Studium arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě

čtvrtek 25. červenec 2019, 14:26

Milí studenti,

MZV ČR a Dům zahraniční spolupráce informují o možnosti využití tří stipendijních míst ke studiu arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě pro občany ČR, kterým je mezi 18 a 27 lety.  

Zájemci doručují požadované dokumenty, jejichž přehled naleznete zde, na e-mailovou adresu Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu kuwait@embassy.mzv.cz. Termín odevzdání přihlášek je stanoven na 20. srpna 2019.

Kuvajtská strana zatím nesdělila další podrobnosti týkající se výše stipendia ani začátku a ukončení akademického roku. Ze zkušenosti z minulých let uvádíme, že kuvajtské vládní stipendium pokrývalo ubytování, studium, zdravotní pojištění, plnou penzi a měsíční kapesné 100 KWD (= cca 7 000 Kč).

 

Kontakt pro další případné informace:

Mgr. Pavel Rybář

Odborný referent

Akademická informační agentura (AIA)

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů

 

Tel.: (+420) 221 850 505

E-mail: pavel.rybar@dzs.cz

 

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz   |   www.naerasmusplus.cz  

Zpět