doc. PhDr. Helena KUBÁTOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633393

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.39

Docent

ČLÁNEK
Zehnalová J., Kubátová H. Historical Dynamics of Cultural Policy: The Case of Literary Translation from English to Czech (1918 – 2018). International Journal of Cultural Policy. 2022.
Kubátová H. Klasické přístupy k problému objektivity v sociologii. Faculty of Philosophy and Arts Review. 2013.
Kubátová H. Petruskova esejistika. Historická sociologie. 2013.
KUBÁTOVÁ H. Ideální typy v díle Maxe Webera. Sociológia. 2012.
Kubátová H. Symbolické násilí médií. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
Kubátová H. Imaginativní východisko společenských věd. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica. 2007.
Kubátová H. Předmět sociologie životního způsobu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica. 2007.
Kubátová H. Objekt andragogiky: člověk a kulturní kapitál. Vzdelávanie dospelých. 2005.
Kubátová H. Objekt andragogiky: člověk v lidské situaci. Andragogika. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kubátová H. Tři fáze vývoje vztahu mezi společností a jednotlivcem v sociologických teoriích. In Leiferová E., Mistríková L. (Eds.) Dvadsaťpäť rokov sociologickej rozmanitosti. Siedme slovensko-české sociologické dni. 2016.
Kubátová H. Mýtus sociálních deviací. In . (Eds.) Společenské podmínky vzniku sociálních deviací. 2007.
Kubátová H. Hodnotový kulturní vzorec v teorii Talcotta Parsonse v kontextu různých způsobů řešení problému propojení člověka a společnosti. In Šubrt J. (Eds.) Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. 2006.
KNIHA - CELEK
Ryšavý D., Fiedor D., Bordovská B., Doležal D., Frajer J., Krausová K., Květoňová V., Kubátová H., Lehnert M., Lysek J., Poláchová Vašťatková J., Robotková L., Rudel O., Sýkorová D., Topinka D., Topinková H., Turková A., Veletová M. Fakta a trendy v současné české společnosti. Jak se neztratit v datech. 2023.
Lebeda T., Kubátová H., Šaradín P., Hojgrová K. Bez střechy nad hlavou. 2021.
Zich F., Anýžová P., Matějů P., Roubal O., Kubátová H., Znebejánek F. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. 2016.
Kubátová H., Znebejánek F. Sociální stránka lidského vědomí. 2013.
Kubátová H., Znebejánek F. Sociální stránka lidského vědomí. 2013.
Kubátová H. Rukověť autora diplomky. Rukověť autora diplomky. 2009.
Kubátová H. Sociologie. Sociologie. 2009.
Kubátová H. Životní svět a sociální světy. Životní svět a sociální světy. 2009.
Kubátová H. Obecná sociologie. Obecná sociologie. 2008.
Kubátová H. Úvod do sociologie pro sociální pracovníky. Úvod do sociologie pro sociální pracovníky. 2008.
Kubátová H., Znebejánek F. Základy sociologie. Základy sociologie. 2008.
Kubátová H., Šimek D. Od abstraktu do závěrečné práce. Od abstraktu do závěrečné práce. 2007.
Kubátová H. Úvod do sociologie. Úvod do sociologie. 2007.
Kubátová H. Metodologie sociologie. 2006.
Kubátová H. Metodologie sociologie. Metodologie sociologie. 2006.
Kubátová H. Sociological Research. Sociologický výzkum. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Kubátová H. Metodika kvalitativního výzkumu. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. 2015.
Kubátová H. Proměny a stabilita způsobu života na Hlučínsku. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. 2015.
Kubátová H., Znebejánek F. Varianty konstruktivismu. Výzkumné metody v sociální práci. 2014.
Kubátová H. Changing life situations of Silesians in Hlučín area. Changing in social awareness on both sides of the border Poland - the Czech Republic. Sociological reflections. 2013.
Kubátová H. Individualismus z historicko-sociologické perspektivy. Soudobá sociologie V (Teorie sociální změny). 2013.
Kubátová H. Ways of Life in the Late Modernity. Ways of Life in the Late Modernity. 2013.
Kubátová H. Dvojitá životní situace. Sociální světy v životním světě. Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii. 2012.
Kubátová H. Dějiny sociologických teorií 19. a 20. století. In . (Eds.) Sociologie a andragogika. 2009.
Kubátová H. Sociální struktura české společnosti. In . (Eds.) Sociologie a andragogika. 2009.
Kubátová H. Sociologie životního způsobu. In . (Eds.) Sociologie a andragogika. 2009.
Znebejánek F., Kubátová H. Teorie a metoda v sociologi. In . (Eds.) Sociologie a andragogika. 2009.
Kubátová H., Znebejánek F. Teorie a metoda v sociologii. In . (Eds.) Sociologie a andragogika. 2009.
Kubátová H. Účinky ontologie kultury na empirické vědy. In . (Eds.) K problému ontologie kultury. Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. 2009.
Kubátová H. Pierre Bourdieu a teorie symbolické směny. In Šubrt J., Balon J. (Eds.) Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí. 2008.
Kubátová H. Poznámka k charakteru civilizační a antropologické mutace. In . (Eds.) Naše nynější modernita (Diskuse o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího). 2008.
