PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633502, 585633523

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Děkanát - vedení FF UP

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.06

  • odborný asistent (Katedra psychologie)
  • ref. vědy a výzkumu (Děkanát - vedení FF UP)

https://persona.upol.cz/ Dr. Dolejš se zabývá psychodiagnostickými nástroji a jejich standardizací, tvorbou dotazníků a psychodiagnostických nástrojů. Rovněž se věnuje pedagogické a školní psychologii, adiktologii a rizikovému chování u adolescentů

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
3.07 (3.24) Jiný termín po osobní, e-mailové nebo telefonické domluvě.
Úřední hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
3.07 Jiný termín po osobní, e-mailové nebo telefonické domluvě.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2019 – )
  • Člen AS fakulty (1. 5. 2020 – )
VYBRANÉ PUBLIKACE
Viktorová L., Charvát M. Jak z(a)jistit reliabilitu verzí testů studijních předpokladů? In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Charvát M., Viktorová L. Položková analýza testů studijních předpokladů jako součást zkvalitňování procesu přijímání na vysokou školu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Maierová E., Cakirpaloglu P. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2018. (KNIHA - CELEK)
Dolejš M., Zemanová V., Vavrysová L. KDO A CO ŘÍDÍ ČESKÉ ADOLESCENTY? 2018. (KNIHA - CELEK)
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - příručka pro praxi. 2018. (Ostatní odborná publikace (RIV))
ČLÁNEK
Procházka R., Suchá J., Dostál D., Dominik T., Dolejš M., Šmahaj J., Kolařík M., Glaser O., Viktorová L., Friedlová M. Internet addiction among Czech adolescents. PsyCh Journal. 2021.
Kňažek G., Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Prevalence of Computer-gaming in the General Population of Adolescents: Results from a Czech Population-based Survey. BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY. 2021.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Hraní digitálních her u českých adolescentů. In Chomynová P. (Eds.) Zaostřeno. 2019.
Suchá J., Dolejš M. Charakteristika symbolů digitálních her. Prevence. 2019.
Pipová H., Suchá J., Dolejš M. Jak pomoci závislému na hraní digitálních her? Školní poradenství v praxi. 2019.
Dolejš M., Kolařík M., Štefek F., Piňos M., Motlová K., Kozáková L. Porovnání výkonu dětí s odkladem školní docházky a stejně starých dětí, které do školy nastupují. Diskuze v psychologii. 2019.
Pipová H., Suchá J., Dolejš M. Studie na téma digitálních her u českých adolescentů. Školní poradenství v praxi. 2019.
Dolejš M., Zemanová V., Vavrysová L. Vztah místa kontroly a rizikových aktivit u českých adolescentů. Diskuze v psychologii. 2019.
Zemanová V., Dolejš M. At-risk Adolescents in the Czech Republic. Adiktologie. 2018.
Friedlová M., Lečbych M., Dostál D., Dolejš M., Suchá J., Aschieri F. Česká verze škály zvídavosti vůči sobě (SCAI-CZ) a její využití u adolescentů: pilotní aplikace, základní psychometrické vlastnosti a normy. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2018.
Tomšík R., Dolejš M., Čerešník M., Suchá J., Skopal O., Čerešníková M. IMPULSIVITY AND AGGRESSION IN THE SYSTEM LOWER SECONDARY EDUCATION IN SLOVAK AND CZECH REPUBLIC. Ad Alta : journal of interdisciplinar research. 2018.
Čerešník M., Tomšik R., Dolejš M., Suchá J. Impulzivita ako prediktor rizikového správania adolescentov. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2018.
Tomšik R., Dolejš M., Čerešník M., Suchá J., Skopal O. Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA). Adiktologie. 2017.
Čerešník M., Dolejš M. SCHOOL SELF-CONCEPT OF ADOLESCENTS AGED 10-15 IN SLOVAKIA AND IN CZECH REPUBLIC. COMPARATIVE STUDY. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Kolařík M., Dolejš M., Motlová K., Piňos M., Štefek F., Licková B. Spolupráce asistenta pedagoga při integraci dítěte s poruchou chování v běžné třídě. Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Čablová L., Štastná L., Charvát M., Maierová E., Endrödiová L., Dolejš M. Preventure - metoda krátké cílené intervence. Adiktologie. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Dolejš M. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů (převod SURPS a tvorba populačních norem pro SURPS a HSPQ). In Řehan V. (Eds.) Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů (převod SURPS a tvorba populačních norem pro SURPS a HSPQ). 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pipová H., Dolejš M., Suchá J. BMI AND ITS CONNECTION TO EATING DISORDERS AND FAMILY-RELATED FACTORS: RESULTS FROM THE CZECH NATIONALLY REPRESENTATIVE STUDY IN ADOLESCENTS AGED 15 TO 18. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech „Člověk a čas“. 2020.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J. BMI AND ITS CONNECTION TO EATING DISORDERS AND FAMILY-RELATED FACTORS: RESULTS FROM THE CZECH NATIONALLY REPRESENTATIVE STUDY IN ADOLESCENTS AGED 15 TO 18. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech „Člověk a čas“. 2020.
