doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633527

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.03

Docent

ČLÁNEK
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E., Malůš M., Fac O. Rozdíly sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle věku a pohlaví. Psychologie a její kontexty. 2015.
Světlák M., Roman R., Obereignerů R., Damborská A. Jak se cítíte "teď a tady"? Neuronální pozadí emočního uvědomění. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2014.
Král M., Herzig R., Šaňák D., Školoudík D., Bártková A., Veverka T., Obereignerů R., Kováčik M., Zapletalová J. Underuse of Oral Anticoagulation in Primary Prevention of Cardioembolic Stroke - Results of a Descriptive Prevalence Study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014.
Divéky T., Praško Pavlov J., Kamarádová D., Grambal A., Látalová K., Šilhán P., Obereignerů R., Salinger J., Opavský J., Tonhajzerová I. Comparison of heart rate variability in patients with panic disorder during cognitive behavioral therapy program. Psychiatria Danubina. 2013.
Světlák M., Hodoval R., Damborská A., Pilát M., Roman R., Černík M., Obereignerů R., Bob P. Emoční reakce vyvolaná textovými zdravotními varováními na obalech tabákových výrobků u dětí staršího školního věku a adolescentů. Česko-slovenská pediatrie. 2013.
Farníková K., Obereignerů R., Kaňovský P., Praško Pavlov J. Comparison of the personality characteristics in Parkinson’s disease patients with and without impulse control disorders and healthy volunteers. Cognitive and Behavioral Neurology. 2012.
DIVÉKY T., PRAŠKO PAVLOV J., LÁTALOVÁ K., GRAMBAL A., KAMARÁDOVÁ D., ŠILHÁN P., OBEREIGNERŮ R., SALINGER J., OPAVSKÝ J., Tonhajzerová I. Heart rate variability spectral analysis in patients with panic disorder compared with healthy controls. Neuroendocrinology Letters. 2012.
Příkrylová Vranová H., Mareš J., Hluštík P., Nevrlý M., Stejskal D., Zapletalová J., Obereignerů R., Kaňovský P. Tau protein and beta-amyloid 1-42 CSF levels in different phenotypes of Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. 2012.
Obereignerů R., Obereignerů K., Divéky T., Praško Pavlov J. Kognitivní deficity u schizofrenie. Psychiatrie pro praxi. 2011.
Obereignerů R., Obereignerů K., Divéky T., Praško Pavlov J. Kognitivní deficity u schizofrenie. Psychiatrie pro praxi. 2011.
Obereignerů R., Obereignerů K., Gajdačková R., Šmídová M., Divéky T., Čáp D., Praško Pavlov J. Projevy schizofrenie v testu kresby lidské postavy. Psychiatrie pro praxi. 2011.
Obereignerů K., Mareš J., Obereignerů R., Kaňovský P. Výskyt psychogenních poruch v neurologii. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Obereignerů R. Co chce lékař slyšet? Lékař přítelem. 2009.
Obereignerů R. Co je to psychoterapie? Lékař přítelem. 2009.
Obereignerů R. Jak najít rovnováhu v komunikaci s lékařem? Lékař přítelem. 2009.
Obereignerů R. Kterým směrem v psychoterapii? Lékař přítelem. 2009.
MAREŠ J., KAŇOVSKÝ P., HERZIG R., STEJSKAL D., Vavroušková J., HLUŠTÍK P., Vranová H., BUŘVAL S., ZAPLETALOVÁ J., Pidrman V., OBEREIGNERŮ R., SUCHÝ A., VESELÝ J., Podivínský J., URBÁNEK K. New Laboratory Markers in Diagnosis of Alzheimer Dementia. Neurological Research. 2009.
Obereignerů R. Partnerská komunikace. Lékař přítelem. 2009.
Obereignerů R. Psychický vývoj v kostce. Lékař přítelem. 2009.
Kollárová K., Kaňovský P., Šantavá A., OBEREIGNERŮ R., Nestrašil I., Ressner P. Familiárna agregácia Parkinsonovej choroby: genealogická štúdia. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Obereignerů R., Hansmanová L. O "komplexním přístupu" v medicíně. Česko-slovenská pediatrie. 2007.
