PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633502, 585633523

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Děkanát - vedení FF UP

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.06

  • odborný asistent (Katedra psychologie)
  • ref. vědy a výzkumu (Děkanát - vedení FF UP)

https://persona.upol.cz/ Dr. Dolejš se zabývá psychodiagnostickými nástroji a jejich standardizací, tvorbou dotazníků a psychodiagnostických nástrojů. Rovněž se věnuje pedagogické a školní psychologii, adiktologii a rizikovému chování u adolescentů

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
3.07 (3.24) Jiný termín po osobní, e-mailové nebo telefonické domluvě.
Úřední hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
3.07 Jiný termín po osobní, e-mailové nebo telefonické domluvě.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2019 – )
  • Člen AS fakulty (1. 5. 2020 – )
VYBRANÉ PUBLIKACE
Charvát M., Viktorová L. Položková analýza testů studijních předpokladů jako součást zkvalitňování procesu přijímání na vysokou školu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Viktorová L., Charvát M. Jak z(a)jistit reliabilitu verzí testů studijních předpokladů? In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - příručka pro praxi. 2018. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Dolejš M., Zemanová V., Vavrysová L. KDO A CO ŘÍDÍ ČESKÉ ADOLESCENTY? 2018. (KNIHA - CELEK)
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Maierová E., Cakirpaloglu P. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2018. (KNIHA - CELEK)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kupčík O., Skopalová J. Klima třídy na 2. Stupni základních škol z hlediska projevů rizikového chování ve třídě. In Maierová E., Dolejš M., Skopal O., Franc L. (Eds.) PhD existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy o doktorandech. 2014.
Polínek M. Gestaltdrama: zvýšení uvědomnění a základní psychické potřeby. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Švecová V. Problematika sluchového postižení z pohledu vysokoškolských studentů speciální pedagogiky. In Maierová E., Franc L., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2015.
Machů K., Pechová O., Dostál D. Spiritualita a postoje ke smrti. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Machů K., Pechová O., Dostál D. Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení. In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) Phd existence III. - Sborník odborných příspěvků. 2013.
Kundrát J. Live action role playing a rozvoj osobnosti. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko˗slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Konferenční DVD. 2014.
Halo D., Pechová O. PSYCHOLOGICKÁ ANDROGYNIE: PROČ (NE)MĚŘIT GENDER. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 11. 2021.
Štefková I., Dolejš M. PSYCHICKÁ ODOLNOST U DOSPÍVAJÍCÍCH KLIENTŮ NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. In . (Eds.) PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Mlčáková R. Differences in the Results of Sentence Repetition Test from the Heidelberg Language Development Test Applied to 3rd Grade Elementary School and Speech and Language Elementary School Pupils. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Vávra O., Kozáková L., Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Migrační vlna v Evropě z pohledu české veřejnosti. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Švecová V. Partnerské vztahy očima žáků se sluchovým postižením. In Janečková D., Franc L., Dolejš M. (Eds.) Phd existence III: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2013.
Šlesingrová E., Vitásková K. Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD EXISTENCE 2020 „Síla času“ Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2020.
Říhová A., Vitásková K., Šebková L. Možnosti diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2015.
Dolejš M. Aktualizace populačních norem pro osobnostní dotazník pro mládež (HSPQ). In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) PHD EXISTENCE III česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2013.
Šromová E., Šmahaj J. Sebepojetí u intelektově nadaných dětí. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Viktorová L. (Re)searching the criteria of academic success – an undergraduate psychology program example. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2016.
Kavková V., Malůš M. Přehled výzkumných studií zabývajících se kombinací floatingu a imaginace ke zlepšení sportovního výkonu. In Dolejš M. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Sadková T., Dostál D. Can Oral Contraceptives Cause A Decrease In The Accuracy And Speed Of Recognition Of Facial Expressions Of Emotions? False Alarm. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Kolářová M., Pechová O. Postoje ke smrti v České republice a v Izraeli. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Vitásková K., Říhová A. Logoped a jeho role v rámci diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Banárová K., Čerešník M. PREJAVY RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA DOSPIEVAJÚCICH VO VEKU 10-15 ROKOV VO VZŤAHU K PRIPÚTANIU K RODIČOM. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 "Člověk a čas". 2020.