Považanová B., Lajčiaková P. GENERAČNÉ ROZDIELY V ETICKÝCH HODNOTÁCH. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 "Člověk a čas". 2020.
Rumlerová T., Pechová O. Medicína z Amazonského pralesa a vnímané změny po třech měsících po absolvování diety (psychoterapeutické práce s rostlinami). In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE ,,Člověk a čas". 2020.
Pisklák J., Šmahaj J. OSOBNÍ VÝZNAMNOST LIVE STREAM KARIÉRY. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) Phd Existence 2020 Člověk a čas. 2020.
Banárová K., Čerešník M. PREJAVY RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 10-15 ROKOV VO VZŤAHU K PRIPÚTANIU K RODIČOM. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 "Člověk a čas". 2020.
Kňažek G. RAST LET’S PLAYERA V ČASE: INTERPRETATÍVNA FENOMENOLOGICKÁ ANALÝZA. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 „Člověk a čas“. 2020.
Klimšová Z., Obereignerů R. Sebehodnocení u adolescentů v ústavní péči. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 „Člověk a čas“. 2020.
Šmahaj J., Palová K. ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ A SOCIÁLNĚ-EMOCIONÁLNÍ UČENÍ. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2020.
Krasniqi E., Cakirpaloglu P. The role of puberty in adolescent development. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2020.
Šlesingrová E., Vitásková K. Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD EXISTENCE 2020 „Síla času“ Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2020.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T. Vztah mezi šikanou na pracovišti, sebeúctou a hodnocením školního klimatu u ředitelů základních škol. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 - Sborník odborných příspěvků. 2020.
Václavíková L. Hodnocení poruch porozumění řeči prostřednictvím Testu porozumění větám. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD Existence 2019. Sborník odborných příspěvků. 2019.
Petlach M. In Search of Political Mind Essences. In Maierová E., Dominik T., Dolejš M., Viktorová L. (Eds.) Tělo a mysl. 2019.
Švecová E. Komunikace, sociální dovednosti a jejich vývoj u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na pragmatickou jazykovou rovinu. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence. IX. Cesko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2019.
Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní charakteristiky jedinců v pedagogické profesi. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2017. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S. Používání sociálních sítí ve vztahu k životní spokojenosti a sebehodnocení u studentů učitelských oborů. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2017. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Suchá J., Dolejš M. Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů. In Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Dolejš M., Řehan VŘ., Lečbych M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2017 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník odborných příspěvků. 2017.
Suchá J., Dolejš M. Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů. In Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Dolejš M., Řehan VŘ., Lečbych M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2017 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník odborných příspěvků. 2017.
Sadková T., Dostál D. Can Oral Contraceptives Cause A Decrease In The Accuracy And Speed Of Recognition Of Facial Expressions Of Emotions? False Alarm. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Neusar A. Jak minimalizovat trápení při odborném psaní. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Vávra O., Kozáková L., Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Migrační vlna v Evropě z pohledu české veřejnosti. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Hosáková K. Negativní symptomy u schizofrenie: Současný pohled na téma. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Reichová L., Dolejš M. Pohled dětí na školu před a po nástupu do školy. In . (Eds.) Medzinárodné študentské psychologické dni 2016. 2016.
Kolářová M., Pechová O. Postoje ke smrti v České republice a v Izraeli. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Varga J., Dolejš M. POSUZOVÁNÍ VĚROHODNOSTI V KONTEXTU ZNALECKÉ ČINNOSTI. In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. Potřeby, hodnoty a postoje českých učitelů v souvislosti s jejich profesí. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Mošťková Š. Příbuzenská pěstounská péče vykonávaná prarodiči. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2016.
Štefková I., Dolejš M. PSYCHICKÁ ODOLNOST U DOSPÍVAJÍCÍCH KLIENTŮ NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. In . (Eds.) PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Švecová V., Langer J. Psychosociální aspekty terciárního vzdělávání osob se sluchovým postižením. In Dolejš M., Maierová E., Viktorová L. (Eds.) Ph.D. existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Viktorová L. (Re)searching the criteria of academic success – an undergraduate psychology program example. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2016.
Urbanovská E., Potměšil M., Hanáková A., Tylšarová V., Dokoupilová I., Bu Q., Kmentová S. Vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016 Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. 2016.
Dostál D. Měření kreativity: přehled metod v soudobém výzkumu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015.
Říhová A., Vitásková K., Šebková L. Možnosti diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2015.
Mošťková Š., Sobotková I. Prarodičovská role očima babiček a dědečků. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015.
Švecová V. Problematika sluchového postižení z pohledu vysokoškolských studentů speciální pedagogiky. In Maierová E., Franc L., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2015.
