doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633457

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

2.19

Docent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Orság P. How the present constructs the past. Interpreting media content from a historiographic perspective. In . (Eds.) Minerva : odborný periodický sborník společenských věd. 2009.
Orság P. Mediální text jako historický pramen: možnosti a limity intepretace. In Bočák M., Rusnák J. (Eds.) Médiá a text II. 2008.
Orság P. Kolik verzí mohou mít dějiny? Několik poznámek na okraj myšlení o dějinách (nejen) médií a komunikace. In . (Eds.) Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. 2008.
Orság P. Československá exilová periodika po srpnu 1968 jako výraz dramatické proměny politické situace v ČSSR. In . (Eds.) Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava. 2008.
Orság P. Zpravodaj - časopis českého exilu ve Švýcarsku. In Konečný K. (Eds.) Studie z dějin emigrace. 2003.
Orság P. Charta 77 jako pobídka k dialogu domova s exilem: příklad exilového časopisu Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku. In . (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia II. 2008.
Orság P. Zdeněk Záplata a první kvalitativní vrchol exilového časopisu Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku (léta 1971-1973). In . (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia. 2006.
Orság P. Média československého exilu v čase obnovení pořádku. In . (Eds.) Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
ČLÁNEK
Orság P. A szürke zónától a cseh oligarchiáig. Országút. Művészet, tudomány, közélet. 2020.
Orság P., Končelík J. Počátek normalizace jako čas kolísání identity píšícího novináře - konformita, samizdat nebo exil? Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. 2010.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Sub specie culturae, mediorum et communicationis. Kultura - Média - Komunikace. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Horáková J., Orság P., Jílek V., Foret M., Jansová I., Horák L., Bartalosová V., Bílá A., Byrtusová Černohorská K., Libicher M. Mediální (r)evoluce: Revoluční příběhy. 2019.
Foret M., Orság P., Páral K. Kultura–Média–Komunikace V. 2019.
Lapčík M., Foret M., Orság P. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
Lapčík M., Foret M., Orság P., Hubík S. Jazyk - filosofie - média. 2009.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2012.
Foret M., Lapčík M., Orság P. Kultura - média - komunikace. 2010.
Lapčík M., Orság P., Foret M. Žurnalistika jako VŠ obor - mezi teorií a praxí. 2008.
Orság P., Páral K., Foret M. Česká média dnes, 30 let poté. 2019.
Foret M., Orság P., Chvojková P., Sedláková R., Jílek V. Kultura–Media–Komunikace. 2016.
PROJEKT
Lapčík M., Orság P., Foret M. Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti. Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti. 2007.
Lapčík M., Orság P., Foret M. ŽURNALISTIKA - NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. 2007.
Lapčík M., Orság P., Foret M. ŽURNALISTIKA: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. ŽURNALISTIKA: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM. 2007.
KNIHA - CELEK
Orság P., Končelík J., Večeřa P. Dějiny českých médií 20. století. 2010.
Foret M., Lapčík M., Orság P., Zatloukal P. Mediální praxe. Mediální praxe. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Orság P. Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? Exile Media and the Central European Public Space. The Central European Refugee´s Cultural Memory in the Homelands. Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? 2017.
Orság P. A Political or a Cultural Project? – The New European Empire as “Entropa”, and Central European Traditions and Connections. A Political or a Cultural Project? Contemporary Discourses on Central European Identity. 2020.
Orság P. Investigativní žurnalistika a možnosti jejího uplatnění v českém regionálním zpravodajství. In . (Eds.) Regionální média v evropském kontextu. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Orság P. Medien des tschechoslowakischen Exils zum Zeitpunkt der "Wiederherstellung der Ordnung". Kakanien Revisited. Plattform für interdisziplinäre Forschung und Vernetzung im Bereich Mittelost- bzw. Zentral- und Südosteuropas; sie besteht seit 2001 und wird vom BM.W_F und der Universität Wien gefördert. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
.. Kultura - Média - Komunikace. In Foret M., Lapčík M., Orság P. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace. 2009.
SBORNÍK - CELEK
Orság P., Lapčík M., Foret M. Média dnes. Reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
Orság P., Lapčík M., Foret M. Mediální praxe. Základy žurnalistických profesí. UP Media. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.