prof. Mgr.Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633354

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.45

Profesor

hispanistika, lingvistika, iberoamerikanistika, sociolingvistika, etnolingvistika

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
2.45 Dle domluvy: lenka.zajicova@upol.cz

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Úvod do indiánských jazyků Latinské Am. KRS/IJLAV ZS Se 1
Úvod do indiánských jazyků Latinské Am. KRS/IJLAV ZS 1
Indiánské jazyky Latinské Ameriky KRS/IJLMN ZS 1
Indiánské jazyky Latinské Ameriky KRS/IJLMN ZS Se 1
Indiánské jazyky Latinské Ameriky KRS/IJLMV ZS Se 1
Indiánské jazyky Latinské Ameriky KRS/IJLMV ZS 1
Výuka předmětu 1 KRS/94VP1 ZS Se 0
Výuka předmětu 1 KRS/94VP1 LS Se 0
Výuka předmětu 2 KRS/94VP2 ZS Se 0
Výuka předmětu 2 KRS/94VP2 LS Se 0
Výuka předmětu 3 KRS/94VP3 ZS Se 0
Výuka předmětu 3 KRS/94VP3 LS Se 0
Syntax španělštiny KRS/SYSP ZS Se 2
Syntax španělštiny KRS/SYSP ZS 2
Syntax španělštiny KRS/SYSPV ZS Se 2
Syntax španělštiny KRS/SYSPV ZS 2
Španělská filologie jazyková část KRS/SZZKJ ZS 0
Španělská filologie jazyková část KRS/SZZKJ LS 0
Španělská filologie literární část KRS/SZZKL LS 0
Španělská filologie tlum. a překl. část KRS/SZZKT ZS 0
Španělská filologie tlum. a překl. část KRS/SZZKT LS 0
Výuka předmětu 4 KRS/94VP4 ZS Se 0
Výuka předmětu 4 KRS/94VP4 LS Se 0
Výuka předmětu 5 KRS/94VP5 ZS Se 0
Výuka předmětu 5 KRS/94VP5 LS Se 0
Výuka předmětu 6 KRS/94VP6 ZS Se 0
Výuka předmětu 6 KRS/94VP6 LS Se 0
Výuka předmětu 7 KRS/94VP7 ZS Se 0
Výuka předmětu 7 KRS/94VP7 LS Se 0
Výuka předmětu 8 KRS/94VP8 ZS Se 0
Výuka předmětu 8 KRS/94VP8 LS Se 0
Výuka předmětu 9 KRS/94VP9 ZS Se 0
Výuka předmětu 9 KRS/94VP9 LS Se 0
Disertační seminář 3 KRS/95DI3 ZS Se 9
Disertační seminář 3 KRS/95DI3 LS Se 5
Disertační seminář 4 KRS/95DI4 ZS Se 9
Disertační seminář 1 KRS/95DR1 ZS Se 9
Disertační seminář 3 KRS/95DR3 ZS Se 9
Disertační seminář 4 KRS/95DR4 LS Se 5
Odevzdání disertační práce KRS/95PHD ZS Se 0
Odevzdání disertační práce KRS/95PHD LS Se 0
Cizí jazyk DSP - Španělština KRS/91ADS ZS Se 0
Cizí jazyk DSP - Španělština KRS/91ADS LS Se 0
Metodologický seminář DSP Rom. jaz. 1 KRS/91AM1 ZS Se 9
Metodologický seminář DSP Rom. jaz. 1 KRS/91AM1 LS Se 5
Metodologický seminář DSP Rom. jaz. 2 KRS/91AM2 LS Se 5
Publikace A 1 KRS/91BA1 ZS Se 0
Publikace A 1 KRS/91BA1 LS Se 0
Publikace B 1 KRS/91BB1 ZS Se 0
Publikace B 1 KRS/91BB1 LS Se 0
Publikace C 1 KRS/91BC1 ZS Se 0
Publikace C 1 KRS/91BC1 LS Se 0
Publikace C 2 KRS/91BC2 ZS Se 0
Publikace C 2 KRS/91BC2 LS Se 0
Publikace C 3 KRS/91BC3 ZS Se 0
Publikace D 1 KRS/91BD1 ZS Se 0
Publikace D 1 KRS/91BD1 LS Se 0
Publikace D 2 KRS/91BD2 ZS Se 0
Publikace D 2 KRS/91BD2 LS Se 0
Publikace D 3 KRS/91BD3 ZS Se 0
Pasivní účast na mezinárodní konf. 1 KRS/91BI1 ZS Se 0
