Pozvánka na habilitační přednášku Marka Čejky

Čtvrtek 27. září 2018, 15:41

Veřejná habilitační přednáška

 

PhDr. JUDr. Marka Čejky, Ph.D.,

 

na téma

 

Hamás - případová studie vývoje islamismu

 

2. října 2018 od 16.30 hodin

učebna 1.09, Katedra politologie a evropských studií FF UP

Zpět