Nabídka stáží v Českých centrech v zahraničí na rok 2022

Pondělí 8. listopad 2021, 20:57

Vážené studentky, vážení studenti,

níže najdete znění nabídky do Českých center. Zaujme-li Vás jejich nabídka, pak je možné ČC kontaktovat přímo. Některá ČC však s UP spolupracují a studenty si ve spolupráci s UP vybírají. Zkontrolujte tedy i nabídky v INTLAG - aplikaci UP pro správu praktických stáží, kde si požádáte o stipendium na výjezd do Českého centra (sponzorem je Erasmus). Informace a kontakt na koordinátorku praxí najdete na: https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/#c38399 .

_________________________________________________________________

Vážené kolegyně, milí kolegové,

obracím se na Vás se souhrnnou nabídkou stáží ve všech Českých centrech v zahraničí na rok 2022.

 

Všechny inzeráty najdete zde: https://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/nabidka-stazi

 

Předem Vám mnohokrát děkuji za rozšíření / rozeslání nabídek mezi Vaše studenty a zveřejnění.

Pokud nejsou stáže ve Vaší kompetenci, nasměrujte mě prosím na kolegu, kterému můžu nabídku poslat.

Se srdečným pozdravem,

 

 

cid:image001.jpg@01D70475.1DA2EB20

 

TEREZA PULDOVÁ

koordinátorka vzdělávání       

Česká centra

Václavské nám. 816/49, 110 00  Praha 1
T: +420 234 668 239

E: puldova@czech.cz

www.czechcentres.cz

 

cid:image002.jpg@01D73A9D.5F3FEB60   cid:image003.jpg@01D73A9D.5F3FEB60   cid:image004.jpg@01D73A9D.5F3FEB60   cid:image005.jpg@01D73A9D.5F3FEB60   cid:image006.jpg@01D73A9D.5F3FEB60 

 

cid:image007.jpg@01D73A9D.5F3FEB60

 

 

cid:image008.jpg@01D73A9D.5F3FEB60  Česká centra jsou kulturním institutem, zřízeným Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Jejich hlavním posláním je šíření a podpora dobrého jména ČR a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi.

V současnosti působí v 26 zahraničních destinacích na 3 kontinentech.

 

DŮVĚRNOST INFORMACÍ: Tento e-mail včetně jakýchkoliv souborů či příloh k němu připojených může být důvěrný a může obsahovat údaje

nebo sdělení pod ochranou právních předpisů. Nejste-li jeho zamýšleným adresátem a obdrželi jste ho zřejmě omylem či se vás jeho obsah

netýká, uvědomte prosím neprodleně odesílatele a vymažte ho ze svého systému. V takovém případě byste e-mail neměli kopírovat ani s ním jinak

nakládat pro své potřeby či s jeho obsahem seznámit jakoukoliv třetí osobu.

Zpět

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.