Celoživotní vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání a odborné kurzy na Filozofické fakultě UP organizuje a nabízí Institut celoživotního vzdělávání.

V současné době realizuje

více na icv.upol.cz