Pasivní účast na mezinárodní konf. 1 KRS/91BI1 LS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 1 KRS/91BK1 ZS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 1 KRS/91BK1 LS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 2 KRS/91BK2 ZS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 2 KRS/91BK2 LS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 3 KRS/91BK3 ZS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 3 KRS/91BK3 LS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 4 KRS/91BK4 ZS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 4 KRS/91BK4 LS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 5 KRS/91BK5 ZS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 5 KRS/91BK5 LS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 6 KRS/91BK6 ZS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 7 KRS/91BK7 ZS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci 8 KRS/91BK8 ZS Se 0
Španělská filologie jazyková část KRS/BSZKJ ZS 0
Obhajoba diplomové práce KRS/MADP ZS 0
Obhajoba diplomové práce KRS/MADP LS 0
Aktivní účast na domácí konferenci 9 KRS/91BK9 ZS Se 0
Příspěvek na domácí konferenci 1 KRS/91BL1 ZS Se 0
Příspěvek na domácí konferenci 1 KRS/91BL1 LS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 1 KRS/91BM1 ZS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 1 KRS/91BM1 LS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 2 KRS/91BM2 ZS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 2 KRS/91BM2 LS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 3 KRS/91BM3 ZS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 3 KRS/91BM3 LS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 4 KRS/91BM4 ZS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 4 KRS/91BM4 LS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 5 KRS/91BM5 ZS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 5 KRS/91BM5 LS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 6 KRS/91BM6 ZS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 7 KRS/91BM7 ZS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 8 KRS/91BM8 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KRS/MDS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KRS/MDS1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRS/MDS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KRS/MDS2 LS Se 0
Aktivní účast na mezinár. konf. 9 KRS/91BM9 ZS Se 0
Pasivní účast na domácí konferenci 1 KRS/91BP1 ZS Se 0
Pasivní účast na domácí konferenci 1 KRS/91BP1 LS Se 0
Příspěvek na workshopu 1 KRS/91BW1 ZS Se 0
Příspěvek na workshopu 1 KRS/91BW1 LS Se 0
Příspěvek na mezinárodní konferenci 1 KRS/91BZ1 ZS Se 0
Příspěvek na mezinárodní konferenci 1 KRS/91BZ1 LS Se 0
Příspěvek na mezinárodní konferenci 2 KRS/91BZ2 LS Se 0
Jazyky a dialekty Španělska KRS/DISPV ZS Se 1
Jazyky a dialekty Španělska KRS/DISPV ZS 1
Publikace A 1 KRS/91B11 ZS Se 0
Publikace A 1 KRS/91B11 LS Se 0
Publikace B 1 KRS/91B21 ZS Se 0
Publikace B 1 KRS/91B21 LS Se 0
Publikace C 1 KRS/91B31 ZS Se 0
Publikace C 1 KRS/91B31 LS Se 0
Publikace C 2 KRS/91B32 LS Se 0
Publikace D 1 KRS/91B41 ZS Se 0
Publikace D 1 KRS/91B41 LS Se 0
Publikace E 1 KRS/91B51 ZS Se 0
Publikace E 1 KRS/91B51 LS Se 0
Zahraniční pobyt nad 60 dní 1 KRS/91CA1 ZS Se 0
Zahraniční pobyt nad 60 dní 1 KRS/91CA1 LS Se 0
Zahraniční pobyt nad 30 dní 1 KRS/91CB1 ZS Se 0
Zahraniční pobyt nad 30 dní 1 KRS/91CB1 LS Se 0
Zahraniční pobyt nad 5 dní 1 KRS/91CC1 ZS Se 0