Šrámková L., Cakirpaloglu P. Směry agrese u dopravních policistů a použití Rosenzweig PFT (C-W) ve výzkumu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015: ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Gladyszová E., Pechová O., Dostál D. Sociální desirabilita u výběrového pohovoru. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Hosáková K., Lečbych M. Sociální kognice u pacientů se schiofrenií: využití Tematicko-apercepčního testu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015: ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Machů K., Pechová O., Dostál D. Spiritualita a postoje ke smrti. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Čerešník M., Dolejš M. Spoločný projekt dvoch národov alebo podobnosti a rozdiely v procese a výsledkoch výskumu zameraného na rizikové správanie a osobnostné rysy dospievajúcich na Slovensku a v Českej republike. PHD EXISTENCE 2015 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2015.
Šmahaj J., Vacková K., Jokl J. Tak akorát? Počet sexuálních partnerů a sexuální chování. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD Existence 2015 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2015.
Obereignerů R., Krausová V., Čáp D., Vlačušková K., Reiterová E., Balaban Cakirpaloglu I., Göthová K., Pavlů Š., Daňková K. Vývoj testu sociálního zrání osobnosti. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015. 2015.
Skopal O., Dolejš M., Suchá J. Základní psychometrické vlastnosti dotazníku agresivity Busse a Perryho u žáků ve věku 11 až 15 let. PhD existence 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - Sborník odborných příspěvků. 2015.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Změna sebehodnocení u žáků druhého stupně posuzovaná na základě Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS ). ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH; Sborník odborných příspěvků. 2015.
Zemanová V., Dolejš M. Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež aneb jak se liší od „normálních“ adolescentů? In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2015 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2015.
Šebková L., Vitásková K. Afázie jako součást kognitivního deficitu osob po cévní mozkové příhodě. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (DVD). 2014.
Dostálová L. Auditivní agnózie u osob s Aspergerovým syndromem. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Jokl J., Vacková K., Cakirpaloglu P., Šmahaj J. Co je málo a co už je moc? In Maierová E., Procházka R., Skopal O., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2014 - Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2014.
Červinková H., Svoboda P. Diagnostika matematických obtíží pomocí Číselné tabulky. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktrorandy a o doktorandech. 2014.
Vavrysová L., Charvát M., Hutyrová M. DIFERENCIACE ADOLESCENTŮ V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ NA ZÁKLADĚ OSOBNOSTNÍCH PROFILŮ POMOCÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Mlčáková R. Differences in the Results of Sentence Repetition Test from the Heidelberg Language Development Test Applied to 3rd Grade Elementary School and Speech and Language Elementary School Pupils. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Polínek M. Gestaltdrama: zvýšení uvědomnění a základní psychické potřeby. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Vitásková K., Říhová A. Interdisciplinární kooperace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na roli logopeda a intencí na pragmatickou jazykovou rovinu. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Kupčík O., Skopalová J. Klima třídy na 2. Stupni základních škol z hlediska projevů rizikového chování ve třídě. In Maierová E., Dolejš M., Skopal O., Franc L. (Eds.) PhD existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy o doktorandech. 2014.
Zielina M., Šmahaj J. Libetovy experimenty a svobodná vůle. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Kundrát J. Live action role playing a rozvoj osobnosti. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko˗slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Konferenční DVD. 2014.
Vitásková K., Říhová A. Logoped a jeho role v rámci diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Langer J. Modifikace znaků v taktilním znakovém jazyce osob s hluchoslepotou. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Viktorová L., Charvát M. Obsahová validita testů studijních předpokladů – Víme, co (ne)měříme? In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Li S., Vitásková K. On the value of basic special education - the perspective of value philosophy. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Jirmanová E., Pechová O. Partnerské styly a osobnost vysokoškolských studentů. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2014.
Li S. Reflection and outlook on basic education for the children with learning disorders Some thoughts from a case about a rural student with LD in the southwest PRC. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko˗slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Konferenční DVD. 2014.
Skopal O., Dolejš M. Sebepojetí českých adolescentů ve vztahu k rizikovému chování – dle Rosenbergovy koncepce sebehodnocení. PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - Sborník příspěvků. 2014.
Šromová E., Šmahaj J. Sebepojetí u intelektově nadaných dětí. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Kasáčková J. Specifika sociálního podnikání u osob s mentálním postižením. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Moudrá L., Dolejš M., Kubisová S. (Eds.) Interdisciplinární pohledy na jinakost. 2014.
Lištiaková I. Through Drama Therapy Core Processes towards interdisciplinary Inclusive Education Practice. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Obereignerů R., Orel M., Reiterová E., Friedlová M., Malčík M., Andrej M., Petrůjová T. Základní psychometrické ukazatele škály sebepojetí u dětí Piers-Harris 2 (PHCSCS-2). In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2014.
Švecová V. Žák se sluchovým postižením jako partner. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Dolejš M. Aktualizace populačních norem pro osobnostní dotazník pro mládež (HSPQ). In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) PHD EXISTENCE III česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2013.
Dolejš M. Aktualizace populačních norem pro osobnostní dotazník pro mládež (HSPQ). In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) PHD EXISTENCE III česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2013.
Švecová V. Partnerské vztahy očima žáků se sluchovým postižením. In Janečková D., Franc L., Dolejš M. (Eds.) Phd existence III: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2013.
