doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633512, 777597665

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

3.66

Docent

Doc. Šucha se profesně orientuje na problematiku dopravní psychologie, lidského faktoru v dopravě a na problematiku manažerského poradenství. Výzkumně se zaměřuje na oblast dopravní psychologie, bezpečnosti v dopravě a městskou mobilitu. Je akreditovaným koučem (MŠMT ČR), dopravním psychologem (MDČR), psychoterapeutem (absolvent pětiletého výcviku integrativní skupinové psychoterapie), mentorem Europsy pro oblast dopravní psychologie a soudním znalcem v oblasti se specializací dopravní psychologie. Vyučuje předměty v oblasti manažerské psychologie a poradenství, ekonomické psychologie a dopravní psychologie. Je odborným garantem postgraduálního vzdělávání v oblasti dopravní psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je žákem a účastníkem mentorského programu dopravní psychologie u profesora Ralfa Rissera (Univerzita Lund, Švédsko). Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika národních a mezinárodních výzkumných projektů v oblasti dopravní psychologie. Publikoval více než 50 odborných textů v oblasti dopravní psychologie a manažerské psychologie. V roce 2009 publikoval kolektivní monografii Agresivita na cestách, v roce 2013 monografii Dopravní psychologie pro praxi (Grada, 2013), v roce 2015 monografii Metody pro dopravněpsychologické vyšetření – Posuzování psychické způsobilosti k řízení (Hogrefe, 2015), v roce 2016 Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie (UP, 2016). Je členem mnoha prestižních mezinárodních organizací, které působí v problematice dopravní bezpečnosti. Mezi nejvýznamnější patří Nordic Traffic Safety Academy (NTSA), The international council on alcohol, drugs and traffic safety (ICADTS), Traffic Psychology International (TPI), Deutsche Gesselschaft für Verkehrpsychologie (DGVP), nebo International Co-operation on theories and concepts in traffic safety (ICTCT).

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 15:30–16:30 3.25 Konzultační hodiny po individuální domluvě emailem: matus.sucha@upol.cz
středa 08:00–09:00 3.66 Konzultační hodiny po individuální domluvě emailem: matus.sucha@upol.cz
VYBRANÉ PUBLIKACE
Šucha M., Dostál D., Dominik T. Dotazník řidičského chování DBQ u Českých řidičů. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2019. (ČLÁNEK)
Šucha M., Dostál D., Risser R. Pedestrian-driver communication and decision strategies at marked crossings. Accident Analysis and Prevention. 2017. (ČLÁNEK)
Viktorová L., Stanke L., Hamerníková V., Šucha M. Metodika pro posuzování oslnění světlomety osobních automobilů z hlediska řidičů. 2022. (CERTIFIKOVANÁ METODIKA)
Charvát M., Jochmannová L., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L., Palová K., Gergely O., Obereignerů R., Rumlerová T., Petrová E. Překážky a stereotypy v distanční psychosociální péči z pohledu poskytovatelů služeb. 2022. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Pashkevich A., Piegza A., Krawiec A., Bylica A., Šucha M. Analysis of Traffic Organisation in the Kiss-and-Fly Zone of Kraków Airport: Eye-Tracking Study. Applied Sciences-Basel. 2024.
Šucha M., Jahodová Z. Car-free Life and Factors Influencing Travel Mode Choice. European Transport-Trasporti Europei. 2023.
Vazsonyi A., Beier J., Yamini S., Tehrani H., Šucha M., Petr K. Correlates of dangerous driving among late adolescents: Evidence from American and Czech males. Personality and Individual Differences. 2023.
Šucha M., Drimlová E., Rečka K., Haworth N., Karlsen K., Fyhri A., Wallgren P., Silverans P., Slootmans F. E-scooter riders and pedestrians: Attitudes and interactions in five countries. Heliyon. 2023.
Jochmannová L., Charvát M., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L. The decline in the provision of psychosocial services during the COVID-19 pandemic and the barriers to moving to online forms of care from providers' perspectives. Italian Journal of Psychology and Occupational Health. 2023.
Monterde-i-Bort H., Šucha M., Risser R., Honzíčková K. A European-Wide Study on the Effects of the COVID-19 Threat on Active Transport Modes. Sustainability. 2022.
Monterde -. i. -. Bort H., Šucha M., Risser R., Kochetova T. Mobility Patterns and Mode Choice Preferences during the COVID-19 Situation. Sustainability. 2022.
Pashkevich A., Burghardt TE., Puławska-Obiedowska S., Šucha M. Visual attention and speeds of pedestrians, cyclists, and electric scooter riders when using shared road – a field eye tracker experiment. Case Studies on Transport Policy. 2022.
Oviedo-Trespalacios O., Šucha M. Alcohol-impaired Walking in 16 Countries: A Theory-Based Investigation. ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION. 2021.
Ambros J., Turek R., Šragová E., Petr K., Šucha M., Fric J. How fast would you (or should you) drive here? Investigation of relationships between official speed limit, perceived speed limit, and preferred speed. TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR. 2021.
Pashkevich A., Szarata A., Burghardt TE., Jaremski R., Šucha M. Operation of Public Transportation Ticket Vending Machine in Kraków, Poland: An Eye Tracking Study. Sustainability. 2021.
