Habilitace a profesury


Zahájená řízení

habilitační řízení Mgr. Pavla Hobzy, Ph.D., v oboru Filozofie (informace o uchazeči)

habilitační řízení Ing. Mgr. Martina Luxe, Ph.D., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení RNDr. Františka Murgaše, PhD., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení PhDr. Martina Procházky, Ph.D., v oboru Klinická psychologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení PhDr. Daniela Topinky, Ph.D., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)