Machů K., Pechová O., Dostál D. Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení. In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) Phd existence III. - Sborník odborných příspěvků. 2013.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Vliv charakteristiky hudebních podnětů na subjektivní časovou zkušenost. In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) PhD existence III: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2013.
Procházka R., ŘEHAN V. Disociace u lidí závislých na alkoholu. In Dolejš M. (Eds.) Sborník příspěvků z PhD existence II. 2012.
Skopal O., Dolejš M. Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících alkohol a tabákové výrobky. In . (Eds.) Dokážu to? - Teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., Šmahaj J. Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Skopal O., Dolejš M. Prevalence užívání alkoholu a tabákových výrobků u českých adolescentů - rešerše dosavadních výzkumů. In . (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Kavková V., Malůš M. Přehled výzkumných studií zabývajících se kombinací floatingu a imaginace ke zlepšení sportovního výkonu. In Dolejš M. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M. TERAPEUTICKÉ A RŮSTOVÉ MOŽNOSTI SOCIÁLNÍ IZOLACE V KONTEXTU EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY. In Dolejš M. (Eds.) PhD existence II česko - slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Šeda P., Wittmannová J. Využití metod měření kvality života při evaluaci následné péče osob závislých na návykových látkách. In Dolejš M., Charvát M., Procházka R., Krutilová D. (Eds.) „Dokážu to?“ Teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
Neusar A., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Ph.D. Existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku: (de)motivační faktory a kariérní plány studentů. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
Neusar A., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Ph.D. Existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku: (de)motivační faktory a kariérní plány studentů. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Koníčková Š., Bendová K., Kubátová J. Využití virtuálního prostředí pro výuku. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K. (Eds.) PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - sborník příspěvků. 2011.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Stanovení výběrového souboru sloužícího k tvorbě nových populačních norem k Osobnostnímu dotazníku pro mládež (HSPQ). In . (Eds.) Premeny psychologie v európskom priestore: 27. Psychologické dni, Zborník príspevkov (Ed. I. Sarmány-Schuller, M. Bratská). 2009.
Dolejš M. Vliv mobilních telefonů na postavení žáků ve vrstevnické skupině. In Heller D., Václav M., SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Dolejš M. Agresivita u studentek a studentů českých gymnázií. Agresivita u českých adolescentů. 2016.
Dolejš M. BDI-II – Beck’s Depression Inventory. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. HSPQ - Osobnostní dotazník pro mládež. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. Popis populace a výzkumného souboru. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Dolejš M. Rizikové chování v období adolescence. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. SURPS - Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M., Suchá J. ŠAD – Škála na měření úzkosti a úzkostlivosti u dětí STAI – State-Trait Anxiety Inventory. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. ŠHaN - Škály na meranie hnevlivosti a nahnevanosti. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. Škála osobnostních rysů u adolescentů (ŠORA). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Dolejš M. ŠORA - Škála osobnostních rysů u adolescentů. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
CHARVÁT M., Neusar A., Dolejš M. Cíle a popis výzkumných studií o PhD existenci. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M., Dolejš M., Špajdel M. O doktorátu. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Dolejš M. Očekávání od doktorského studia. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
ABSTRAKT
Skopal O., Dolejš M. Rešerše a analýza osobnostních inventářů a dotazníků pro dospívající a jejich souvislosti s rizikovým chováním. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2013.
Obereignerů R., Obereignerů K., Menšíková K., Dolejš M., Vanáčová L., Kaňovský P. An old legend Tower of Hanoi as a tool of the neuropsychological assessment in patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism & Related Disorders. 2012.
Skopal O., Dolejš M. Prevalence užívání alkoholu a tabákových výrobků u českých adolescentů - rešerš. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2012.
Kavenská V. Může pralesní medicína (vy)léčit drogovou závislost? In Dolejš M. (Eds.) Dolejš M.et al.(Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Maierová E., Charvát M., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M., Dolejš M. Preventure - současné zkušenosti a ověření efektivity metodiky v praxi. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In MAIEROVÁ E., HAASE J., DOLEJŠ M. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Konferenční DVD. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In MAIEROVÁ E., HAASE J., DOLEJŠ M. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Konferenční DVD. 2011.
Dolejš M., Charvát M., Neusar A. Představy studentů psychologie o PHD studiu – předběžné sdělení z dotazníkového šetření. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
DOLEJŠ M., Skopal O. Vybrané osobnostní charakteristiky adolescentů a jejich vztah k rizikovému chování. Minimální preventivní program v kontexu školské prevence aneb dokážeme opravdu vytvořit mezioborový a meziresortní model prevence v českých školách? 2011.
Dolejš M., Miovský M., Vacek J., Lepík F. Školní dotazníková studie o návykových látkách a dalších formách rizikového chování. In Šucha M. (Eds.) Vzdělávání a profesionalita v promární prevenci (Ed. M. Šucha). 2010.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Závěrečná hodnotící zpráva - převod a standardizace psychodiagnostických nástrojů: Osobnostní inventář pro mládež (HSPQ) a Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS). Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v ČR v roce 2010 - XVI. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 49. Celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP (Ed. M. Šucha). 2010.