Kubátová H., Znebejánek F. Diferenciace a kolektivní chování. In Šubrt J. (Eds.) Postparsonsovské teorie sociálních systémů. 2007.
Kubátová H. Zakladatelé sociologie a jejich koncepce dějinného vývoje. In . (Eds.) Historická sociologie. Teorie dlouhodobých vývojových procesů. 2007.
KUBÁTOVÁ H. Hodnotový kulturní vzorec v teorii Talcotta Parsonse v kontextu různých způsobů řešení problému propojení člověka a společnosti. In Šubrt J. (Eds.) Talcot Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. 2006.
Kubátová H. Mýtus generačního konfliktu. In Večerka K. (Eds.) Mládež a sociální patologie. 2006.
KUBÁTOVÁ H. Fenomenologická sociologie Alfreda Schütze. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Sociologica 2001. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kubátová H., Dopita M., Fiedor D. Czech Teenagers’ Reflections of the School Lockdown. 2021.
Kubátová H. Čas a každodennost. 2021.
Kubátová H., Zehnalová J. Reflexe interdisciplinární výzkumné praxe. 2021.
Zehnalová J., Kubátová H. Can (literary) translation practice speak? 2019.
Zehnalová J., Kubátová H. Corpus Semiotics: Reassessing Context. 2017.
Kubátová H. S Goffmanem v terénu. 2016.
KUBÁTOVÁ H., ZNEBEJÁNEK F. Důsledky ontologie kultury pro sociální vědy. 2009.
KUBÁTOVÁ H. Mizí třídní konflikt. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kubátová H., Gigalová V., Staníčková N., Polášek P. O společnosti a o sociologii (nejen) sociologicky. 2023.
Kubátová H., Gigalová V., Staníčková N., Polášek P., Šoustková D., Černikovský B., Drda M. Společnost v sociologické perspektivě. 2022.
Lužný D., Kubátová H., Zehnalová J., Zlatohlávková E., Pokorná G. Interdisciplinarita ve výzkumné praxi. 2021.
Kubátová H., Šmídová I., Jeřábek H., Kostelecký T., Tošner M. Výroční konference ČSS. Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918 - 2018). 2018.
Kubátová H., Korečková J., Znebejánek F., Dočekal V. 8. olomoucká sociologická podzimní konference Společnost a moderní technologie. 2018.
Znebejánek F., Kubátová H., Tesaříková Čermáková K. Sedmá olomoucká sociologická konference. 2017.
Kubátová H., Znebejánek F., Tesaříková Čermáková K. 6. olomoucká sociologická podzimní konference. 2016.
Kubátová H., Znebejánek F. Kolektivní paměť a místa paměti. 2014.
Kubátová H., Znebejánek F. Dvě společnosti – dvě sociologie? 2013.
Kubátová H., Znebejánek F. Sociologie mezi teorií, empirií a realitou. 2012.
RECENZE
KUBÁTOVÁ H. Potřebujeme filozofii přežití? Úvahy o filozofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2008.
Kubátová H. Bauman, Z. Modernita a holocaust. Sociologický časopis. 2005.
PROJEKT
Hartmannová L., Šucha M., Drimlová E., Kročil O., Malátek V., Podškubková N., Staníčková N., Kubátová H., Schlossarek M., Lebeda T., Šafr F. Sdílená mobilita – psychologické, sociální, institucionální a ekonomické aspekty. Univerzita Palackého v Olomouci. 2020.
ZPRÁVA
Ryšavý D., Dopita M., Kubátová H., Gabal I., Šotola J., Novosák J., Pavlas T., Klimparová D., Tzurna A., Dorčák M., Holík M., Holík L., Macháčková L., Sukeníková E., Owsianková H. Analýza stavu digitální infrastruktury a jejího systémového a udržitelného financování v ČR, návrhy budoucích opatření. 2023.
Lebeda T., Kubátová H., Šaradín P. Empirická studie bezdomovectví v Olomouci. 2018.
Znebejánek F., Kubátová H. Konference Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti. Sociologický časopis. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Způsoby života v moderní spol. - S19 KSA/ZZMS ZS 1
Způsoby života v moderní spol. - S19 KSA/ZZMS ZS Se 1
Způsoby života v moderní spol. - A19 KSA/ZZMSP ZS Se 1
Způsoby života v moderní spol. - A19 KSA/ZZMSP ZS 1
Způsoby života v moderní spol. - A19K KSA/ZZVMS ZS 6
Způsoby života v moderní spol. - A19K KSA/ZZVMS ZS Se 6
Základy výzkumu ve vědách o vých. - RV20 KSA/KZW ZS Se 6
Základy výzkumu ve vědách o vých. - RV20 KSA/KZW ZS 6
Seminář k diplomové práci - S19 KSA/SDPSB ZS Se 0
Seminář k dějinám soc. teorií - S19 KSA/SDT LS Se 2
Metodologie sociologie 1 - S19 KSA/MESC1 LS 2
Metodologie sociologie 2 - S19 KSA/MESC2 ZS 1
Metodologie sociologie 2 - S19 KSA/MESC2 ZS Se 1
Teorie interpretace společnosti KZU/TIMN ZS 1
Teorie interpretace společnosti KZU/TIMN ZS Se 1
Diplomový seminář - S19 KSA/DSS ZS Se 0
Metody a techniky výzkumu 1 KZU/MTV1 LS 2
Metody a techniky výzkumu 1 KZU/MTV1 LS Se 2
Dějiny scg teorií 19.st. - S19 KSA/DT19 ZS 2
Dějiny scg teorií 20.st. - S19 KSA/DT20 LS 2
Výzkum v sociálních vědách - A19 KSA/VSV ZS Se 1
Výzkum v sociálních vědách - A19 KSA/VSV ZS 1
Výzkum v sociálních vědách - A19K KSA/VSVE ZS 6
Výzkum v sociálních vědách - A19K KSA/VSVE ZS Se 6
Zadání bakalářské práce - S19 KSA/ZBPS ZS Se 0
Zadání bakalářské práce - S19 KSA/ZBPS LS Se 0
Úvod do sociologie (společenských věd) KSA/SUDS ZS 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)