Zahraniční pobyt nad 5 dní 1 KRS/91CC1 LS Se 0
Zahraniční pobyt nad 5 dní 2 KRS/91CC2 ZS Se 0
Zahraniční pobyt nad 5 dní 2 KRS/91CC2 LS Se 0
Zahraniční stáž do 30 dní 1 KRS/91CM1 ZS Se 0
Zahraniční stáž do 30 dní 1 KRS/91CM1 LS Se 0
Zahraniční stáž do 30 dní 2 KRS/91CM2 ZS Se 0
Zahraniční stáž do 30 dní 2 KRS/91CM2 LS Se 0
Rezervace místnosti KRS/REZMI ZS 9
Zahraniční stáž do 30 dní 3 KRS/91CM3 ZS Se 0
Zahraniční stáž do 30 dní 3 KRS/91CM3 LS Se 0
Zahraniční stáž nad 30 dní 1 KRS/91CR1 ZS Se 0
Zahraniční stáž nad 30 dní 1 KRS/91CR1 LS Se 0
Zahraniční stáž nad 30 dní 2 KRS/91CR2 ZS Se 0
Zahraniční stáž nad 30 dní 2 KRS/91CR2 LS Se 0
Zahraniční stáž nad 30 dní 3 KRS/91CR3 ZS Se 0
Zahraniční stáž nad 30 dní 3 KRS/91CR3 LS Se 0
Zahraniční stáž do 7 dní 1 KRS/91CT1 ZS Se 0
Zahraniční stáž do 7 dní 1 KRS/91CT1 LS Se 0
Zahraniční stáž do 7 dní 2 KRS/91CT2 ZS Se 0
Zahraniční stáž do 7 dní 2 KRS/91CT2 LS Se 0
Zahraniční stáž do 7 dní 3 KRS/91CT3 ZS Se 0
Zahraniční stáž do 7 dní 3 KRS/91CT3 LS Se 0
Účast na vědeckém projektu 1 KRS/92AP1 ZS 0
Účast na vědeckém projektu 1 KRS/92AP1 LS 0
Oponentura bakalářských prací 1 KRS/94OB1 ZS Se 0
Oponentura bakalářských prací 1 KRS/94OB1 LS Se 0
Úvod do indiánských jazyků Latinské Am. KRS/IJLAN ZS 1
Úvod do indiánských jazyků Latinské Am. KRS/IJLAN ZS Se 1
Španělština na americkém kontinentě KRS/SPAKV ZS 1
Španělština na americkém kontinentě KRS/SPAKV ZS Se 1
Oponentura bakalářských prací 2 KRS/94OB2 ZS Se 0
Oponentura bakalářských prací 2 KRS/94OB2 LS Se 0
Oponentura bakalářských prací 3 KRS/94OB3 ZS Se 0
Oponentura bakalářských prací 3 KRS/94OB3 LS Se 0
Oponentura bakalářských prací 4 KRS/94OB4 ZS Se 0
Oponentura bakalářských prací 4 KRS/94OB4 LS Se 0
Oponentura bakalářských prací 5 KRS/94OB5 ZS Se 0
Oponentura bakalářských prací 5 KRS/94OB5 LS Se 0
Oponentura bakalářských prací 6 KRS/94OB6 ZS Se 0
Oponentura bakalářských prací 6 KRS/94OB6 LS Se 0
Oponentura bakalářských prací 7 KRS/94OB7 ZS Se 0
Oponentura bakalářských prací 7 KRS/94OB7 LS Se 0
Oponentura bakalářských prací 8 KRS/94OB8 ZS Se 0
Oponentura bakalářských prací 8 KRS/94OB8 LS Se 0
Oponentura bakalářských prací 9 KRS/94OB9 ZS Se 0
Oponentura bakalářských prací 9 KRS/94OB9 LS Se 0
Oponentura bakalářské práce 1 KRS/94OP1 ZS Se 0
Oponentura bakalářské práce 1 KRS/94OP1 LS Se 0
Oponentura bakalářské práce 2 KRS/94OP2 ZS Se 0
Oponentura bakalářské práce 2 KRS/94OP2 LS Se 0
Oponentura bakalářské práce 3 KRS/94OP3 ZS Se 0
Oponentura bakalářské práce 3 KRS/94OP3 LS Se 0
Oponentura bakalářské práce 4 KRS/94OP4 LS Se 0
Oponentura bakalářské práce 5 KRS/94OP5 LS Se 0
Oponentura bakalářské práce 6 KRS/94OP6 LS Se 0
Oponentura bakalářské práce 7 KRS/94OP7 LS Se 0
Oponentura bakalářské práce 8 KRS/94OP8 LS Se 0
Oponentura bakalářské práce 9 KRS/94OP9 LS Se 0
Pedagogické zkušenosti 1 KRS/94PZ1 ZS Se 0
Pedagogické zkušenosti 1 KRS/94PZ1 LS Se 0
Sociolingvistika románských jazyků KRS/92ASO ZS 0
Sociolingvistika románských jazyků KRS/92ASO ZS Se 0
Sociolingvistika románských jazyků KRS/92ASO LS 0
Sociolingvistika románských jazyků KRS/92ASO LS Se 0

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)