Dolejš M., Miovský M., Šucha M. Evaluace preventivního programu "Domluvme se" (první a druhá etapa). Kvalitativní přístup pro praxi - sborník abstrakt (Eds. M. Charvát, M. Šucha). 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek. Šucha, M. (Ed.): Mýty a stereotypy v adiktologii, XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 48. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2009.
Dolejš M. "A nebo...". Sborník abstrakt - III. celostátní konference s mezinárodní účastí Primární prevence rizikového chování - "specializace versus integrace". 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kňažek G., Dolejš M. Agresivita na gymnáziách v ČR. 2021.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Charvát M. Dotazník hraní digitálních her (DHDH). 2021.
Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Pipová H. Miera impulzivity českých adolescentov vo veku od 15 do 19 rokov. 2021.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H. Dotazník hraní digitálních her (DHDH). 2020.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J., Hoňková B., Kostková M. Závislost na jídle - fenomén 21. století? 2020.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2019.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Komrska Š. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2019.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Komrska Š. Internet a závislost na internetu u adolescentů. 2019.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Komrska Š. (Ne)závislost českých adolescentů na internetu. 2019.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J. Vztah k jídlu u dětí a dospívajících. 2019.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Exzessives Computerspielverhalten bei Adoleszenten. 2018.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Komrska Š. Hraní počítačových her u adolescentů v ČR. 2018.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Komrska Š. (Ne)závislost českých adolescentů na internetu. 2018.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Rizika hraní počítačových her u dospívajících. 2017.
Vavrysová L., Dolejš M., Charvát M., Zemanová V., Hutyrová M. Validita a reliabilita screeningové metody u rizikové skupiny adolescentů. 2017.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Analýzy struktury Rosenbergovy škály sebehodnocení. 2016.
Dolejš M., Suchá J., Skopal O., Vavrysová L. Fenomén dnešní doby: agresivita. 2016.
Pollaková B., Dolejš M. Psychologická práce s hudebníky. 2016.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Změny v rizikových projevech u žáků a žákyň českých gymnázií. 2016.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. 2015.
Skopal O., Dolejš M., Suchá J., Vavrysová L. Standardizace české verze Dotazníku agresivity Busse a Perryho. 2015.
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Vavrysová L. Standardizace Škály impulzivity (SIDS) a Škály úzkostnosti (SUDS). 2015.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Test-retest Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS). 2015.
Kolařík M., Dolejš M., Štefek F., Motlová K., Piňos M., Licková B. Vliv spolupráce asistenta pedagoga u dítěte integrovaného pro poruchy chování v běžné třídě. 2014.
Charvát M., Skopal O., Dolejš M., Komárková M., Vavrysová L., Toman S. Comparison of methods used to assess risk factors of adolescents and their potential for research and practice. 2013.
Maierová E., Charvát M., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M., Dolejš M. Preventure – současné zkušenosti a ověření efektivity metodiky v praxi. 2011.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Rozdíly v osobnostních charakteristikách dívek a chlapců na základě výsledků z Osobnostního dotazníku pro mládež (HSPQ). Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Závěrečná hodnotící zpráva - převod a standardizace psychodiagnostických nástrojů: Osobnostní inventář pro mládež (HSPQ) a Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS). XVI. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 49. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2010.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Závěrečná zpráva z výzkumného projektu zaměřeného na psychodiagnostické metody - Substance Use Risk Profile Scale a High School Personality Questionnaire. 5. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. 2010.
Dolejš M., Šucha M., Miovský M. Evaluace preventivního programu Domluvme se (první a druhá etapa). VIII. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní přístup pro praxi. 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Stanovení výběrového souboru sloužícího k tvorbě nových populačních norem k Osobnostnímu dotazníku pro mládež (HSPQ). 27. Psychologické dni - Premeny psychológie v európskom prostore. 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek. XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 48. Celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (Substance Use Risk Personality Scale). XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 48. Celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2009.
Dolejš M. Výzkumný projekt "Analýza potřeb školních metodiků prevence". Vzdělávací soustředění projektu "A nebo..." - Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování ve školách. 2007.
Dolejš M., Charvát M., Kolařík M. Projekt "A nebo...". Konference o primární prevenci Měřín. 2006.
Dolejš M., Charvát M., Kolařík M. Projekt "A nebo...". XII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci. 2006.
Dolejš M., Kolařík M. Projekt "A nebo...". 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dolejš M., Viktorová L., Aigelová E., Kňažek G., Považanová B., Rumlerová T., Švec J., Komrska Š. PhD existence 11 česko-slovenská konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy Jedeme dál. 2021.
Maierová E., Dolejš M., Viktorová L., Dominik T., Pipová H., Rumlerová T., Šragová E., Komrska Š., Švec J., Suchá J. PhD existence česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy Člověk a čas. 2020.