Suriaková B., Šucha M. Smartphones and Pedestrian Behaviour. Transactions on Transport Sciences. 2021.
Šucha M., Pillerová M., Dominik T., Vaculčíková Sedláčková Z., Renczes E., Hodosy J., Tothová L. Testosterone, personality traits and aggressive driving among young male drivers. Bratislava Medical Journal. 2021.
Babic D., Babic D., Šucha M., Stanic V., Toman M. The influence of music genres on the driving behaviour of young drivers and their visual scanning of the environment. TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR. 2021.
Němcová A., Svozilová V., Bucsuházy K., Smíšek R., Mézl M., Hesko B., Belák M., Bilík M., Maxera P., Seitl M., Dominik T., Semela M., Šucha M., Kolář R. Multimodal features for detection of driver stress and fatigue: review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS. 2020.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Can an Experience with No Car Use Change Future Mode Choice Behavior? Sustainability. 2019.
Del Valle C., Šucha M. Effects of alcohol and perceived controllability in optimistic offender drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 2019.
Viktorová L., Šucha M. Drivers’ acceptance of advanced driver assistance systems – What to consider? International Journal for Traffic and Transport Engineering. 2018.
Neusarová J., Šucha M., Dominik T. Evaluace dopadu dopravně-preventivního projektu „Dožij se dvaceti“. Psychologie a její kontexty (online). 2018.
Herle M., Šucha M., Pereira Da Silva F. Kurse zur Wiederherstellung der Fahreignung – was ist los in Europa? Psychologie in Österreich. 2018.
Viktorová L., Šucha M. Learning about advanced driver assistance systems – The case of ACC and FCW in a sample of Czech drivers. TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR. 2018.
Šucha M., Hruban I., Drdla P., Bulíček J., Vtípil Z. Dopravně-psychologické posouzení psychické zátěže výpravčích a traťových dispečerů. Vědeckotechnický sborník ČD. 2017.
Šucha M., Herle M., Pereira da Silva F. Driver Offender Courses in Selected European Countries. Transactions on Transport Sciences. 2017.
Šucha M. HOW-TO-INFLUENCE-BEHAVIOUR MODEL AND SPEED CHOICE. International Journal for Traffic and Transport Engineering. 2017.
Šucha M., Šťastná L., Zámečník P. Osobnostní vlastnosti řidičů řídících pod vlivem alkoholu. Adiktologie. 2017.
Šucha M. Starší řidiči, mobilita a bezpečnost. Geriatrie a gerontologie. 2017.
Plíhal J., Šucha M. SYSTÉMY ASISTOVANÉHO PARKOVÁNÍ. Perner`s Contacts. 2017.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Attitudes Towards Traffic Safety Worldwide. The Open Psychology Journal. 2016.
Šucha M., Černochová D. Driver personality as a valid predictor of risky driving. Transportation Research Procedia. 2016.
Šucha M., Šrámková L., Zámečník P., Černochová D., Rehnová V. Řidiči podstupující dopravněpsychologické vyšetření v ČR. Psychologie pro praxi. 2016.
Šucha M., Šťastná L. Chování účastníkù dopravního provozu pod vlivem alkoholu. Adiktologie. 2015.
Šucha M., Böhmová K., Hrbáčová A. Udržitelná a sociálně odpovědná doprava v kontextu univerzitního města. Dopravní inženýrství. 2015.
Bulíček J., Brožová P., Hruban I., Šucha M. Interakce cyklistů a chodců ve společném prostoru ve městě Pardubice. Psychologie a její kontexty. 2014.
Šucha M., Šrámková L., Risser R. The Manchester Driver Behaviour Questionnaire: self-reports of aberrant behaviour among Czech drivers. European Transport Research Review. 2014.
Plíhal J., Šucha M. Varovné systémy řidiče. Dopravní inženýrství. 2014.
Šucha M. Vision Zero from the Perspective of Traffic Psychology. Transactions on Transport Sciences. 2014.
Zámečník P., Kuřečková V., Böhmová K., Šucha M. Výuka první pomoci v autoškolách – zbytečnost nebo relevantní opatření s velkým potenciálem? Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Šucha M. What Does It Mean to Be a Driver and What Does It Mean to Own a Car? International Journal of Traffic and Transportation Engineering. 2014.
ŠUCHA M. Jste typ pro byznys nebo pro neziskovou sféru? Psychologie dnes. 2011.
Šucha M., Seitl M. The Role of Personality Qualities in Driving. Transactions on Transport Sciences. 2011.
Šucha M., Kubátová J., Bendová K. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? Psychologie pro praxi. 2011.
Šucha M., Machovcová K., Tahová I. Podpora rovných příležitostí mezi českými zaměstnavateli. Andragogika. 2008.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Šucha M. Osobnostní struktura a výkonová motivace u manažerů neziskových organizací a manažerů v podnikatelském prostředí. Osobnostní struktura a výkonová motivace u manažerů neziskových organizací a manažerů v podnikatelském prostředí. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Suriaková B., Šucha M. DOPRAVNÉ VZDELÁVANIE V AUTOŠKOLÁCH V ČESKEJ REPUBLIKE Z POHĽADU MLADÝCH ŠOFÉROV. QUAERE 2023: Recenzovaný sborník příspevků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 2023.