Hansmanová L., Obereignerů R., Šmahaj J. Psychosomatické aspekty zhoubného nádoru těla děložního. Česká gynekologie. 2007.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Obereignerů R. Osobnostní charakteristiky a výskyt deprese u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty. Osobnostní charakteristiky a výskyt deprese u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Obereignerů R., Krausová V., Čáp D., Vlačušková K., Reiterová E., Balaban Cakirpaloglu I., Göthová K., Pavlů Š., Daňková K. Vývoj testu sociálního zrání osobnosti. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015. 2015.
Obereignerů R., Orel M., Reiterová E., Friedlová M., Malčík M., Andrej M., Petrůjová T. Základní psychometrické ukazatele škály sebepojetí u dětí Piers-Harris 2 (PHCSCS-2). In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2014.
Obereignerů R., Obereignerů K., Reiterová E., Dostál D., Mižigar J., Boučková M., Müllerová A. Hanojská věž – moudrost staré legendy v diagnostice exekutivních funkcí. In Bratská M. (Eds.) Cesty k múdrosti. 2011.
Kovácsová A., Obereignerů R., Jelenová D., Grambal A., Kamarádová D., Praško Pavlov J. Možnosti psychiatrie a psychoterpaie při konziliích na neurologii. In . (Eds.) Duševní poruchy a kvalita péče (sborník přednášek a abstrakt VIII.sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí). 2010.
Šmahaj J., Hansmanová L., Obereignerů R. Sexuální život mužů v procesu IVF. In Cornák L., Pohánka M., Popelková M. (Eds.) IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca (Eds. Čornák, L ., Pohánka, M., Popelková, M.). 2009.
Obereignerů R. Depresivita u dětských pacientů s IBD. Diagnostika a terapia v pediatrii. 2004.
Obereignerů R. Bez únavy věků - psychologické aspekty v životě a díle F. S. Fitzgeralda. Psychologické aspekty kvality života. 2001.
KNIHA - CELEK
Obereignerů R., Orel M., Mentel A., Vohradská R. Sebepojetí dětí a adolescentů. 2017.
Orel M., Obereignerů R., Mentel A. Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů. 2016.
Obereignerů R., Čáp D., Krausová V., Cakirpaloglu P., Balaban Cakirpaloglu I., Procházka R., Lečbych M., Vlačušková K., Reiterová E., Pavlů Š., Göthová K., Daňková K., Nováková M. Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti v projektivních psychodiagnostických metodách. 2016.
Šrámková L., Šucha M., Obereignerů R., Böhmová K., Walter M., Eliášek L. Rozhovor, pozorvání a anamnéza v dopravněpsychologickém vyšetření. In Šrámková L., Šucha M. (Eds.) 2015.
Král M., Školoudík D., Bártová P., Bártková A., Šaňák D., Obereignerů R., Veverka T., Ressner P. Neurologie pro speciální pedagogy. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Obereignerů R. Vyšetření čichu v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření sluchu v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření zraku v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Heřman M., OBEREIGNERŮ R., OREL M., FACOVÁ V. Jak můžeme mozek sledovat a zkoumat. Člověk, jeho mozek a svět. 2009.
ABSTRAKT
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E., Fac O., Petrůjová T. Vývoj subškál sebeposuzování dětí a adolescentů podle věku a pohlaví. PhD existence 2015. 2015.
Obereignerů R., Čáp D., Reiterová E., Krausová V., Vlačušková K., Göthová K., Pavlů Š., Daňková K. Vývoj testu sociálního zrání osobnosti. PhD existence 2015. 2015.
Obereignerů R., Orel M., Reiterová E., Friedlová M. Psychologické aspekty sebepojetí u dětí a adolescentů a možnosti jejich diagnostiky. 26. česko-slovenská konference Duševní zdraví mládeže, sborník abstrakt. 2014.
Obereignerů R. Bolesti hlavy z pohledu psychologa. Pediatrie pro praxi. 2013.
Obereignerů R., Obereignerů K., Menšíková K., Dolejš M., Vanáčová L., Kaňovský P. An old legend Tower of Hanoi as a tool of the neuropsychological assessment in patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism & Related Disorders. 2012.
Přikrylová Vranová H., Nevrlý M., Hluštík P., Mareš J., Obereignerů R., Kaňovský P. From Parkinson's Disease to Alzheimer Disease. Neurology. 2012.
Obereignerů R., Obereignerů K., Reiterová E., Dostál D., Mižigar J., Boučková M., Müllerová A. Hanojská věž – moudrost staré legendy v diagnostice exekutivních funkcí. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
OBEREIGNERŮ R., OBEREIGNERŮ K., REITEROVÁ E., Dobešová Cakirpaloglu S., KRÁL M., MAREŠ J., KAŇOVSKÝ P. Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2011.
