Mgr. Lenka KOVÁČOVÁ

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633353, 585633361, 585633363

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.47

Asistent

ČLÁNEK
Kováčová L. Riflessioni sul valore semantico dei comparativi e superlativi duplici degli aggettivi buono, cattivo, grande e piccolo. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
Marini A. Una metamorfosi allegorica: La giara di Paolo e Vittorio Taviani. In Marini A., Kováčová L., Špička J. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. 2006.
Kováčová L. Analisi del lessico benniano nel racconto di Stranalandia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2003.
Kováčová L. Piccola guida all'uso di alcuni verbi italiani in base alle loro reggenze. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 1998.
Kováčová L. A proposito delle influenze reciproche tra l´italiano e l´inglese. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 1996.
KNIHA - CELEK
Špička J., Kováčová L. Giovanni Boccaccio, Griselda. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Špička J., Kováčová L. Nuove proposte per insegnare l’italiano. 2022.
Špička J., Bianco F., Kováčová L., Bolpagni M., Zavaglini C., Skříčková E., Usenko O. Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati. 2015.
Špička J., Marini A., Kováčová L. Dalla letteratura al film (e ritorno). 2005.
SBORNÍK - CELEK
MARINI A., ŠPIČKA J., KOVÁČOVÁ L. Dalla letteratura al film (e ritorno). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. 2006.
VÝSTAVA
Marini A., Kováčová L., Skříčková E. Presente Italiano. 2017.
RECENZE
Kováčová L. Beppe Severgnini, L´italiano. Lezioni semiserie. Romanica Olomucensia. 2008.
Kováčová L. Cecilia Andorno: La grammatica italiana. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
PŘEKLAD
KOVÁČOVÁ L., VACEK J., DVOŘÁČKOVÁ V., CHARVÁTOVÁ A., KORTE D., KŘÍŽOVÁ M., PELÁN J., PROKOP J., ŠEDINOVÁ H., VINŠOVÁ K., ŽEMLA M. Bludiště seznamů. Bludiště seznamů. 2009.
VEDENÍ PRÁCE
Kováčová L. Il settimanale ?Oggi?: Studio comparativo del linguaggio pubblicitario nelle annate 1947 e 2007. Il settimanale ?Oggi?: Studio comparativo del linguaggio pubblicitario nelle annate 1947 e 2007. 2009.
Kováčová L. Gli anglicismi nella comunicazione elettronica. Gli anglicismi nella comunicazione elettronica. 2008.
Kováčová L. La lingua della pubblicitá. La lingua della pubblicitá. 2008.
Kováčová L. L'uso dei comparativi e dei superlativi organici e analitici nell'italiano moderno. L'uso dei comparativi e dei superlativi organici e analitici nell'italiano moderno. 2008.
Kováčová L. L'uso particolare del dialetto locale nelle sagre e le festivitá di Gallipoli. L'uso particolare del dialetto locale nelle sagre e le festivitá di Gallipoli. 2008.
Kováčová L. La virgola: ordine o anarchia? La virgola: ordine o anarchia? 2007.
Kováčová L. Traduzione commentata di tre racconti scelti di Stefano Benni. Traduzione commentata di tre racconti scelti di Stefano Benni. 2007.
Kováčová L. I falsi alterati. I falsi alterati. 2006.
Kováčová L. Il plurale dei sostantivi composti in italiano. Il plurale dei sostantivi composti in italiano. 2006.
Kováčová L. L'analisi lessicale del mensile tuttoBici. L'analisi lessicale del mensile tuttoBici. 2006.
Kováčová L. Leonardo Sciascia: Breve cronaca del regime, Gioco di societa, Don Alonso Giron (traduzione commentata). Leonardo Sciascia: Breve cronaca del regime, Gioco di societa, Don Alonso Giron (traduzione commentata). 2006.
Kováčová L. Prestiti arabi in italiano. Prestiti arabi in italiano. 2006.
Kováčová L. Tommaso Landolfi: Ombre. Traduzione commentata. Tommaso Landolfi: Ombre. Traduzione commentata. 2006.
Kováčová L. Che cosa resta dell'italiano nella lingua degli sms? Che cosa resta dell'italiano nella lingua degli sms? 2005.
Kováčová L. L´influenza del francese sull´italiano nel Settecento. L´influenza del francese sull´italiano nel Settecento. 2005.
Kováčová L. Traduzione commentata del racconto "Lo zoologo" di Niccolo Ammaniti. Traduzione commentata del racconto "Lo zoologo" di Niccolo Ammaniti. 2005.
Kováčová L. Umberto Eco: Il secondo diario minimo (traduzione commentata di racconti scelti). Umberto Eco: Il secondo diario minimo (traduzione commentata di racconti scelti). 2005.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Cizí jazyk - italština zkouška A2 CJV/IJZ1 LS Cv 0
Cizí jazyk - italština zkouška B1 CJV/IJZ5 LS Cv 0
Cizí jazyk - italština zkouška B1+ CJV/IJZ9 ZS Cv 0
Cizí jazyk - italština zkouška B1+ CJV/IJZ9 LS Cv 0
Cizí jazyk - italština 1 CJV/IJ1 ZS Cv 4
Cizí jazyk - italština 2 CJV/IJ2 LS Cv 4
Cizí jazyk - italština 3 CJV/IJ3 ZS Cv 4
Cizí jazyk - italština 4 CJV/IJ4 LS Cv 4
Italština pro kombinované studium CJV/KIJ ZS 9
Italština pro kombinované studium CJV/KIJ ZS Cv 0
Italština pro sociální pracovníky CJV/KIS ZS Cv 0
Italština pro sociální pracovníky CJV/KIS ZS 3
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/UP1 ZS Cv 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/UP1 LS Cv 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/UP1B ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/UP1B LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/UP1M ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/UP1M LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 10 KRI/UP10B ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 10 KRI/UP10B LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 11 KRI/UP11B ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 11 KRI/UP11B LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 12 KRI/UP12B ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 12 KRI/UP12B LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/UP2 ZS Cv 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/UP2 LS Cv 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/UP2B ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/UP2B LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/UP2M ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/UP2M LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/UP3B ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/UP3B LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/UP3M ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/UP3M LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/UP4B ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/UP4B LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/UP4M ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/UP4M LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 5 KRI/UP5B ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 5 KRI/UP5B LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 6 KRI/UP6B ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 6 KRI/UP6B LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 7 KRI/UP7B ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 7 KRI/UP7B LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 8 KRI/UP8B ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 8 KRI/UP8B LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 9 KRI/UP9B ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 9 KRI/UP9B LS Se 0