Drimlová E., Šucha M. PODOBA DOPRAVNÍ VÝCHOVY VE 4. TŘÍDÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. In Krpálková Krelová K., Berková K. (Eds.) SCHOLA NOVA, QUO VADIS? 2023 Sborník recenzovaných příspěvků 8. ročníku mezinárodní vědecké konference. 2023.
Viktorová L., Stanke L., Šucha M. Automobilky, řidiči a jejich pohled na světlomety v nových osobních automobilech. PhD existence 2021. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2021.
Hartmannová L., Šucha M. Život bez auta. Město žije a prosperuje tam, kde jsou chodci. 2021.
Pashkevich A., Bairamov E., Burghardt TE., Lenik P., Šucha M. Finding the way at Kraków Główny railway station: Directional signs solving confusion in eye tracker study. Proceedings of 23rd International Scientific Conference. Transport Means 2019. 2019.
Ambros J., Viktorová L., Turek R., Šucha M. How do we perceive traffic risk? Proceedings of the Third International Conference on Traffic and Transport Engineering. 2016.
Šucha M. DRIVER`S AND PEDESTRIAN`S INTERACTION AT ZEBRA CROSSINGS IN URBAN SETTINGS. In Zanne M. (Eds.) ICTS 2015 17. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti - conference proceedings. 2015.
Zámečník P., Šucha M., Řezáč P., Böhmová K. Attitude Towards Electric Vehicles in the Czech Republic. In Stanton N. (Eds.) Advances in Human Aspects of Transportation 2014. 2014.
Šucha M. Pedestrians and drivers: their encounters at zebra crossings. In . (Eds.) Fit to drive 8th International Traffic Expert Congress Warsaw 2014. 2014.
Šucha M., Šrámková L., DeVol D. TPI: Traffic Psychology International on a common European curriculum for postgraduate education in traffic psychology. In Risser R. (Eds.) Fit to Drive 7 - Proceeedings. 2013.
Nakládalová P. Využití metody SEIQoL v problematice vzdělávání žáků-cizinců na primární škole. In Šucha M., Charvát M., Řehan V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2012.
ŠUCHA M. HRA A SVOBODA V PRÁCI. In BENDOVÁ K. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
STOLINSKÁ D. Kvalitativní interpretace kvantitativního výzkumu interakce učitel-žák na primární škole. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2011.
Lörincová L., PECHOVÁ O. Stereotypy lesbických žien v Českej republike a v Holandsku. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
LEČBYCH M. VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA OSOB S MENTÁLNÍ RETARDACÍ K JEJICH UPLATNĚNÍ NA OTEVŘENÉM TRHU PRÁCE. In ŠUCHA M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
Šucha M., Kubátová J. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? In Bendová K. (Eds.) Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
Šucha M., Šťastná L. Efektivita měření přítomnosti alkoholu u řidičů dechovou zkouškou při silničních kontrolách. In . (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference o dopravní psychologii Bratislava 2010. 2010.
Šucha M., Seitl M. Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. In . (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference o dopravní psychologii Bratislava 2010. 2010.
Šucha M., Réhnová V. Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče. In . (Eds.) Psychologické dny 2008: Já, my a oni. 2009.
Šucha M. Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti. In Heller D., Mertin V., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
Šucha M. Potřeby propuštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti. In Heller D., Mertin V., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
Lečbych M. Psychologické aspekty podporovaného zaměstnávání, aneb kvalitativní výzkum a osoby s mentální retardací. In Řehan V., Šucha M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2007.
Šucha M. Výzkum potřeb zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. v kontextu restrukturalizace společnosti. In . (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2006.
Šucha M. Prvotné skúsenosti s elektronickým hodnotením kvality výučby študentmi na UP. In . (Eds.) Hodnocení kvality vysokých škol - sborník. 2005.
Šucha M. 1. mezinárodní letní škola na téma evaluace vysokoškolského vzdělání. In . (Eds.) 1. mezinárodní letní škola na téma evaluace vysokoškolského vzdělávání - sborník. 2004.
Šucha M. Povedomie a postoje európskych študentov psychológie k projektu európskeho diplomu v psychológii. In . (Eds.) Práca a jej kontexty - zborník z konferencie Psychologické dni 2003. 2003.
KNIHA - CELEK
Ambros J., Bucsuházy K., Černochová D., Drimlová E., Gabrhel V., Hartmannová L., Havlíčková D., Josrová K., Kořán M., Linkov V., Pashkevich A., Rehnová V., Risser R., Štikar J., Šucha M., Toman M., Zámečník P. Dopravní psychologie. 2024.
Jochmannová L., Gergely O., Charvát M., Obereignerů R., Palová K., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L., Bosá K., Brzobohatý R., Buriánová V., Cirbusová M., Doleček Z., Hlavinka A., Chudárková P., Chudobová J., Klementová P., Kolář M., Nilius P., Ohřálová M., Paprsteinová L., Petrová E., Rumlerová T., Staníková M., Stanke L., Štýbnar M., Valentová I., Vojtíšková M., Wünschová P. Péče on-line v psychosociálních oborech. Možnosti, limity, rizika. 2022.