Obereignerů R., Obereignerů K., Král M., Čáp D., Světlák M., Kaňovský P. Projevy organického postižení CNS ve výkonových a projektivních psychodiagnostických metodách. Neurologie pro praxi. 2011.
OBEREIGNERŮ R., OBEREIGNERŮ K., DIVÉKY T., MAREŠ J., ŠMÍDOVÁ M., REITEROVÁ E., Dobešová Cakirpaloglu S., KAŇOVSKÝ P. Test Hanojské věže posouzení výkonu exekutivních funkcí u pacientů s remitentně relabující formou roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011.
Obereignerů K., Obereignerů R., Sládková V., Mareš J. Neuropsychiatrické projevy pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Farníková K., Obereignerů R., Kaňovský P. Predictors of impulse control disorders in MMPI-2 in patients suffering from Parkinson´s disease: a pilot study. European Journal of Neurology. 2010.
Obereignerů K., Obereignerů R., Kaňovský P. Testovanie pozornosti ako kognitívnej funkce u pacientov s roztrúsenou sklerózou. Lekársky obzor. 2010.
Obereignerů R., Obereignerů K., Kaňovský P. Využití testu Hanojské věže v diagnostice exekutivních funkcí. Lekársky obzor. 2010.
Farníková K., Obereignerů R., Kaňovský P. Význam MMPI-2 v detekci a predikci ICD u pacientů s Parkinsonovou nemocí - pilotní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Farníková K., Obereignerů R. Kontinuální dopaminergní terapie a její behaviorální komplikace. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Mareš J., Herzig R., Stejskal D., Vavroušková J., Hluštík P., Přikrylová Vranová H., Buřval S., Zapletalová J., Pidrman V., Obereignerů R., Suchý A., Veselý J., Podivínský J., Kaňovský P. The assessment of beta amyloid, tau protein and cystatin C in the cerebrospinal fluid - laboratory markers of neurodegenerative diseases. Journal of the Neurological Sciences. 2009.
Obereignerů R., Čecháčková M., Obereignerů K., Kaňovský P. Aplikace nové klasifikace afázií - pilotní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Obereignerů R., Kollárová K., Hluštík P., Kaňovský P. Cognitive performance in patients with Alzheimer´s disease: a pilot study. European Journal of Neurology. 2008.
Kollárová K., OBEREIGNERŮ R., Kaňovský P. Dissociatívne poruchy v neurológii. Lekársky obzor. 2008.
Kollárová K., OBEREIGNERŮ R., Kaňovský P. Dissociatívne poruchy v neurológii. Neurológia pre prax. 2008.
Kollárová K., Obereignerů R., Kaňovský P. Dissociatívné poruchy v neurologii. Neurológia pre prax. 2008.
Cinová A., Hluštík P., Kollárová K., Obereignerů R., Bártková A., Kaňovský P. Fibromuskulární dysplasie karotické arterie - kazuistika. Neurológia pre prax. 2008.
Obereignerů R., Cinová A., Hluštík P., Kollárová K., Bártková A., Kaňovský P. Fibromuskulární dysplazie karotidy - případová studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Kaňovský P., Obereignerů R., Štecková T., Farníková K. Komplexní kognitivní a behaviorální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci: Pilotní studie. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2008.
Obereignerů R., Kollárová K., Farníková K., Kaňovský P. Obraz behaviorální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci v MMPI. Neurológia pre prax. 2008.
Obereignerů R., Kollárová K., Farníková K., Kaňovský P. Obraz behaviorální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci v MMPI-2. Neurologie pro praxi. 2008.
Obereignerů R., Farníková K., Obereignerů K., Kaňovský P. Ukazatele behaviorální dysfunkce v MMPI-2 u Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Obereignerů R., Kollárová K. Depresivní poruchy u střevních onemocnění. Psychiatrie pro praxi. 2007.
Kollárová K., Obereignerů R., Nestrašil I., Ressner P., Kaňovský P. Familiárna agregácia parkinsonovej choroby: genealogická štúdia. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Obereignerů R., Kollárová K., Mareš J., Cinová A., Kaňovský P. Konitivní výkon u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Obereignerů R., Hansmanová L., Šmahaj J., Machovská K. The level of cooperation of males from IVF couples in psychological tests. Human Reproduction. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Jochmannová L., Viktorová L., Charvát M., Palová K., Sluková Z., Obereignerů R. Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého kontaktu - výzkumný záměr. 2020.
