Habilitace a profesury


Zahájená řízení

habilitační řízení PhDr. Martina Kopeckého, Ph.D., v oboru Andragogika (informace o uchazeči)

habilitační řízení Mgr. Karla Kouby, M.A., Ph.D., v oboru Politologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení RNDr. Františka Murgaše, PhD., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení PhDr. Martina Procházky, Ph.D., v oboru Klinická psychologie (informace o uchazeči)