Vědecká činnost


Externí projekty

Grantová agentura České republiky

Informace Grantové agentury České republiky najdete na www.gacr.cz.

Granty GAČR řešené na FF v roce 2021: GACR2021.pdf
Granty GAČR řešené na FF v roce 2020: GACR2020.pdf
Granty GAČR řešené na FF v roce 2019: GACR2019.pdf
Granty GAČR řešené na FF v roce 2018: GACR2018.pdf 
Granty GAČR řešené na FF v roce 2017: GACR2017.pdf
Granty GAČR řešené na FF v roce 2016: GACR2016.pdf
Granty GAČR řešené na FF v roce 2015: GACR2015.pdf
Granty GAČR řešené na FF v roce 2014: GACR2014.pdf
Granty GAČR řešené na FF v roce 2013: GACR2013.pdf

Granty TAČR řešené na FF

Informace Technologické agentury České republiky naleznete na tacr.cz

Projektové poradenství FF UP

Informační servis pro řešitele projektů: projektyffup.upol.cz 


Interní projekty

Fond rozvoje Univerzity Palackého (FRUP)

Granty FRUP řešené na FF v roce 2020: FRUP2020.pdf
Granty FRUP řešené na FF v roce 2019: FRUP2019.pdf
Granty FRUP řešené na FF v roce 2018: FRUP2018.pdf
Granty FRUP řešené na FF v roce 2017: FRUP2017.pdf
Granty FRUP řešené na FF v roce 2016: FRUP2016.pdf
Granty FRUP řešené na FF v roce 2015: FRUP2015.pdf
Granty FRUP řešené na FF v roce 2014: FRUP2014.pdf

Juniorské granty UP

Between Affects and Technology: The Portrait in the Visual Arts, Literature and Music Video (2018-2020)
– hlavní řešitel: dr. Tomáš Jirsa

The Dynamics of Corporeal Intentionality: Phenomenology Meets Enactivism (2018-2020)
– hlavní řešitel: dr. Jan Halák

Times, events and logical specification
– hlavní řešitelka: dr. Zuzana Rybaříková