Mgr. Lenka Kováčová

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633353, 585633361, 585633363
Pracoviště:
Katedra romanistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.47
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Kováčová L. Riflessioni sul valore semantico dei comparativi e superlativi duplici degli aggettivi buono, cattivo, grande e piccolo. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
  Marini A. Una metamorfosi allegorica: La giara di Paolo e Vittorio Taviani. In Marini A., Kováčová L., Špička J. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. 2006.
  Kováčová L. Analisi del lessico benniano nel racconto di Stranalandia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2003.
  Kováčová L. Piccola guida all'uso di alcuni verbi italiani in base alle loro reggenze. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 1998.
  Kováčová L. A proposito delle influenze reciproche tra l´italiano e l´inglese. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 1996.
  KNIHA - CELEK
  Špička J., Bolpagni M., Kováčová L. Boccaccio 2013. Poetika Dekameronu a dva způsoby, jak být člověkem. 2013.
  Špička J., Kováčová L. Giovanni Boccaccio, Griselda. 2013.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Špička J., Bianco F., Kováčová L., Bolpagni M., Zavaglini C., Skříčková E., Usenko O. Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati. 2015.
  Špička J., Marini A., Kováčová L. Dalla letteratura al film (e ritorno). 2005.
  SBORNÍK - CELEK
  MARINI A., ŠPIČKA J., KOVÁČOVÁ L. Dalla letteratura al film (e ritorno). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. 2006.
  RECENZE
  Kováčová L. Beppe Severgnini, L´italiano. Lezioni semiserie. Romanica Olomucensia. 2008.
  Kováčová L. Cecilia Andorno: La grammatica italiana.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
  PŘEKLAD
  KOVÁČOVÁ L., VACEK J., DVOŘÁČKOVÁ V., CHARVÁTOVÁ A., KORTE D., KŘÍŽOVÁ M., PELÁN J., PROKOP J., ŠEDINOVÁ H., VINŠOVÁ K., ŽEMLA M. Bludiště seznamů. Bludiště seznamů. 2009.
  VEDENÍ PRÁCE
  Kováčová L. Il settimanale ?Oggi?: Studio comparativo del linguaggio pubblicitario nelle annate 1947 e 2007. Il settimanale ?Oggi?: Studio comparativo del linguaggio pubblicitario nelle annate 1947 e 2007. 2009.
  Kováčová L. Gli anglicismi nella comunicazione elettronica. Gli anglicismi nella comunicazione elettronica. 2008.
  Kováčová L. La lingua della pubblicitá. La lingua della pubblicitá. 2008.
  Kováčová L. L'uso dei comparativi e dei superlativi organici e analitici nell'italiano moderno. L'uso dei comparativi e dei superlativi organici e analitici nell'italiano moderno. 2008.
  Kováčová L. L'uso particolare del dialetto locale nelle sagre e le festivitá di Gallipoli. L'uso particolare del dialetto locale nelle sagre e le festivitá di Gallipoli. 2008.
  Kováčová L. La virgola: ordine o anarchia?. La virgola: ordine o anarchia?. 2007.
  Kováčová L. Traduzione commentata di tre racconti scelti di Stefano Benni. Traduzione commentata di tre racconti scelti di Stefano Benni. 2007.
  Kováčová L. I falsi alterati. I falsi alterati. 2006.
  Kováčová L. Il plurale dei sostantivi composti in italiano. Il plurale dei sostantivi composti in italiano. 2006.
  Kováčová L. L'analisi lessicale del mensile tuttoBici. L'analisi lessicale del mensile tuttoBici. 2006.
  Kováčová L. Leonardo Sciascia: Breve cronaca del regime, Gioco di societa, Don Alonso Giron (traduzione commentata). Leonardo Sciascia: Breve cronaca del regime, Gioco di societa, Don Alonso Giron (traduzione commentata). 2006.
  Kováčová L. Prestiti arabi in italiano. Prestiti arabi in italiano. 2006.
  Kováčová L. Tommaso Landolfi: Ombre. Traduzione commentata. Tommaso Landolfi: Ombre. Traduzione commentata. 2006.
  Kováčová L. Che cosa resta dell'italiano nella lingua degli sms?. Che cosa resta dell'italiano nella lingua degli sms?. 2005.
  Kováčová L. L´influenza del francese sull´italiano nel Settecento. L´influenza del francese sull´italiano nel Settecento. 2005.
  Kováčová L. Traduzione commentata del racconto "Lo zoologo" di Niccolo Ammaniti. Traduzione commentata del racconto "Lo zoologo" di Niccolo Ammaniti. 2005.
  Kováčová L. Umberto Eco: Il secondo diario minimo (traduzione commentata di racconti scelti). Umberto Eco: Il secondo diario minimo (traduzione commentata di racconti scelti). 2005.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Cizí jazyk DSP - Italština KRI/91ADI LS 0
  Cizí jazyk DSP - Italština KRI/91ADI ZS 0
  Další románský jazyk (italština) 1 KRI/DRJ1 ZS Cv 2
  Další románský jazyk (italština) 2 KRI/DRJ2 LS Cv 2
  Další románský jazyk (italština) 3 KRI/DRJ3 ZS Cv 2
  Další románský jazyk (italština) 4 KRI/DRJ4 LS Cv 2
  Diplomový seminář 1 KRI/BDS1 LS Cv 0
  Diplomový seminář 1 KRI/MDS1 LS Se 0
  Diplomový seminář 1 KRI/MDS1 ZS Se 0
  Diplomový seminář 1 KRI/BDS1 ZS Cv 0
  Diplomový seminář 2 KRI/BDS2 LS Cv 0
  Diplomový seminář 2 KRI/MDS2 LS Se 0
  Diplomový seminář 2 KRI/MDS2 ZS Se 0
  Diplomový seminář 2 KRI/BDS2 ZS Cv 0
  Fonetika a fonologie KRI/FF LS 1
  Jazykový seminář italštiny 1 KRI/JSI1 ZS Cv 6
  Jazykový seminář italštiny 2 KRI/JSI2 LS Cv 4
  Jazykový seminář italštiny 6 KRI/JSI6 ZS Cv 0
  Morfologie italštiny 1 KRI/MORF1 ZS 1
  Morfologie italštiny 1 KRI/MORF1 ZS Se 1
  Morfologie italštiny 2 KRI/MORF2 LS 1
  Morfologie italštiny 2 KRI/MORF2 LS Se 1
  Rezervace místnosti KRI/REZMI ZS 2
  Syntax italštiny 1 KRI/SYNT1 ZS Se 1
  Syntax italštiny 1 KRI/SYNT1 ZS 1
  Syntax italštiny 2 KRI/SYNT2 LS 1
  Syntax italštiny 2 KRI/SYNT2 LS Se 1