Habilitace a profesury


Akreditované obory

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UP:

Název oboru Platnost akreditace
habilitačního řízení
Platnost akreditace
řízení ke jmenování
profesorem
Andragogika do 18. 09. 2025  
Český jazyk do 01. 11. 2023 do 01. 11. 2023
Dějiny anglické a americké literatury do 31. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Německá literatura do 11. 02. 2030 do 11. 02. 2030
Dějiny slovanských literatur do 31. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Dějiny výtvarných umění do 31. 07. 2024  
Filozofie do 11. 03. 2030 do 11. 03. 2030
Historie do 29. 07. 2030 do 29. 07. 2030
Klinická psychologie do 10. 02. 2022 do 10. 02. 2022
Lingvistika konkrétních jazyků
se zaměřením  Románské jazyky
do 24. 04. 2029 do 24. 04. 2029
Lingvistika konkrétních jazyků
- srovnávací slovanská jazykověda
do 30. 06. 2021 do 30. 06. 2021
Muzikologie do 01. 11. 2023 do 01. 11. 2023
Německý jazyk do 24. 04. 2029 do 24. 04. 2029
Obecná lingvistika do 07. 01. 2025  
Politologie do 01. 06. 2023  
Sociologie do 06. 06. 2030 do 06. 06. 2030
Teorie a dějiny dramatických umění do 07. 01. 2030 do 07. 01. 2030
Teorie literatury do 07. 01. 2030 do 07. 01. 2030

 


Zahájená řízení

Habilitační řízení

habilitační řízení PhDr. Josefa Bernarda, Ph.D., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)
Veřejná habilitační online přednáška na téma Prostorová a sociální nerovnost, problém měst a regionů
se uskutečníla v pondělí 29. 3. 2021 ve 13:30 hod.

habilitační řízení Mgr. Pavla Hobzy, Ph.D., v oboru Filozofie (informace o uchazeči)

habilitační řízení Mgr. Jana Kalendy, Ph.D., v oboru Andragogika (informace o uchazeči)

habilitační řízení Joanna Ut-Seong Sio, v oboru Obecná lingvistika (informace o uchazeči)

habilitační řízení PhDr. PaedDr. Miloslava Vondráčka, Ph.D., v oboru Český jazyk (informace o uchazeči)
Veřejná habilitační online přednáška na téma Interjekce 
se uskutečnila ve čtvrtek 11. 2. 2021 ve 14:00 hod.
posudky oponentů:
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D., FF UK Praha
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D., FPF SU v Opavě
​​​​​​​prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., MFF UK Praha​​​​​​​

Řízení ke jmenování profesorem

V současné době neprobíhají žádná řízení.Podané žádosti o akreditaci (habilitační a profesorská řízení):

Anglická a americká literatura

Anglický jazyk