Možnost stáže v rámci programu Junior Professionals in Delegation

Pondělí 4. leden 2021, 12:58

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na stáž v institucích Evropské unie v rámci programu Junior Professionals in Delegation (JPD)

 

Výběrové řízení proběhne v několika kolech, definitivní výběr z kandidátů předvybraných členskými státy provede Evropská služba pro vnější činnost (EEAS) a Evropská komise.

 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit uchazeči splňující následující kritéria: 

  • Státní občanství ČR 
  • Ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo ing. typu
  • Vynikající znalost anglického a/nebo francouzského jazyka, znalost dalších jazyků výhodou 
  • Aktivní zájem o práci v institucích EU 
  • Relevantní praxe a praxe v institucích EU, publikační a dobrovolnická činnost výhodou
  • Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2021. 

 

Bližší informace o časovém harmonogramu výběrového řízení, obsahové náplni a finančních podmínkách stáže naleznete na stránkách MZV: bit.ly/…uMW

Zpět