Jochmannová L., Kimplová T., Palová K., Pešoutová M., Šucha M., Plevová I., Bártek M., Kvardová M., Krasniqi E., Cakirpaloglu P., Tomášková R., Pipová H., Aigelová E., Suchá J., Sluková PZ., Procházka R., Svoboda J., Puc J., Stanke L., Štýbnar M., Hlavinka A., Gütter Z., Pechová O., Rumlerová T., Kupka M., Verný I. Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. In Jochmannová L., Kimplová T., Elavsky S., Raszka M., Růžička M. (Eds.) 2021.
Risser R., Šucha M. Psychological perspectives on walking. 2020.
Šucha M., Kluppels L., Risser R., DeVol D., Herle M. Selected Topics on Psychology and Traffic Safety. 2020.
Šucha M., Vlčková I., Černochová D., Zámečník P., Rehnová V. Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie. 2016.
Šucha M., Černochová D., Rehnová V., Šrámková L., Zámečník P. Metody pro dopravněpsychologické vyšetření. 2015.
Šrámková L., Šucha M., Obereignerů R., Böhmová K., Walter M., Eliášek L. Rozhovor, pozorvání a anamnéza v dopravněpsychologickém vyšetření. In Šrámková L., Šucha M. (Eds.) 2015.
BENDOVÁ K., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., KOLAŘÍK M., PECHOVÁ O., SOBOTKOVÁ I., ŠUCHA M., VTÍPIL Z. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Šucha M., Josrová K. Demerit Points and Similar Sanction Programs. In Vickerman R. (Eds.) International Encyclopedia of Transportation. 2021.
Šucha M., Josrová K. Education, Training, and Licensing. In Vickerman R. (Eds.) International Encyclopedia of Transportation. 2021.
Šucha M., Risser R. Enforcement and Fines. In Vickerman R. (Eds.) International Encyclopedia of Transportation. 2021.
Pashkevich A., Bairamov E., Kłos MJ., Burghardt TE., Šucha M. Finding the Way at Katowice Railway Station: An Eye Tracking Experiment. In Kabashkin I., Yatskiv I., Prentkovskis O. (Eds.) Reliability and Statistics in Transportation and Communication. RelStat 2020. Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS, volume 195). 2021.
Pashkevich A., Bartusiak J., Burghardt TE., Šucha M. Naturalistic Driving Study: Methodological Aspects and Exemplary Analysis of a Long Roadwork Zone. In Macioszek E., Sierpiński G. (Eds.) Research Methods in Modern Urban Transportation Systems and Networks. Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS, volume 207). 2021.
Pashkevich A., Bairamov E., Burghardt TE., Šucha M. Finding the Way at Kraków Główny Railway Station: A Detail of Confusion Points in Eye Tracker Experiment. In Kabashkin I., Yatskiv I., Prentkovskis O. (Eds.) Lecture Notes in Networks and Systems. 2020.
Pashkevich A., Bairamov E., Burghardt TE., Šucha M. Finding the Way at Kraków Główny Railway Station: Preliminary Eye Tracker Experiment. In Sierpiński G. (Eds.) Smart and Green Solutions for Transport Systems, Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1091). 2020.
Zámečník P., Šucha M. Users’ decision to buy HEV and EV – results from the Czech Republic. NVH analysis Techniques for Design and Optimalization of Hybrid and Electric vehicles. 2016.
Šucha M., Seitl M., Černochová D. Diagnostické metody pro dopravněpsychologické vyšetření. Dopravní psychologie pro praxi. 2013.
Šucha M., Hruška P. Možnosti a meze využití koučinku v procesu mediace. Mediace a možnosti využití. 2013.
Šucha M., Seitl M. Psychické vlastnosti a funkce posuzované v dopravněpsychologickém vyšetření. Dopravní psychologie pro praxi. 2013.
Šucha M. Řidič s anamnézou závislosti na návykových látkách. Dopravný psychologie pro praxi. 2013.
Šucha M. Komunikace jako pracovní nástroj. Základy projektového řízení. 2012.
Šucha M. Leadership. Základy projektového řízení. 2012.
Šucha M. Osobnost a motivace vedoucího týmu. Základy projektového řízení. 2012.
Šucha M. Týmová spolupráce. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Šucha M. Vedení projektového týmu. Základy projektového řízení. 2012.
Orel M., Facová V. Agrese v nás a mezi námi - medicínsko-psychologický pohled. In Šucha M. (Eds.) Agresivita na cestách. 2009.
ABSTRAKT
Šucha M. Alcolock jako účinný nástroj prevence řízení pod vlivem alkoholu v ČR – sci-fi nebo blízká budoucnost. Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
Očenášková V. Aspekty ovlivňující životní spokojenost singles. In Charvát M., Šucha M. (Eds.) X. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní výzkum a vzdělávání, Sborník abstrakt (Eds. M. Charvát, M. Šucha). 2011.
Šucha M., Bendová K., Kubátová J. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
Šucha M., Seitl M. Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU - možnosti prevence a diagnostiky. Kniha abstrakt-AT konference 2010: Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010, (Ed. M. Šucha). 2010.
