenové ivana.grenova@upol.cz . Tímto způsobem budete zaevidováni a omluveni z veškeré výuky na KPES. Součástí emailu musí být i data odkdy a dokdy karanténa platí. V případě, že Vám bude karanténa prodloužena, informujete nás o tom prosím stejným způsobem.
 3. Dále postupujte podle instrukcí fakulty https://www.ff.upol.cz/covid-19/ a univerzity https://www.upol.cz/covid-19/

Opatření, pokud se student necítí zdráv a případně na sobě pozoruje příznaky onemocnění.

 1. Nechoďte do výuky a omluvte se emailem přímo vyučujícímu. Vyučující jsou instruováni, aby v této souvislosti flexibilně posuzovali počet povolených absencí.
 2. Kontaktujte svého lékaře.
 3. Dále postupujte podle instrukcí fakulty https://www.ff.upol.cz/covid-19/ a univerzity https://www.upol.cz/covid-19/

Sledujte prosím dále informace na webové nástěnce KPES, na covid informačním webu fakulty https://www.ff.upol.cz/covid-19/ a covid webu univerzity https://www.upol.cz/covid-19/ Doufám, že nám situace umožní setkávat se při prezenční výuce co nejdéle, i když jsem v této věci stále skeptičtější.

Díky, že dodržujete všechna opatření a chráníte tím sebe i ostatní.

Tomáš Lebeda

Zpět