Palová K., Dolejš M., Petr K. Adolescent Development. 2019.
Maierová E., Dolejš M., Viktorová L., Dominik T., Šragová E., Suchá J., Rumlerová T., Švec J., Komrska Š. PhD existence česko-slovenská psychologická konference nejen o doktorandech a pro doktorandy, Tělo a mysl. 2019.
Dolejš M., Kosová M., Vavrysová L., Sojka J., Sojka V. Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství. 2018.
Viktorová L., Dolejš M., Maierová E., Suchá J., Vavrysová L., Fryštacká K., Krám T., Střelec J., Švec J., Šragová E., Šimečková T. „PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“! Aktuální 8. ročník s podtitulem „Nekonečno v psychologii“. 2018.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Psychological aspects of employee attachment. 2018.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Retention management along the employee life cycle. 2018.
Maierová E., Neusar A., Dolejš M., Šucha M., Suchá J., Vavrysová L., Švec J., Krám T., Střelec J., Šimečková T., Šragová E. XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku „Až bude naše tělo bez duše i ducha“ – poznávání vnitřního světa. 2018.
Orel M., Kostková Š., Dolejš M. ATMOSFÉRA A KLIMA V NAŠICH ŠKOLÁCH. 2017.
Dolejš M., Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Krám T., Švec J., Fryštacká K., Skopalová K., Neusar A. PhD existence 7 "Psychologie v době internetu" Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Dolejš M., Maierová E., Viktorová L., Vavrysová L., Charvát M., Hosáková K., Skopal O., Suchá J., Krám T., Střelec J., Skopalová K., Ambrožová T. PhD existence 6 Výzkum /vs./- praxe česko- slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Dolejš M., Maierová E., Skopal O., Šrámková L., Hosáková K., Zielina M., Procházka R., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Sedláčková Z., Velková I., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Vavrysová L., Šmahaj J., Šucha M., Seitl M., Slavíček O. PhD existence 2015: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2015.
Šucha M., Neusar A., Maierová E., Dolejš M., Klvač J., Kubátová J., Vavrysová L., Suchá J., Skopal O., Červenková B., Böhmová K., Koníčková Š., Franc L. Vzdělání a uplatnitelnost. Co (ne)můžeme dát našim studentům. 2015.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Lečbych M., Procházka R., Sedláčková Z., Cakirpaloglu P., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šmahaj J., Slavíček O., Franc L., Šucha M. Dopravní policie. 2014.
Hutyrová M., Souralová E., Dolejš M., Moudrá L., Müller O., Svoboda P., Polínek MD., Kučera P., Chrastina J., Finková D., Kozáková Z., Vitásková K., Kantor J. II. olomoucké speciálněpedagogické dny. 2014.
Šucha M., Maierová E., Vávrová Z., Dolejš M., Janečková D. (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Šrámková L., Neusar A., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Franc L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šucha M. Převod a standardizace psychodiagnostických metod. 2014.
Růžička M., Dolejš M., Franc L., Moudrá L., Krutilová D., Wittmann E., Prachařová P. Restart - Teorie a praxe léčby závislostí. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Charvát M., Procházka R., Hosáková K., Sedláčková Z., Lečbych M., Zielina M., Šmahaj J., Franc L., Slavíček O., Seitl M., Viktorová L., Velková I., Šucha M., Flaška K., Neusar A. Rosenzweig PFT C-W, pokročilý kurz. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Hosáková K., Zielina M., Šmahaj J., Charvát M., Neusar A., Velková I., Franc L., Slavíček O., Flaška K., Viktorová L., Seitl M., Šucha M. Rosenzweig PFT C-W, základní kurz. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Neusar A., Šrámková L., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Seitl M., Zielina M., Šucha M., Flaška K., Franc L. Workshop s Mgr. Hynkem Cíglerem - Základy teorie odpovědi na položku (IRT). 2014.
Dolejš M., Velková I., Skopal O., Charvát M., Neusar A., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Seitl M., Viktorová L., Šrámková L., Šucha M., Zielina M., Franc L., Hosáková K., Procházka R., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Vavrysová L. Zakotvená teorie. 2014.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 1 - Výkonové metody. 2013.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 1 - Výkonové metody. 2013.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 2 - Klinické a projektivní metody. 2013.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 2 - Klinické a projektivní metody. 2013.
Neusar A., Maierová E., Kolařík M., Šucha M., Dolejš M., Sedláková B., Šrámková L., Vávrová Z., Seitl M. Hranice normality v práci. Co je normální a co ještě/už ne. 2013.
Neusar A., Dolejš M., Vavrysová L., Seitl M., Šucha M. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality. 2013.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Velková I., Šucha M., Cakirpaloglu P., Flaška K., Zielina M., Neusar A., Charvát M., Franc L., Viktorová L., Slavíček O., Seitl M., Šmahaj J. Metoda rozhovoru v dopravněpsychologickém vyšetření. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Procházka R., Flaška K., Cakirpaloglu P., Franc L., Neusar A., Sedláčková Z., Seitl M., Šucha M., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Viktorová L., Zielina M. Neuropsychologická rehabilitace a představení programu NEUROP-III. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Flaška K., Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Franc L., Sedláčková Z., Seitl M., Slavíček O., Šucha M., Velková I., Viktorová L., Zielina M., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace exekutivních funkcí. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítače. 2013.