Šucha M. Osobnostný profil, motivácia a motivačné typy u pracovníkov ziskových a neziskových organizácií - komparačná štúdia. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Kniha abstrakt. 2007.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L., Plíhal J., Mazalová R., Risser R., Vtípil Z. Metodika pro výcvik a vzdělávání řidičů v oblasti užívání asistenčních systémů ve vozidlech. 2017.
Šucha M., Rehnová V., Šrámková L., Černochová D., Zámečník P. METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ PSYCHICKÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015. 2015.
Zaoral A., Seitl M., Šucha M., Zámečník P., Havlíčková D., Horáková M., Lehnerová J., Žížalová I. Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Suriaková B., Vyhňáková A., Šucha M. DriveSmartEdu: Dopravno-psychologický program pre mladých šoférov. 2024.
Šucha M., Zámečník P., Suriaková B., Toman M., Mazalová R. Hazard prediction. 2023.
Šucha M., Risser R., Zámečník P., Suriaková B., Toman M. Hazard prediction and hazard perception test in the Czech Republic. 2023.
Šucha M., Mazalová R. Unilead - udržitelná mobilita. 2023.
Rumlerová T., Hoffmannová D., Šucha M. Identifikace důvodů neúspěšného ukončení studia DSP. 2022.
Risser R., Šucha M., Zámečník P., Krems J. Autonomous mobility: what will traffic in 2050 be like? 2021.
Šucha M., Risser R. How to make more people walk more. 2021.
Šucha M., Viktorová L., Stanke L. New light sources in car headlamps = greater traffic safety? 2021.
Šucha M., Risser R., Viktorová L. Mobilita a volba dopravního módu v době koronaviru. 2020.
Šucha M. Cestou k sobě. 2019.
Risser R., Šucha M. Enhance Walking. 2019.
Ambros J., Turek R., Šragová E., Šucha M. How fast would you (or should you) drive here? 2019.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Car use: motives and habits. 2018.
Šucha M. City Changer 5. 2017.
Neusar A., Koníčková Š., Šucha M. Find and promote your potential. 2015.
Šucha M. Three crossings study. 2015.
Šucha M., Černochová D., Šrámková L., Rehnová V., Zámečník P. Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření. 2014.
Šucha M., Černochová D., Šrámková L., Rehnová V., Zámečník P. Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel - 2015. 2014.
Šucha M., Černochová D., Šrámková L., Rehnová V., Zámečník P. Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření. 2014.
Šťastná L., Šucha M., Zámečník P. Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. 2014.
Šucha M., Šrámková L., Walter M., Eliášek L., Obereignerů R., Böhmová K. Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření. 2013.
Šucha M., Černochová D., Šrámková L., Rehnová V., Zámečník P. Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení v ČR. 2013.
Šucha M. Vize 0. 2012.
Šucha M. Alcolock. 2011.
Šucha M., Kubátová J., Bendová K. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? 2011.
Šucha M., Šťastná L. Efektivita měření přítomnosti alkoholu u řidičů dechovou zkouškou při silničních kontrolách. Mezinárodní konference Transport psychology-Trends 2010. 2010.
Šťastná L., Šucha M. Effectiveness of alcohol-oriented road safety measures in selected EU countries. International Council on Alcohol and Drugs Traffic Safety 2010 Conference. 2010.
Šucha M., Šťastná L. Effectiveness of breath testing of drivers for alcohol at road checks. International Council on Alcohol and Drugs Traffic Safety 2010 Conference. 2010.
Šucha M., Seitl M. Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. Mezinárodní konference Transport psychology-Trends 2010. 2010.
Šucha M., Seitl M. Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU - možnosti prevence a diagnostiky. Kniha abstrakt-AT konference 2010: Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010, (Ed. M. Šucha). 2010.
Dolejš M., Šucha M., Miovský M. Evaluace preventivního programu Domluvme se (první a druhá etapa). VIII. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní přístup pro praxi. 2009.
Charvát M., Šťastná L., Šucha M. Převod metodiky PREventure do českého prostředí. 2009.
Šucha M. ShLOW! (Show Me How Slow). ShLOW! (Show Me How Slow). 2009.
Šucha M., Rehnová V. Budeme ří dit v roce 2010 bezpečněji? Odborný seminář "Šport a drogy". 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Lužný D., Viktorová L., Šucha M., Lysek J. Publikování v Q1 – výsledky a publikační strategie. 2021.
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L. Školení: Asistenční systémy v automobilech (Brno). 2017.
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L. Školení: Asistenční systémy v automobilech (Olomouc). 2017.
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Bendová K., Dolejš M., Maierová E., Šucha M. Základy projektového řízení I. 2011.
Šucha M., Dolejš M., Maierová E., Bendová K. Základy projektového řízení II. 2011.
Bendová K., Dolejš M., Šucha M., Maierová E. Základy projektového řízení I. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Šucha M. Psychologie práce a organizace v ČR. In Chýlová H., Lukeš M. (Eds.) 2012.
ŠUCHA M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII (Eds. Šucha, M., Charvát, M., Řehan. V.). 2009.
ŠUCHA M., CHARVÁT M. Kvalitativní přístup pro praxi, VIII. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. In . (Eds.) Kvalitativní přístup pro praxi, VIII. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2009.
