doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633256

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.16

docent

konfese a konverze v raném novověku, funerální a komemorativní kultura (zejména tištěná pohřební kázání), pamětní zápisky a prameny osobní povahy v raném novověku, dějiny olomouckého biskupství

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pavlíčková R. Pohřební kázání nad biskupy v době konfesionalizace. Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku. 2007.
Pavlíčková R. Výzdoba pohřebních kázání nad olomouckými biskupy. Příspěvek ke katolické komemoraci v raném novověku. Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008. 2009.
Prchal Pavlíčková R. Konfession in Leichenpredigten des 16. und 17. Jahrhunderts: Die Herausbildung eines Feindbildes zwischen Tod und Seelenheil. In Bahlcke J., Bobková-Valentová K., Mikulec J. (Eds.) Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). 2017.
Pavlíčková R. The Funeral Sermon as a Confessional Confrontation and Manifestation. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. 2007.
KNIHA - CELEK
Pavlíčková R. Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu Castelkorna 1664-1695. Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu Castelkorna 1664-1695. 2001.
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015.
Pavlíčková R. Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Pavlíčková R. Hlavní město Markrabství Moravského. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Prchal Pavlíčková R., Jakubec O. Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno: an Ecclesiastical Aristocrat at the Heart of Baroque Europe. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Věčná a nikdy neumírající památka Mikuláše Troila Hagiochorana aneb Pobělohorský exil a pohřební kázání. Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. 2018.
Pavlíčková R. Dvojí portrét. Karel Škréta, Václav Plevňovský a Marie Maxmiliána Lažanská ze Šternberka. Karel Škréta (1610-1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny. 2013.
Pavlíčková R. Rituál umírání a smrti v pohřebních kázáních nad muži a ženami v raném novověku. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
PAVLÍČKOVÁ R. Olomoučtí biskupové barokní éry. Olomoucké baroko. Historie a kultura. 2011.
Jakubec O., Prchal Pavlíčková R. Olomoučtí biskupové a jejich vztahy k Habsburkům. In Bůžek V., Smíšek R. (Eds.) Habsburkové. země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 2017.
Prchal Pavlíčková R. Remembering the Bishop: The Construction of Memory in the Funeral Sermons and Historiography of the 18th-20th Century. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Between Residences: The Bishop’s Residential Network as a Means and System of Representation. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Places of the Bishop’s Memory. 2019.
Pavlíčková R. Biskupský dvůr. Knížecí rezidence olomouckých biskupů v Brně. Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. 2005.
ČLÁNEK
Pavlíčková R. "Polská cesta" roku 1670. Město Olomouc a biskup Karel z Liechtensteinu-Castelcorna jako hostitelé císařského dvora. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2000.
PAVLÍČKOVÁ R. Nemocné tělo v denících Tobiáše Antonína Seemana. Theatrum historiae. 2011.
Pavlíčková R. Mírov. Sídlo olomouckých biskupů jako protiturecká pevnost. Dějiny a současnost. 2013.
Prchal Pavlíčková R. Smrt konvertity. Zprávy o dobré a špatné smrti v konfesním kontextu. Historie - Otázky - Problémy. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Konversionserzählungen. Die Darstellung des Glaubenswechsels in lutherischen Leichenpredigten aus dem 16. Jahrhundert. Acta Comeniana: International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History. 2016.
SBORNÍK - CELEK
PAVLÍČKOVÁ R., Kubeš J. Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku - sborník studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého. Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku - sborník studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Prchal Pavlíčková R., Ferencová H., Coufalová I. Věk konverzí. Konverze a konfese v (dlouhém) raném novověku. 2021.
ZPRÁVA
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Historické vědy s didaktikou dějepisu KVS/DĚJ@ ZS 0
Doktorandský workshop 1 KHI/91AQ1 ZS Se 0
Dějiny raného novověku KHI/YADRN ZS 2
DSP workshop 1 KHI/91AD1 ZS 0
Odborná praxe v Národním památ. ústavu KHI/QNPU1 ZS Cv 0
Odborná praxe ve Stát. okresním archivu KHI/QSOKA ZS Cv 0
K smrti se rodíme KHI/XKSR ZS Se 1
K smrti se rodíme KHI/XKSR ZS 1
Trendy v historiogr. pro uč. dějepisu 5 KHI/QTD5 ZS 1
Trendy v historiogr. pro uč. dějepisu 5 KHI/QTD5 ZS Se 1
Trendy v historiogr. pro uč. dějepisu 6 KHI/QTD6 ZS 1
Trendy v historiogr. pro uč. dějepisu 6 KHI/QTD6 ZS Se 1
Seminární práce k dějinám raného novověk KHI/1SPRN ZS 0
Lektorská praxe KHI/LP ZS Cv 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 ZS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 ZS 0
Dějiny raného novověku KHI/5DRN ZS 0
Didaktika dějepisu 1 KHI/UDD1 ZS Se 2
Didaktika dějepisu 1 KHI/UZDI1 ZS 1
Didaktika dějepisu 1 KHI/UZDI1 ZS Se 1
Seminární práce k dějinám raného novověk KHI/2SPRN ZS 0
Seminář k dějinám raného novověku KHI/5DRNA ZS Se 0
Seminář k děj. ran. novověku B KHI/YDRNB ZS Se 2
Dějiny raného novověku KHI/XDRN ZS 2
Seminář k děj. ran. novověku B KHI/XDRNB ZS Se 2
Didaktika dějepisu v praxi 1 KHI/QDD1 ZS Se 0
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 1 KHI/XDSM1 ZS Se 2
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 3 KHI/XDSM3 ZS Se 2
K smrti se rodíme KHI/YKSR ZS 1
K smrti se rodíme KHI/YKSR ZS Se 1
Dějiny ve škole KHI/DVŠ ZS Se 0
Didaktika dějepisu I. ICV/DID1 ZS Se 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
STŮJ FIF Historické vědy 2020
ŠMAJSTRLOVÁ FIF Historické vědy 2020
KANCÍROVÁ FIF Historické vědy 2019
JADRNÁ MATĚJKOVÁ FIF Historické vědy 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.