Hutyrová M., Souralová E., Dolejš M., Seitl M., Moudrá L. Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Virtuální identita a online vztahy. 2013.
Dolejš M., Krutilová D., Pončová J., Nováková Hrazdilová B., MOUDRÁ L., Wittmann E., CHARVÁT M., Procházka R., RŮŽIČKA M., Seitl M., Vavrysová L., Maierová E., Skopal O. "Dokážu to?" - teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
CHARVÁT M., Dolejš M., Maierová E. Fuzzy pohled na psychologická data. 2012.
Šucha M., Dolejš M. II. dopravně-psychologický seminář. 2012.
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Šucha M., Dolejš M. Seminář Dopravní psychologie 2012. 2012.
Dolejš M., Maierová E., Lečbych M., CHARVÁT M. TAT a odvozené metody v psychologické diagnostice. 2012.
Cakirpaloglu P., Kubová V., Dolejš M. The contemporary psychology of sleeping. 2012.
Cakirpaloglu P., Kubová V., Dolejš M. The psychology of sleeping: An interdisciplinary approach. 2012.
Menšíková J., Bilík P., Filípková L., Dolejš M., Kopečná J., Vašutová R., Stejskalová E., Franc L., Šupplerová M., Procházková J. Výzvy a problémy transformace vysokých škol. 2012.
Hutyrová M., Langer J., Dolejš M., Seitl M., Moudrá L., Souralová E. XIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. tyflopedická konference. 2012.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., DOLEJŠ M., HAASE J. Cogmed trénink pracovní paměti. 2011.
MAIEROVÁ E., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., BENDOVÁ K. Moderní Rorschachovské systémy. 2011.
Haase J., Dolejš M., Charvát M., Maierová E. Neurofeedback a jeho využití v psychologické praxi. 2011.
Dolejš M., Maierová E., Charvát M., Neusar A., Bendová K., Očenášková V. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Bendová K., Fisher E., Dolejš M., Maierová E. Psychology in Project Environments. 2011.
CHARVÁT M., DOLEJŠ M., MAIEROVÁ E., HUTYROVÁ M. Role školy v primární prevenci rizikového chování. 2011.
MAIEROVÁ E., SMÉKALOVÁ E., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Současnost školní psychologie jako svébytné psychologické disciplíny. 2011.
Maierová E., Smékalová E., Dolejš M. Školská psychologie a školský psycholog na Slovensku. 2011.
Bendová K., Dolejš M., Maierová E., Šucha M. Základy projektového řízení I. 2011.
Šucha M., Dolejš M., Maierová E., Bendová K. Základy projektového řízení II. 2011.
Bendová K., Dolejš M., Šucha M., Maierová E. Základy projektového řízení I. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Dolejš M. PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Nekonečno v psychologii Bulletin abstraktů. „PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“ Nekonečno v psychologii. 2018.
Dolejš M., CHARVÁT M., Procházka R., Krutilová D., RŮŽIČKA M., Gray A., Wittmann E. "Dokážu to?" - Teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
Dolejš M., Maierová E., Bendová K., Charvát M., Neusar A. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Štefková I., Dolejš M. Psychická odolnost u dospívajících. 2016.
RECENZE
Dolejš M. Hraničná zóna. Rizikové správanie v dospievaní. Kniha Hraničná zóna. Rizikové správanie v dospievaní. 2016.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Dolejš M., Dostál D., Obereignerů R., Orel M., Kňažek G. Dotazník sebepojetí (DOS) - příručka pro praxi. 2021.
Čerešník M., Tomšík R., Dolejš M., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - príručka pre prax. 2021.
Kasalová V., Dolejš M., Charvát M., Suchá J. Škála místa kontroly Zemanová a Dolejš (SMKZD) - Příručka pro praxi. 2020.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Charvát M. Dotazník hraní digitálních her (DHDH) - Příručka pro praxi. 2019.
Čerešník M., Dolejš M., Skopal O. Škála impulzvity Dolejš a Skopal - priručka pre prax. 2016.
Dolejš M., Skopal O. Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS) - Příručka pro praxi. Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS). 2016.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Dolejš M. Rizikové správanie, blízké vzťahy a seberegulácia dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Rizikové správanie, blízké vzťahy a seberegulácia dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. 2019.
Dolejš M. RIZIKOVÉ SPRÁVANIE DOSPIEVAJÚCICH A VÝCHOVNÉ ŠTÝLY V RODINE. RIZIKOVÉ SPRÁVANIE DOSPIEVAJÚCICH A VÝCHOVNÉ ŠTÝLY V RODINE. 2019.
Dolejš M. Úvod do metodológie výskumu pre pomáhajúce profesie. Úvod do metodológie výskumu pre pomáhajúce profesie. 2019.