ŘEHAN V., ŠUCHA M. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI - Vybrané aspekty teorie a praxe. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI - Vybrané aspekty teorie a praxe. 2007.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Seitlová K., Šucha M., Nechvílová S., Štefánek R. Projektové řízení pro začátečníky. Projektové řízení pro začátečníky. 2012.
SOFTWARE
Růžička O., Mazalová R., Hamerníková V., Viktorová L., Šucha M. ADAS - Asistenční systémy pro řidiče. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šucha M. Decomobil. 2012.
Šucha M., Seitl M., Zaoral A., Lehnerová J. Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Šucha M., Šťastná L. Psychologie cest k bezpečnější dopravě. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Brion M., Meunier J., Tsapi A., Vissers J., Šucha M., Drimlová E., Kluppels L. Educational and therapeutic approaches as responses to traffic offences. 2019.
PROJEKT
Suriaková B., Bosá K., Vyhňáková A., Pokorná N., Šucha M. Dopravno-psychologický program pre mladých šoférov. Univerzita Palackého v Olomouci. 2023.
Šucha M., Risser R., Zámečník P., Suriaková B. A procedure to create a safe urban environment by supporting a shift to sustainable modes of transport and travel. (APPEAL). Horizon Europe: HORIZON-CL5-2022-D6-01. 2022.
Suriaková B., Šucha M., Ciencialová D., Lapotka K. Dopravné vzdelávanie mladých šoférov v autoškolách v Českej republike. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Šucha M., Risser R., Viktorová L., Zámečník P., Toman M., Suriaková B., Hartmannová L., Pashkevich A. Teoretická zkouška pro žadatele o řidičské oprávnění včetně posouzení schopnosti vnímat a předvídat riziko. TAČR. 2022.
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
Drimlová E., Šucha M., Hartmannová L. Dopravní výchova na II. stupni ZŠ v ČR a její efektivita. Univerzita Palackého v Olomouci. 2021.
Rumlerová T., Hoffmannová D., Šucha M. Identifikace důvodů neúspěšného ukončení studia DSP. Filozofická fakulta. 2021.
Stanke L., Viktorová L., Hlaváček J., Štěpánek L., Jakubíčková S., Norbertová T., Závodníková B., Šucha M., Bajgar M., Slíva M., Mityashova Y. Screening retinálních patologií s využitím metod teleoftalmologie pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu díky zdravému zraku řidičů. Technologická agentura ČR, program Doprava 2020+. 2021.
Hartmannová L., Drimlová E., Suriaková B., Dostál D., Šucha M. Udržitelné módy dopravy u dětí v mladším školním věku v kontextu cestování do školy a zpět. Univerzita Palackého v Olomouci. 2021.
Toman M., Šucha M. Nuda a chování řidičů. Univerzita Palackého v Olomouci. 2020.
Hartmannová L., Šucha M., Drimlová E., Kročil O., Malátek V., Podškubková N., Staníčková N., Kubátová H., Schlossarek M., Lebeda T., Šafr F. Sdílená mobilita – psychologické, sociální, institucionální a ekonomické aspekty. Univerzita Palackého v Olomouci. 2020.
Jochmannová L., Sluková PZ., Palová K., Charvát M., Obereignerů R., Viktorová L., Šucha M. TL04000033 Možnosti on-line psychosociálnı́ péče pro situace omezeného přı́mého kontaktu. TA0 TAČR. 2020.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., ŠUCHA M. Rozvoj aplikačního potenciálu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Maierová E., HAASE J., BENDOVÁ K., ŠUCHA M., Neusar A., CAKIRPALOGLU P., ŘEHAN V., HRDINA I., VACEK J. Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. MŠMT ČR. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Risser R., Šucha M. Transactions on Transport Sciences. Transactions on Transport Sciences. 2022.
Risser R., Šucha M. Transactions on Transport Sciences - TOTS. Transactions on Transport Sciences. 2022.
Risser R., Šucha M. Transactions on Transport Sciences 01/2022. Transactions on Transport Sciences. 2022.
ZPRÁVA
Fontaine L., Bertrand D., Gaivoto C., Inturri G., Millot M., Morley R., Novales M., Chroeter R., Šucha M., Teixeira M., Walmsley D., Yezbek J., Young T. Operation and safety of tramways in interaction with public space: Analysis and Outcomes. 2015.
Margit H., Šucha M., Pereira da Silva F., Wagner T. Performance Tests in Driver Assessment. 2015.
Šucha M., Vtípil Z., Kolařík M., Bulíček J., Daněk J. Posouzení pracovišť řízení provozu. 2014.
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Seitl M., Šucha M. Manuál doporučených psychodiagnostických metod. Manuál doporučených psychodiagnostických metod. 2010.
