Stipendia

STIPENDIA PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA 

Studenti doktorského studia v jeho prezenční formě pobírají po standardní dobu studia (3 nebo 4 roky v závislosti na platné akreditaci) stipendium ve výši 11.250 Kč měsíčně.

Kromě této částky jsou udělována vybraným doktorandům mimořádná stipendia, a to zpravidla za jejich vědecké a publikační aktivity. Doktorandi mají možnost se každoročně zapojovat do Interní grantové soutěže IGA, kde mohou získat finanční prostředky jak na své vědecké aktivity, tak rovněž na zvýšení základní sazby svých stipendií.

Harmonogram výplat doktorských stipendií na akademický rok 2021/2022

Harmonogram výplat doktorských stipendií na akademický rok 2020/2021