Habilitace a profesury


Akreditované obory

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UP:

Název oboru

Platnost akreditace habilitační řízení

Platnost akreditace řízení ke jmenování profesorem

Termín pro dodání kontrolní zprávy

Termín dodání na NAÚ

Termín dodání na Odd. vědy FF UP

Andragogika

do 18. 09. 2025

 

30.6.2022

31.5.2022

Anglická a americká literatura

do 15. 10. 2031

do 15. 10. 2031

 

 

Anglický jazyk

do 15. 10. 2031

 

 

 

Německá literatura

do 11. 02. 2030

do 11. 02. 2030

 

 

Dějiny výtvarných umění

do 31. 07. 2024

 

 

 

Filozofie

do 11. 03. 2030

do 11. 03. 2030

 

 

Historie

do 29. 07. 2030

do 29. 07. 2030

 

 

Lingvistika konkrétních jazyků
se zaměřením  Románské jazyky

do 24. 04. 2029

do 24. 04. 2029

30.3.2024

29.2.2024

Muzikologie

do 01. 11. 2023

do 01. 11. 2023

 

 

Německý jazyk

do 24. 04. 2029

do 24. 04. 2029

 

 

Obecná lingvistika

do 07. 01. 2025

 

31.8.2022

31.7.2022

Politologie

do 02. 08. 2033

 

 

 

Psychologie

do 15. 07. 2032

do 15. 07. 2027

30.6.2025

30.5.2025

Slovanské jazyky

do 18. 05. 2032

 

 

 

Slovanské literatury

do 24. 04. 2031

do 24. 04. 2031

 

 

Sociologie

do 06. 06. 2030

do 06. 06. 2030

30.6.2023

31.5.2023

Teorie a dějiny dramatických umění

do 07. 01. 2030

do 07. 01. 2030

 

 

Teorie literatury

do 07. 01. 2030

do 07. 01. 2030

31.8.2022

31.7.2022


Zahájená řízení

Habilitační řízení

Habilitační řízení Mgr. Jana Čížka, Ph.D., v oboru Filozofie (informace o uchazeči)
Veřejná habilitační přednáška na téma Otcové zakladatelé" raně novověké mosaické fyziky a jejich přírodní filosofie se konala dne 20. 9. 2023 na Katedře filozofie FF UP.
Posudky oponentů:
Dr hab. Steffen Huber, prof UJ, Jagelonská univerzita, Krakow, Polsko
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D., Masarykova univerzita Brno
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

 

Řízení ke jmenování profesorem

V současné době neprobíhá žádné řízení.Podané žádosti o akreditaci (habilitační a profesorská řízení):

Dějiny výtvarných umění

Muzikologie

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)