Rehnová V., Šucha M., Kotál R., Weinberger J., Zaoral A., Hamerníková V., Katolická M., Zámeník P. Závěrečná zpráva z řešení projektu Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče. Závěrečná zpráva z řešení projektu Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Lidský faktor v dopravě PCH/92HFM ZS Se 4
Publikace Jost český či slovenský jazyk2 PCH/91JC2 LS 0
Publikace Jost český či slovenský jazyk3 PCH/91JC3 ZS 0
Publikace Jost český či slovenský jazyk4 PCH/91JC4 LS 0
Publikace Jost český či slovenský jazyk5 PCH/91JC5 ZS 0
Publikace Jost český či slovenský jazyk6 PCH/91JC6 LS 0
Dopravní psychologie PCH/NDPS ZS 4
Psychologie práce PCH/BPPR LS Se 1
Psychologie práce PCH/BPPR LS 1
Publikace Jost český či slovenský jazyk7 PCH/91JC7 ZS 0
Publikace Jost český či slovenský jazyk8 PCH/91JC8 LS 0
Publikace Jost cizí jazyk (první autor)1 PCH/91JFM ZS 0
Publikace Jost cizí jazyk (první autor)2 PCH/91JF2 ZS 0
Publikace Jost cizí jazyk (první autor)2 PCH/91JF2 LS 0
Konzultace Mgr. diplomové práce PCH/NKMD ZS Se 0
Konzultace Mgr. diplomové práce PCH/NKMD LS Se 0
Publikace Jost cizí jazyk (první autor)5 PCH/91JF5 ZS 0
Publikace Jost cizí jazyk (první autor)6 PCH/91JF6 LS 0
Publikace Jost cizí jazyk (první autor)8 PCH/91JF8 LS 0
Publikace Jost cizí jazyk (první autor)3 PCH/91JF3 ZS 0
Publikace Jost cizí jazyk (první autor)4 PCH/91JF4 LS 0
Sociální psychologie a psych. práce PCH/BS4 ZS 0
Sociální psychologie a psych. práce PCH/BS4 LS 0
Úvod do studia psychologie PCH/BUSTP ZS 2
Publikace Jimp (první autor) 2 PCH/91JI2 LS 0
Publikace Jimp (první autor) 3 PCH/91JI3 ZS 0
Publikace Jimp (první autor) 4 PCH/91JI4 LS 0
Publikace Jimp (první autor) 5 PCH/91JI5 ZS 0
Publikace Jimp (první autor) 6 PCH/91JI6 LS 0
Publikace Jimp (první autor) 7 PCH/91JI7 ZS 0
Publikace Jimp (první autor) 8 PCH/91JI8 LS 0
Publikace Jsc (první autor) 2 PCH/91JS2 LS 0
Publikace Jsc (první autor) 3 PCH/91JS3 ZS 0
Publikace Jsc (první autor) 4 PCH/91JS4 LS 0
Publikace Jsc (první autor) 5 PCH/91JS5 ZS 0
Publikace Jsc (první autor) 6 PCH/91JS6 LS 0
Publikace Jsc (první autor) 7 PCH/91JS7 ZS 0
Publikace Jsc (první autor) 8 PCH/91JS8 LS 0
Vedeni bakalářských prací 2 PCH/94CB2 LS 0
Vedeni bakalářských prací 3 PCH/94CB3 ZS 0
Vedeni bakalářských prací 4 PCH/94CB4 LS 0
Vedeni bakalářských prací 7 PCH/94CB7 ZS 0
Vedeni bakalářských prací 8 PCH/94CB8 LS 0
Vedeni bakalářských prací 5 PCH/94CB5 ZS 0
Vedeni bakalářských prací 6 PCH/94CB6 LS 0
Kapitola v učebnici/skriptech 1 PCH/91TM ZS 0
Kapitola v učebnici/skriptech 2 PCH/91TM2 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 4 PCH/94OK4 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 5 PCH/94OK5 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 6 PCH/94OK6 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 7 PCH/94OK7 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 8 PCH/94OK8 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 4 PCH/94OP4 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 4 PCH/94OP4 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 5 PCH/94OP5 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 5 PCH/94OP5 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 6 PCH/94OP6 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 6 PCH/94OP6 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 7 PCH/94OP7 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 7 PCH/94OP7 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 8 PCH/94OP8 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 8 PCH/94OP8 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 9 PCH/94OP9 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 9 PCH/94OP9 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 10 PCH/94O10 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 10 PCH/94O10 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 11 PCH/94O11 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 11 PCH/94O11 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 12 PCH/94O12 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 12 PCH/94O12 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 13 PCH/94O13 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 13 PCH/94O13 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 14 PCH/94O14 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 14 PCH/94O14 LS 0
Psychologie práce PCH/DPPR LS 4
Psychologie práce PCH/DPPR LS Se 4
Kapitola v učebnici/skriptech 3 PCH/91TM3 ZS 0
Kapitola v učebnici/skriptech 4 PCH/91TM4 LS 0
Obhajoba diplomové práce PCH/MADP ZS 0
Obhajoba diplomové práce PCH/MADP LS 0