Vývoj a dialekty italštiny KRI/VDIT LS 4
Vývoj a dialekty italštiny KRI/VDIT LS Se 5
Bakalářský seminář 1 KRI/BDSN1 ZS Cv 0
Bakalářský seminář 1 KRI/BDSN1 LS Cv 0
Bakalářský seminář 2 KRI/BDSN2 ZS Cv 0
Bakalářský seminář 2 KRI/BDSN2 LS Cv 0
Diplomový seminář 1 KRI/BDS1 ZS Cv 0
Diplomový seminář 1 KRI/BDS1 LS Cv 0
Diplomový seminář 2 KRI/BDS2 ZS Cv 0
Diplomový seminář 2 KRI/BDS2 LS Cv 0
Pracovní stáž nad deset pracovních dní 1 KRI/1PS1N ZS Se 0
Pracovní stáž nad deset pracovních dní 1 KRI/1PS1N LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/1UP1 ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/1UP1 LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/1UP1N ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/1UP1N LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/1UP2 ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/1UP2 LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/1UP2N ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/1UP2N LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/1UP3 ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/1UP3 LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/1UP3N ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/1UP3N LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/1UP4 ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/1UP4 LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/1UP4N ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/1UP4N LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/2UP1 ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/2UP1 LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/2UP1N ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/2UP1N LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/2UP2 ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/2UP2 LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/2UP2N ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/2UP2N LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/2UP3 ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/2UP3 LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/2UP3N ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/2UP3N LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/2UP4 ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/2UP4 LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/2UP4N ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/2UP4N LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/3UP1 ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/3UP1 LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/3UP1N ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 1 KRI/3UP1N LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/3UP2 ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/3UP2 LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/3UP2N ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 2 KRI/3UP2N LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/3UP3 ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/3UP3 LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/3UP3N ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 3 KRI/3UP3N LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/3UP4 ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/3UP4 LS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/3UP4N ZS Se 0
Účast na odborném projektu pracoviště 4 KRI/3UP4N LS Se 0
Diplomový seminář 1 KRI/DS1N ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KRI/DS1N LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRI/DS2N ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KRI/DS2N LS Se 0
Jazykový seminář z italštiny 1 KRI/JS1B ZS Se 6
Jazykový seminář z italštiny 2 KRI/JS2B LS Se 6
Lexikologie italštiny KRI/LEXB LS Se 1
Lexikologie italštiny KRI/LEXB LS 1
Lexikologie italštiny KRI/LEXN LS Se 1
Lexikologie italštiny KRI/LEXN LS 1
Diplomový seminář 1 KRI/MDS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KRI/MDS1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRI/MDS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KRI/MDS2 LS Se 0
Morfologie italštiny 1 KRI/M1 ZS Se 1
Morfologie italštiny 1 KRI/M1 ZS 1
Morfologie italštiny 2 KRI/M2 LS Se 1
Morfologie italštiny 2 KRI/M2 LS 1
Přednášky hostujících profesorů 1 KRI/PHP1 ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 1 KRI/PHP1 LS 0
Přednášky hostujících profesorů 1 KRI/PHP1N ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 1 KRI/PHP1N LS 0
Přednášky hostujících profesorů 2 KRI/PHP2 ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 2 KRI/PHP2 LS 0
Přednášky hostujících profesorů 2 KRI/PHP2N ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 2 KRI/PHP2N LS 0
Přednášky hostujících profesorů 3 KRI/PHP3 ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 3 KRI/PHP3 LS 0
Přednášky hostujících profesorů 3 KRI/PHP3N ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 3 KRI/PHP3N LS 0
Přednášky hostujících profesorů 4 KRI/PHP4 ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 4 KRI/PHP4N ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 4 KRI/PHP4N LS 0
Přednášky hostujících profesorů 5 KRI/PHP5 ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 5 KRI/PHP5N ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 5 KRI/PHP5N LS 0
Přednášky hostujících profesorů 6 KRI/PHP6 ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 6 KRI/PHP6N ZS 0
Přednášky hostujících profesorů 6 KRI/PHP6N LS 0
Překladatelský seminář 1 KRI/PS1N ZS Se 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)