Archiv zpráv

30. 11. 2022

Vysokým školám hrozí rušení některých oborů Filozofické fakulty v tuto chvíli doslova bijí na poplach. Dlouhodobé finanční podhodnocování humanitních a společenskovědních disciplín může mít za následek rušení některých oborů i...

30. 11. 2022

Filozofické fakulty čelí odchodům akademických pracovníků do regionálního školství. Některé obory jsou ohroženy Asociace děkanů filozofických fakult dlouhodobě upozorňuje na nerovné podmínky a podfinancování humanitních a sociá...

30. 11. 2022

V pondělí 5. prosince se uskuteční shromáždění akademické obce Univerzity Palackého.

29. 11. 2022

Na základě jednání hodnotících komisí fakult a zpravodajů bylo doporučeno k financování 15 projektů, Vědecká rada UP schválila financovat 9 projektů.

28. 11. 2022

Neformální předvánoční setkání vedení univerzity a zaměstnanců

16. 11. 2022

Rektor UP každoročně oceňuje čestným uznáním autory odborných knih. Letošní soutěž byla vyhlášena 1. 9. 2022 s termínem odevzdání návrhů na součástech UP do 30. 9. 2022. Po výběru na fakultách bylo postoupeno komisi UP 40...

16. 11. 2022

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 14. ročník studentské grantové soutěže na UP. Cílem soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z...

14. 11. 2022

Ačkoliv se počet košů na tříděný odpad v prostorách univerzity neustále zvyšuje, v těch na směsný odpad stále končí nejen dále nevyužitelné zbytky – není výjimkou v takovém koši najít PET lahev nebo plechovku. Udržitelná...

9. 11. 2022

Dvě desítky příspěvků doktorandek a doktorandů z českých univerzit, workshopy, kulatý stůl, vystoupení významných hostů a mnoho dalšího přinese ve dnech 24. a 25. listopadu Interdisciplinární doktorandská konference pořádaná...

8. 11. 2022

Filozofická fakulta UP v Olomouci prostřednictvím ombudsmana a děkana FF UP ve spolupráci s nezávislou organizací Konsent zve na Den podpory vzájemného respektu a bezpečí.   Uskuteční se dva workshopy:   Respekt až na půdu *...

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)