Zápisy ze zasedání orgánů FF UP

Zápisy a pozvánky Akademického senátu FF UP

Zápisy Vědecké rady FF UP