PROJEKT
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Kňažek G., Banárová K., Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Čerešník M. LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Kňažek G., Banárová K., Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Čerešník M. LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Banárová K., Čerešník M., Dolejš M., Suchá J., Považanová B., Kňažek G. PILIERE ŽIVOTA. PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Banárová K., Kňažek G., Považanová B., Suchá J., Dolejš M., Čerešník M. PILIERE ŽIVOTA. PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Maierová E., HAASE J., BENDOVÁ K., ŠUCHA M., Neusar A., CAKIRPALOGLU P., ŘEHAN V., HRDINA I., VACEK J. Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. MŠMT ČR. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Dolejš M., Viktorová L. Diskuze v psychologii, 2019 (roč. 1), číslo 1. Diskuze v psychologii. 2019.
ZPRÁVA
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Hičárová T., Kiššová L., Očenášová Z., Miklíková S., Škařupová K., Vavrinčíková L., Krošláková M., Koropková K., Rojčeková J., Staroňová K., Dolejš M. Súhrnná záverečná správa Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona SR. Súhrnná záverečná správa Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona SR. 2010.
CHARVÁT M., Maierová E., DOLEJŠ M., ANDRLOVÁ K., BOXAN M., GREPL M., HRUBÝ LC., LÍVANSKÝ J., NAVRÁTILOVÁ V., SEDLÁČKOVÁ I. ZHODNOCENÍ STAVU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SLUŽEB PRO UŽIVATELE DROG A MLÁDEŽ OHROŽENOU SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY NA ÚZEMÍ MĚSTA KRNOVA. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Konstrukce testů a dotazníků PCH/DKTD ZS 4
Diplomová práce PCH/DPM ZS 0
Diplomová práce PCH/DPN ZS Se 0
Konstrukce testů a dotazníků PCH/KTDB ZS 1
Konstrukce testů a dotazníků PCH/KTDB ZS Cv 1
Konstrukce testů a dotazníků PCH/KTDD ZS 4
Diplomová praxe PCH/DPXB ZS Se 0
Diplomová praxe PCH/DPXD ZS Se 0
Kvalitativní metodologie PCH/DQME ZS 4
Kvalitativní metodologie PCH/DQME ZS Se 4
Metodologie - výzkumná praktika PCH/MMVP ZS Se 2
Individ. diplom. praxe PCH/IDPCN ZS Cv 4
Individ. diplom. praxe PCH/IDPM ZS Cv 0
Kvalitativní metodologie PCH/QMEB ZS Cv 0
Kvalitativní metodologie PCH/QMEB ZS 0
Kvalitativní metodologie PCH/QMED ZS 4
Kvalitativní metodologie PCH/QMED ZS Se 4
Konstrukce testů a dotazníků PCH/BKTD ZS Se 1
Konstrukce testů a dotazníků PCH/BKTD ZS 1
Metodologie - výzkumná praktika PCH/NMVP ZS Se 7
Kvalitativní metodologie PCH/BQME ZS 1
Kvalitativní metodologie PCH/BQME ZS Se 1
Konzultace Mgr. diplomové práce PCH/KMDN ZS Cv 0
Konzultace Mgr. diplomové práce 1 PCH/KMD1M ZS Cv 0
Výběrové přednášky a semináře - DSP PCH/9SEM ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 3 PCH/91BC3 LS Se 0
Aktivní účast na konferenci 1 PCH/91BP1 LS 0
Aktivní účast na konferenci 2 PCH/91BP2 LS 0
Standardizace psychodiagnostických metod PCH/91MSM ZS Se 0
Odborný seminář 1 PCH/92AS1 ZS Se 0
Odborný seminář 2 PCH/92AS2 ZS Se 0
Odborný seminář 3 PCH/92AS3 ZS Se 0
Odborný seminář 4 PCH/92AS4 ZS Se 0
Odborný seminář 5 PCH/92AS5 ZS Se 0
Odborný seminář 6 PCH/92AS6 ZS Se 0
Odborný seminář 7 PCH/92AS7 ZS Se 0
Odborný seminář 8 PCH/92AS8 ZS Se 0
Odborný seminář 9 PCH/92AS9 ZS Se 0
Odborný workshop 1 PCH/92AW1 ZS Se 0
Odborný workshop 2 PCH/92AW2 ZS Se 0
Odborný workshop 3 PCH/92AW3 ZS Se 0
Odborný workshop 4 PCH/92AW4 ZS Se 0
Odborný workshop 5 PCH/92AW5 ZS Se 0
Odborný workshop 6 PCH/92AW6 ZS Se 0
Odborný workshop 7 PCH/92AW7 ZS Se 0
Odborný workshop 8 PCH/92AW8 ZS Se 0
Odborný workshop 9 PCH/92AW9 ZS Se 0
Konstrukce dotazníků PCH/92BTD ZS Se 0
Aktivní vystoupení na konferenci v ČR/SR PCH/91BA1 LS 0
Aktivní vystoupení na konferenci v zahra PCH/91BA2 LS 0