Zpráva ze Studentské literárněvědné konference Olomouc 2021

vítězka studentské kategorie Markéta Kamenská
Středa 5. květen 2021, 15:17

Ve dnech 27.-29. dubna 2021 proběhl 19. ročník SLK, na které se společně s Ústavem pro českou literaturu, AV ČR, v. v. i., letos organizačně podílela katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

19. ročník konference byl mimořádný hned v několika směrech: poprvé se konal online, vystoupilo na něm rekordních padesát jedna účastníků z šesti evropských zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie) a nebyl zastřešený konkrétním tématem. Díky těmto třem faktorům zazněla řada podnětných příspěvků z různých oblastní literární vědy i rozličných národních literatur.

Cenu Vladimíra Macury ve studentské kategorii získala Bc. Markéta Kamenská (katedra germanistiky, FF UP v Olomouci) za příspěvek věnovaný zapomenuté olomoucké básnířce Lilli Recht, v doktorandské kategorii byl oceněn Mgr. Pavel Kopečný (teorie vyprávění, FF MU v Brně), jehož referát se věnoval typu a charakterizaci ruského „zbytečného“ člověka. Laureáti i všichni další ocenění kromě knižních odměn získali i možnost publikovat své texty v podzimním čísle časopisu Bohemica Olomucensia (3/2021). K publikování porota vybrala ještě několik dalších příspěvků, které jsou níže konkretizovány.

Výsledky studentské kategorie (studenti bakalářských a magisterských oborů):

 1. Bc. Markéta Kamenská: Lilli Recht – zapomenutý poklad olomoucké nové věcnosti? (Univerzita Palackého v Olomouci)
 2. Bc. Marie Zetová: Hostovského stesk po ztraceném ráji: vynalézání minulosti (Univerzita Karlova)
 3. Bc. Luka Baričević: Grotesknost ve Směšných láskách Milana Kundery (Záhřebská univerzita)

Čestná uznání studentské kategorie:

 • Bc. Adam Hošek: Román Invalidní sourozenci jako průvodce semiosférou undergroundu (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Bc. Jakub Cepník: Vztah jedince a společnosti v románech Jiřího Weila Moskva-hranice a Dřevěná lžíce (Univerzita Karlova)

Výsledky doktorandské kategorie:

 1. Mgr. Pavel Kopečný: Ruský „zbytečný“ člověk a jeho charakterizace (Masarykova univerzita)
 2. Mgr. Helena Dvořáková: Pohled na Prahu v Mrštíkově románu Santa Lucia (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
 3. Mgr. Anna Martinovská: Zrcadlo reality. Konstrukce „naivního realismu“ v S/Z Rolanda Barthese (Univerzita Karlova), Mgr. Viktor Suchý: Zátišie ako žáner modernej lyriky (Univerzita Komenského v Bratislavě)

Čestná uznání doktorandské kategorie:

 • Mgr. Pavlína Tassanyi: Roboti jako etnická menšina – utlačování, dehumanizace a vylučování ve světě sci-fi literatury (Univerzita Karlova)
 • Mgr. Jakub Hankiewicz: Podoby předmětů v moderní lyrice (Univerzita Karlova)

Z mnoha vskutku kvalitních a pozoruhodných příspěvků porota vybrala pro publikování ještě pět následujících:

 • Mgr. Zuzana Jurajdová: Autor, čtenář, vypravěč – prostupnost hranic v textech Michala Ajvaze (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Mgr. Linda Urbancová: Poezie prázdna a ticha ve sbírce Černí poslové Césara Valleja (Univerzita Karlova)
 • Mgr. Martin Špaček: Vyrůstání za normalizace v tragikomickém a nostalgickém vyprávění (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Mgr. Milan Kolesík: Hravý Dominik Tatarka. Ludické motívy v Prútených kreslách (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře)

Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme za inspirativní a přínosné příspěvky a velké poděkování patří v neposlední řadě prof. Petru Steinerovi z Pensylvánské univerzity, který druhý den konference pronesl přednášku věnovanou vztahu Digital Humanities a ruského formalismu.

 

Tereza Roháčová
organizační tajemnice konference

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)