Habilitace a profesury


Akreditované obory

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UP:

Název oboru Platnost akreditace
habilitačního řízení
Platnost akreditace
řízení ke jmenování
profesorem
Andragogika do 31. 07. 2020  
Český jazyk do 01. 11. 2023 do 01. 11. 2023
Dějiny anglické a americké literatury do 31. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Německá literatura do 09. 02. 2030 do 09. 02. 2030
Dějiny slovanských literatur do 31. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Dějiny výtvarných umění do 31. 07. 2024  
Filozofie do 11. 03. 2030 do 11. 03. 2030
Historie do 31. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Klinická psychologie do 10. 02. 2022 do 10. 02. 2022
Lingvistika konkrétních jazyků
se zaměřením  Románské jazyky
do 24. 04. 2029 do 24. 04. 2029
Lingvistika konkrétních jazyků
- srovnávací slovanská jazykověda
do 30. 06. 2021 do 30. 06. 2021
Muzikologie do 01. 11. 2023 do 01. 11. 2023
Německý jazyk do 24. 04. 2029 do 24. 04. 2029
Obecná lingvistika do 07. 01. 2025  
Politologie do 01. 06. 2023  
Sociologie do 31. 03. 2020 do 31. 03. 2020
Teorie a dějiny dramatických umění do 07. 01. 2030 do 07. 01. 2030
Teorie literatury do 07. 01. 2030 do 07. 01. 2030

 


Zahájená řízení

habilitační řízení Mgr. Pavlíny Flajšarové, Ph.D., v oboru Dějiny anglické a americké literatury (informace o uchazeči)

habilitační řízení Mgr. Tomáše Jirsy, Ph.D., v oboru Teorie literatury (informace o uchazeči)

habilitační řízení PhDr. Martina Kopeckého, Ph.D., v oboru Andragogika (informace o uchazeči)

habilitační řízení Mgr. Karla Kouby, M.A., Ph.D., v oboru Politologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení RNDr. Františka Murgaše, PhD., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení PhDr. Romana Procházky, Ph.D., v oboru Klinická psychologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení  Mgr. Luboše Ptáčka, Ph.D., v oboru Teorie a dějiny dramatických umění (informace o uchazeči)