Kapitola v učebnici/skriptech 5 PCH/91TM5 ZS 0
Kapitola v učebnici/skriptech 6 PCH/91TM6 LS 0
Kapitola v učebnici/skriptech 7 PCH/91TM7 ZS 0
Dopravní psychologie PCH/MDPS ZS 1
Dopravní psychologie PCH/MDPS ZS Se 1
Ekonomická psychologie PCH/MEPSY LS Se 1
Ekonomická psychologie PCH/MEPSY LS 1
Oponování kvalifikačních prací 15 PCH/94O15 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 15 PCH/94O15 LS 0
Vedení kvalifikačních prací 2 PCH/94VP2 ZS 0
Vedení kvalifikačních prací 2 PCH/94VP2 LS 0
Vedení kvalifikačních prací 3 PCH/94VP3 ZS 0
Vedení kvalifikačních prací 3 PCH/94VP3 LS 0
Dopravní psychologie 1 PCH/DP1CN ZS 4
Konzultace Mgr. diplomové práce PCH/MKMD ZS Se 0
Konzultace Mgr. diplomové práce PCH/MKMD LS Se 0
Koučink PCH/MKOUC ZS Se 1
Koučink PCH/MKOUC ZS 1
Státní závěrečná zkouška z psychologie PCH/SZZK ZS 0
Státní závěrečná zkouška z psychologie PCH/SZZK LS 0
Obhajoba bakalářské práce PCH/BCDP ZS 0
Obhajoba bakalářské práce PCH/BCDP LS 0
Kapitola v monografii (první autor) 2 PCH/91BM2 LS 0
Kapitola v monografii (první autor) 3 PCH/91BM3 ZS 0
Kapitola v monografii (první autor) 4 PCH/91BM4 LS 0
Kapitola v monografii (první autor) 5 PCH/91BM5 ZS 0
Kapitola v monografii (první autor) 6 PCH/91BM6 LS 0
Kapitola v monografii (první autor) 7 PCH/91BM7 ZS 0
Kapitola v monografii (první autor) 8 PCH/91BM8 LS 0
Psychologie práce PCH/PPRB LS 1
Psychologie práce PCH/PPRB LS Cv 1
Psychologie práce PCH/PPRD LS Se 4
Psychologie práce PCH/PPRD LS 4
Human factors in traffic PCH/BHFT ZS 2
Human factors in traffic PCH/BHFT LS 2
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 2 PCH/91CC2 LS 0
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 3 PCH/91CC3 ZS 0
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 4 PCH/91CC4 LS 0
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 5 PCH/91CC5 ZS 0
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 6 PCH/91CC6 LS 0
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 7 PCH/91CC7 ZS 0
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 8 PCH/91CC8 LS 0
Aktivní vystoup. na konferen. v zahr. 5 PCH/91CF5 ZS 0
Aktivní vystoup. na konferen. v zahr. 6 PCH/91CF6 LS 0
Aktivní vystoup. na konferen. v zahr. 7 PCH/91CF7 ZS 0
Aktivní vystoup. na konferen. v zahr. 8 PCH/91CF8 LS 0
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 1 PCH/91CCM ZS 0
Aktivní vystoupení na konf. v ČR/SR 1 PCH/91CCM LS 0
Aktivní vystoup. na konferen. v zahr. 1 PCH/91CFM ZS 0
Aktivní vystoup. na konferen. v zahr. 2 PCH/91CF2 LS 0
Aktivní vystoup. na konferen. v zahr. 3 PCH/91CF3 ZS 0
Aktivní vystoup. na konferen. v zahr. 4 PCH/91CF4 LS 0
Workshop aplikované metodologie v dopr. PCH/92W1M ZS Se 4
Workshop aplikované metodologie v dopr. PCH/92W1M ZS 4
Vedeni bakalářských prací 1 PCH/94CBM ZS 0
Publikace Jost český či slovenský jazyk1 PCH/91JCM ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 1 PCH/94OKM ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 2 PCH/94OK2 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 3 PCH/94OK3 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 3 PCH/94OK3 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 1 PCH/94OP1 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 1 PCH/94OP1 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 2 PCH/94OP2 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 2 PCH/94OP2 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 3 PCH/94OP3 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 3 PCH/94OP3 LS 0
Oponování kvalifikačních prací 16 PCH/94O16 ZS 0
Oponování kvalifikačních prací 16 PCH/94O16 LS 0
Publikace Jimp (první autor) 1 PCH/91JIM ZS 0
Vybrané otázky psychologie PCH/94PS ZS 0
Vybrané otázky psychologie PCH/94PS LS 0
Vedení kvalifikačních prací 1 PCH/94VP1 ZS 0
Vedení kvalifikačních prací 1 PCH/94VP1 LS 0
Publikace Jsc (první autor) 1 PCH/91JSM ZS 0
Konzultace k disertačnímu projektu 1 PCH/95K1A ZS 0
Konzultace k disertačnímu projektu 1 PCH/95K1A ZS Se 0
Konzultace k disertačnímu projektu 1 PCH/95K1M ZS Se 4
Konzultace k disertačnímu projektu 1 PCH/95K1M ZS 4
Konzultace k disertačnímu projektu 2 PCH/95K2M LS 4
Konzultace k disertačnímu projektu 2 PCH/95K2M LS Se 4
Kapitola v učebnici/skriptech 8 PCH/91TM8 LS 0
Kapitola v monografii (první autor) 1 PCH/91BM ZS 0
Zdraví a veřejné zdraví PCH/92HM ZS Se 4

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
RUMLEROVÁ FIF Psychologie 2022
HAVLÍČKOVÁ FIF Psychologie 2021
ZÁMEČNÍK FIF Psychologie 2019
ŠEBOVÁ ŠAFAŘÍKOVÁ FIF Psychologie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)