doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633246

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

docent

dějiny pozdního středověku, monasticismus, italský humanismus 15. století

ČLÁNEK
Stejskal J. Meeting the Emperor: Several Days in Ferrrara in 1433. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2018.
Stejskal J. Jeronýmové z Prahy: Mistr a mnich. Husitský Tábor : sborník Husitského muzea. 2017.
Stejskal J. Hus, pražští univerzitáni a katolická Olomouc. Theologická revue. 2016.
Stejskal J., Antonín Malaníková M. Obraz islámu v textu řeholníka z 1. poloviny 15. století. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2016.
Stejskal J. Konciliarismus a jeho ozvěny v toskánském eremu. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2014.
Stejskal J. Kateřina Sienská v kontextu kázání Jana Jeronýma z Prahy. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2013.
Stejskal J. Text jako "pohyblivý" cíl putování aneb první "naši" doložení poutníci. Východočeský sborník historický. 2013.
Stejskal J. Cestami reformy. Nad přípravou cestovního deníku Ambrogia Traversariho. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2012.
Stejskal J. "Nejsem snad váš král i kněz?" Tzv. caesaropapismus a ravennští arcibiskupové. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2012.
STEJSKAL J. Mír se zavřenýma očima. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2005.
STEJSKAL J. Světlonoši a žháři. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2005.
STEJSKAL J. České cesty dějinami. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2003.
STEJSKAL J. Stručné dějiny migrace. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2002.
Stejskal J. Humanismus a reforma benediktinského monasticismu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2001.
Stejskal J. Na rozhraní věků. Studia Comeniana et historica. 1997.
STEJSKAL J. De Lituania. Medium Aevum Quotidianum. 1994.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
ŠRÁMEK J. Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského konventu. In STEJSKAL J. (Eds.) Mladá historie. 2008.
STEJSKAL J. Gli ussiti e l''Italia. In ŠPIČKA J. (Eds.) Humanitas Latina in Bohemis. 2007.
STEJSKAL J. Husité a Itálie. In ŠPIČKA J. (Eds.) Humanitas Latina in Bohemis. 2007.
Šlachta R., Stejskal J., Řehová I., Jakubec A., Kalman M. Complex weight reduction program - influence of 6 weeks specific wieght loss program on resting energy expenditure, anthropometry parameters and heart rate variability. Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Stejskal J. Memory and Heresy. Few Remarks on Hussites in Italian polemics of 15.c. Evropa a Čechy na konci středověku sborník příspěvků věnovaných F.Šmahelovi. 2004.
Stejskal J. Ambrogio Traversari. Několik poznámek k humanismu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2002.
Stejskal J. The Approach to Spiritual Revival in the Life and Work of John-Jerome of Prague. Colloquia medievalia Pragensia 1. Geist, Gesellschaft, Kirche in 13.- 16. Jahrhundert, Herausgegeben. 1999.
Salinger J., Opavský J., Stejskal J., Vychodil R., Olšák S., Janura M. The evaluation of heart rate variability in physical exercise by using the telemetric VariaPulse TF 3 system. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Culturae Physicae. Gymnica. 1998.
KNIHA - CELEK
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015.
Stejskal J. Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Stejskal J. Benediktinská reformní hnutí. Benediktini a střed Evropy. 2021.
Stejskal J. The second life of missionaries from the island of Pereo, Saint Five Brothers ( + 1003) in the Czech, Polish and Italian tradition. In Škarpová M. (Eds.) Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europa. 2019.
Stejskal J. Alter Hieronymus. Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. 2018.
Stejskal J. Italské městské státy. Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě ve 14. století. 2017.
Stejskal J. Nebeský žebřík ve snu svatého Romualda. Sny mezi obrazem a textem. 2016.
Stejskal J. Vybraná kázání Jana Jeronýma z Prahy (Jana Silvana) v kontextu jeho italského působení. Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku. 2016.
Stejskal J. Liber vitae a Velká Morava. Velká Morava a velkomoravská staroslověnština. 2014.
Stejskal J. Dva Jeronýmové na Litvě. Two Jeromes in Lithuania. Svět tajemných Baltů. The World of the Mysterious Balts. 2013.
Stejskal J. In the Footsteps of the Missionaries: Czech and Polish Exiles in Fifteenth-Century Tuscany. Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, Volume II. History. 2013.
STEJSKAL J. Memory and Heresy: The Perception of the Hussite Reformation in Fifteenth-Century Tuscany. Citation, Intertextuality and Memory in the Middle Ages and Renaissance: Volume 1: Text, Music and Image from Machaut to Ariosto. 2011.
STEJSKAL J. Memory and Heresy: The Perception of the Hussite Reformation in Fifteenth-Century Tuscany. Citation, Intertextuality and Memory in the Middle Ages and Renaissance: Volume 1: Text, Music and Image from Machaut to Ariosto. 2011.
Stejskal J. Dějiny Olomouce 1. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A., Stejskal J. Několik poznámek k nové edici o svatém Prokopovi. Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. 2006.
Kalous A., Stejskal J. Einige Bemerkungen zur neuen Edition der Legenden über den heiligen Prokop. Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa. Internationales Symposium Benešov - Sázava 24.-26. September 2003. 2005.
Stejskal J. Podivuhodný život Jana Jeronýma z Prahy. Podivuhodný život Jana Jeronýma z Prahy. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Stejskal J. Crusades - the Past and Present. James E. Smith World Affairs Conference. 2007.
Salinger J., Stejskal J., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. New diagnostics system, type VarCor PF5, for non-invasive assessment of the function of the autonomic nervous system. IV. odborný seminář s mezinárodní účastí Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských odborech.od teorie ke klinické praxi. 2003.
VÝSTAVA
Stejskal J., Říhová V., Čadková K., Stráníková J., Hanulík V., Čevelová Z. Historici a restaurátoři v praxi. 2012.
RECENZE
Stejskal J. Guillebert de Lannoy. Cesty a poselstva. Studia Mediaevalia Bohemica. 2009.
Stejskal J. Z Burgund (nejen) do Čech. Aluze. 2009.
ZPRÁVA
Frömel K., Sigmund E., Neuls F., Novosad J., Zháněl J., Lehnert M., Stejskal J., Klimtová H., Langer F., Tomik R., Viktorjeník D. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v systému výchovy a vzdělávání. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v systému výchovy a vzdělávání. 2001.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
SVOBODOVÁ FIF Historické vědy 2020
KAŠPÁRKOVÁ FIF Historické vědy 2015
ŠRÁMEK FIF Historické vědy 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.