Mgr. Martin FAFEJTA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633416

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

3.30

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • European Sociological Association (člen, 2017–)
ČLÁNEK
Fafejta M. Coming out of People with Pedophilic Orientation. International Journal of Sexual Health. 2021.
Fafejta M. Gender, heteronormativita a genderová práva. Úvod do genderových studií. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
Fafejta M. Intersexualita jako zpochybnění systému dvou pohlaví a genderů. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
Fafejta M. Jsme kopie bez originálu a to nás činí jedinečnými. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
Fafejta M. "Cikáni" - rasa nebo způsob života? Sociální studia. 2007.
Fafejta M. "Zahradnická moc" a meziválečné Československo. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica. 2007.
Fafejta M. Hra - základ společenství. Gymnasion. 2006.
Fafejta M. Rozepře a "destruktivní pospolitost". Filosofický časopis. 2006.
Fafejta M. "Teorie radikální politické praxe.". Politologický časopis. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Fafejta M. Sexuální výchova - případ pedofilie. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 25. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2017.
FAFEJTA M. Diskurzivní (ne)možnost identity. In . (Eds.) Sexuality IV. 2010.
Fafejta M. Operace intersexuálů a právo na sexualitu. In . (Eds.) Sex ... o nás, vás, i vás. 2009.
Fafejta M. Sexualita a intersexualita. Sexualities II.: Collection of Papers From the Second International Conference held on 30 Sept. ? 1 Oct. 2008. 2009.
Fafejta M. Ke konceptu sexuálních práv. Sexuality - zborník príspevkov z prvej medzinárodnej konferencie realizovanerj v dňoch 20.-21.9. 2007. 2008.
KNIHA - CELEK
Skopalová J., Klimentová E., Kliment P., Fafejta M., Sýkorová K. Vybrané kapitoly ze sociálních deviací. Vybrané kapitoly ze sociálních deviací. 2007.
Fafejta M. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Soper K., Fafejta M. Alternativní hédonismus a život v dobrovolné skromnosti. Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. 2014.
Fafejta M. Fatherhood as a Mode of Life and Style of Life. Ways of Life in the Late Modernity. 2013.
Fafejta M. Otcovství a mateřství po rozvodu - zdroj sociálního konfliktu? Sociální konflikty. Sociologická a andragogická perspektiva. 2013.
Fafejta M. Deinstitucionalizace otcovství: posílení nebo úpadek otcovské role? Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
Fafejta M. Sociálně politické ideologie. Sociologie a andragogika. 2009.
Fafejta M. Sociální deviace. Sociologie a andragogika. 2009.
Fafejta M. Sociologie politiky a filozofie a teorie politiky. Sociologie a andragogika. 2009.
Fafejta M. Společenskovědní paradigmata. Sociologie a andragogika. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Sloboda Z., Fafejta M., Dušková Š. Poznáváme intersex / DSD - informační web. intersex-dsd.upol.cz. 2021.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Fafejta M. Heterosexualismus (normativita heterosexuality): případ výchovy dětí. Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. 2007.
RECENZE
Fafejta M. Riziková společnost. Respekt. 2005.
PROJEKT
Sloboda Z., Fafejta M., Dušková Š., Suda K. Sociální a právní aspekty života intersexuálních lidí v ČR. TAČR. 2020.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)