Mgr. Michaela Martinková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633106

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.19

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
3.19 I am on sabbatical February-July 2021
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
MARTINKOVÁ M. Subject-operator inversion in sentences with fronted only. In Trušník R., Němčoková K., Bell GJ. (Eds.) Theories and Practice. Proceedings of the Second International Conference on English and American Studies. 2011.
Martinková M. Genitiv po neurčitých kvantifikátorech v češtině: singulár, nebo plurál? Výuka cizích jazyků: Integrace a testování. 2009.
Martinková M. Using linguistic corpora in teaching Czech genitives after quantifiers to English native speakers. In . (Eds.) Proceedings of the 8th Teaching and Language Corpora Conference (TaLC),. 2008.
Martinková M. Spatial Concepts in Wide and Broad. In . (Eds.) Theory and Practice in English Studies. Volume 3. 2005.
KNIHA - CELEK
Martinková M., Janebová M., Macháček J., Pauková I. Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek II (1961–1977). 2018.
Janebová M., Martinková M., Lapshinova-Koltunski E. Contrasting English and Other Languages through Corpora. 2017.
Martinková M., Janebová M., Macháček J., Selucká I. Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek I (1940–1960). 2016.
Martinková M., Janebová M., Macháček J. Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. 2014.
Martinková M. Language Rerflected Properties of Space: the Case of Wide and Broad. Language Rerflected Properties of Space. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Janebová M., Martinková M. NP-Internal Kind of and Sort of: Evidence from an English-Czech Parallel Translation Corpus. In Janebová M., Martinková M., Lapshinova-Koltunski E. (Eds.) Contrasting English and Other Languages through Corpora. 2017.
Janebová M., Martinková M. NP-Internal Kind of and Sort of: Evidence from an English-Czech Parallel Translation Corpus. In Janebová M., Martinková M., Lapshinova-Koltunski E. (Eds.) Contrasting English and Other Languages through Corpora. 2017.
Martinková M., Janebová M. What English Translation Equivalents Can Reveal about the Czech ‘Modal’ Particle prý: A Cross-Register Study. In Aijmer K., Lewis D. (Eds.) Contrastive Analysis of Discourse-pragmatic Aspects of Linguistic Genres. 2017.
Martinková M. Vazby kauzativní a vazby experienciální: paralely anglického slovesa have se sekundární predikací. In Čermáková A., Chlumská L., Malá M. (Eds.) Jazykové paralely. 2016.
Janebová M. Between Modality and Futurity: Will and Be Going to Seen through Their Czech Translation Equivalents. In Martinková M., Janebová M., Macháček J. (Eds.) Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. 2014.
Martinková M. Cause and Concern: The Have Construction with the Infinitive Seen through Its Czech Translation Equivalents. Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. 2014.
Martinková M. Introduction. Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. 2014.
Martinková M. O víceznačnosti. Studie k moderní mluvnici češtiny. 4, Dynamika českého lexika a lexikologie. 2013.
Martinková M. Slovo aneb kde (ne)hledat základní jednotku lexikálního plánu. Studie k moderní mluvnici češtiny. 4, Dynamika českého lexika a lexikologie. 2013.
Martinková M. The Have Construction/s: A Pilot Corpus-Based Study. Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters. 2012.
Macháček J., Martinková M. The Infinitive and the -ing Form after the Verbs Begin and Start: The Case of Cry. Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters. 2012.
Martinková M. Some Notes on Countability in English and Czech. In . (Eds.) Anglica III Linguistica. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Janebová M., Martinková M. Czech type nouns: Evidence from corpora. 2018.
Martinková M., Janebová M. Degree adverbs in contrast: the case of quite. 2018.
Janebová M., Martinková M. The Czech Particle prý: Modal, or Evidential? 2017.
Janebová M., Martinková M. NP-Internal Kind of and Sort of. 2016.
Martinková M., Šimon M. Enklitická partikule pak : korpusová studie. 2014.
Martinková M., Macháček J., Janebová M. Translation of wordplay based on ambiguity: The case of Yes, Minister. 2012.
MARTINKOVÁ M. The have construction. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kudrnáčová N., Martinková M., Böhmerová A. Lexis in Contrast: Empirical Approaches. 2018.
Veselovská L., Emonds JE., Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Šimáčková Š. Olomouc Linguistics Colloquium 2018 (OLINCO 2018). 2018.
Veselovská L., Emonds JE., Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Šimáčková Š. Olomouc Linguistics Colloquium 2016 (Olinco 2016). 2016.
Veselovská L., Emonds J., Janebová M., Martinková M., Podlipský V., Šimáčková Š. Olinco 2014 - Olomouc Linguistics Colloquium. 2014.
Veselovská L., Martinková M., Podlipský V., Janebová M., Šimáčková Š. Olinco 2013 - Olomouc Linguistics Colloquium. 2013.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Martinková M., Janebová M. Co vypovídají o prý jeho anglické ekvivalenty. Co vypovídají o prý jeho anglické ekvivalenty. 2013.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Martinková M. I Wish You Would: A Corpus-based Study of Sentences with Wish and their Czech Equivalents. Proceedings of The International Symposium on Using Corpora in Contrastive and Translation Studies. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.