Obereignerů R. Motivace pacienta. 2015.
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E., Fac O., Petrůjová T. Vývoj subškál sebeposuzování dětí a adolescentů podle věku a pohlaví. 2015.
Obereignerů R., Čáp D., Reiterová E., Krausová V., Vlačušková K., Göthová K., Pavlů Š., Daňková K. Vývoj testu sociálního zrání osobnosti. PhD existence 2015. 2015.
Reiterová E., Obereignerů R., Orel M., Friedlová M., Malčík M., Mentel A. Faktorová analýza české adaptace Škály sebepojetí u dětí Piers-Harris 2 (PHCSCS-2). 2014.
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E. Vybrané souvislosti sebeposuzování u dětí a adolescentů. 2014.
Obereignerů R., Svozilová S., Krausová V., Vlačušková K., Daňková K., Göthová K., Pavlů Š., Velartová H. Vybrané ukazatele pilotní studie Testu sociální zralosti. 2014.
Šucha M., Šrámková L., Walter M., Eliášek L., Obereignerů R., Böhmová K. Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření. 2013.
Obereignerů R., Svozilová S., Velartová H., Praško Pavlov J., Cakirpaloglu I., Krausová V., Vlačušková K. Standardizace Testu sociální zralosti (OCKV). 2013.
Obereignerů R., Svozilová S., Velartová H., Praško Pavlov J. Využití testu Hanojské věže v diagnostice duševních poruch. 2013.
Stoklasa J., Obereignerů R., Šmídová M., Talašová J. Kvalitativní pohled na psychologickou diagnostiku – interpretace MMPI-2 běžným jazykem. 2012.
OBEREIGNERŮ R., OBEREIGNERŮ K., REITEROVÁ E., Dobešová Cakirpaloglu S., KRÁL M., MAREŠ J., KAŇOVSKÝ P. Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis. 2011.
Šmahaj J., Hansmanová L., Obereignerů R. Sexuální život mužů v procesu IVF. IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. 2009.
Cinová A., Hluštík P., Kollárová K., Obereignerů R., Bártková A., Kaňovský P. Carotid artery fibromuscular dysplasia: a case report. European Journal of Neurology. 2008.
Šmahaj J., Hansmanová L., Obereignerů R. Celková úroveň generalizovaného distresu mužů z párů léčených v IVF centru na počátku léčby. 11. celostátní konference psychosomatické medicíny 21.-23. září 2006. 2008.
Obereignerů R., Kollárová K., Kaňovský P. Cognitive performance in patients with Alzheimer's disease: pilot study. 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies,. 2008.
Kaňovský P., Obereignerů R., Štecková T., Farníková K. Complex cognitive and behavioral dysfunction in Parkinson?s disease: pilot study. 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2008.
Obereignerů R., Kollárová K., Farníková K., Kaňovský P. Obraz behaviorální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci v MMPI-2. XXIII. Zjazd slovenských a českých mladých neurológov. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 1 - Výkonové metody. 2013.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 1 - Výkonové metody. 2013.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 2 - Klinické a projektivní metody. 2013.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 2 - Klinické a projektivní metody. 2013.
OBEREIGNERŮ R. Psychologická první pomoc 1. 2012.
Obereignerů R. Psychologická první pomoc 2. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Obereignerů R. Psychiatrie und Mystik. 2012.
Obereignerů R., Obereignerů K., Reiterová E., Dostál D., Mižigar J., Boučková M., Müllerová A. Hanojská věž – moudrost staré legendy v diagnostice exekutivních funkcí. 2011.
OBEREIGNERŮ R., OBEREIGNERŮ K., REITEROVÁ E., Dobešová Cakirpaloglu S., KRÁL M., MAREŠ J., KAŇOVSKÝ P. Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis. 2011.
Obereignerů R., Obereignerů K., Král M., Čáp D., Světlák M., Kaňovský P. Projevy organického postižení CNS ve výkonových a projektivních psychodiagnostických metodách. 2011.
Obereignerů R., Farníková K., Obereignerů K., Kaňovský P. MMPI-2 Markers of Behavioral Dysfunction in Parkinson´s disease. 2008.
PROJEKT
Obereignerů R., Reiterová E. Inovace Kabinetu psychodiagnostických metod Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2013.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
PŘEKLAD

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Miroslav OREL FIF Psychologie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.