Viktorová L., Charvát M. Obsahová validita testů studijních předpokladů – Víme, co (ne)měříme? In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Urbanovská E., Potměšil M., Hanáková A., Tylšarová V., Dokoupilová I., Bu Q., Kmentová S. Vzdělání a jeho hodnota jako faktor postojů žáků ke vzdělávání. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016 Czech & Slovak Psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. 2016.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J. BMI AND ITS CONNECTION TO EATING DISORDERS AND FAMILY-RELATED FACTORS: RESULTS FROM THE CZECH NATIONALLY REPRESENTATIVE STUDY IN ADOLESCENTS AGED 15 TO 18. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech „Člověk a čas“. 2020.
Obereignerů R., Orel M., Reiterová E., Friedlová M., Malčík M., Andrej M., Petrůjová T. Základní psychometrické ukazatele škály sebepojetí u dětí Piers-Harris 2 (PHCSCS-2). In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2014.
Považanová B., Lajčiaková P. GENERAČNÉ ROZDIELY V ETICKÝCH HODNOTÁCH. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 "Člověk a čas". 2020.
Kňažek G. RAST LET’S PLAYERA V ČASE: INTERPRETATÍVNA FENOMENOLOGICKÁ ANALÝZA. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 „Člověk a čas“. 2020.
Hosáková K. Negativní symptomy u schizofrenie: Současný pohled na téma. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Koníčková Š., Bendová K., Kubátová J. Využití virtuálního prostředí pro výuku. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K. (Eds.) PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - sborník příspěvků. 2011.
Langer J. Modifikace znaků v taktilním znakovém jazyce osob s hluchoslepotou. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Li S., Vitásková K. On the value of basic special education - the perspective of value philosophy. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Mošťková Š., Sobotková I. Prarodičovská role očima babiček a dědečků. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015.
KUPKA M., MALŮŠ M. TERAPEUTICKÉ A RŮSTOVÉ MOŽNOSTI SOCIÁLNÍ IZOLACE V KONTEXTU EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY. In Dolejš M. (Eds.) PhD existence II česko - slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Šmahaj J., Vacková K., Jokl J. Tak akorát? Počet sexuálních partnerů a sexuální chování. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD Existence 2015 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2015.
Obereignerů R., Krausová V., Čáp D., Vlačušková K., Reiterová E., Balaban Cakirpaloglu I., Göthová K., Pavlů Š., Daňková K. Vývoj testu sociálního zrání osobnosti. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015. 2015.
Jokl J., Vacková K., Cakirpaloglu P., Šmahaj J. Co je málo a co už je moc? In Maierová E., Procházka R., Skopal O., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2014 - Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2014.
Reichová L., Dolejš M. Pohled dětí na školu před a po nástupu do školy. In . (Eds.) Medzinárodné študentské psychologické dni 2016. 2016.
Krasniqi E., Cakirpaloglu P. The role of puberty in adolescent development. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2020.
Jirmanová E., Pechová O. Partnerské styly a osobnost vysokoškolských studentů. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2014.
Banárová K., Čerešník M. PRIPÚTANIE DOSPIEVAJÚCICH K RODIČOM A ROVESNÍKOM VO VZŤAHU K MIERE RIZIKOVOSTI ICH SPRÁVANIA. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 11 „Jedeme dál“. 2021.
Mošťková Š. Příbuzenská pěstounská péče vykonávaná prarodiči. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2016.
Gladyszová E., Pechová O., Dostál D. Sociální desirabilita u výběrového pohovoru. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Lištiaková I. Through Drama Therapy Core Processes towards interdisciplinary Inclusive Education Practice. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Šmahaj J., Palová K. ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ A SOCIÁLNĚ-EMOCIONÁLNÍ UČENÍ. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2020.
Vitásková K., Říhová A. Interdisciplinární kooperace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na roli logopeda a intencí na pragmatickou jazykovou rovinu. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Varga J., Dolejš M. POSUZOVÁNÍ VĚROHODNOSTI V KONTEXTU ZNALECKÉ ČINNOSTI. In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Rumlerová T., Pechová O. Medicína z Amazonského pralesa a vnímané změny po třech měsících po absolvování diety (psychoterapeutické práce s rostlinami). In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE ,,Člověk a čas". 2020.
Zemanová V., Dolejš M. Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež aneb jak se liší od „normálních“ adolescentů? In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2015 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2015.
Skopal O., Dolejš M. Prevalence užívání alkoholu a tabákových výrobků u českých adolescentů - rešerše dosavadních výzkumů. In . (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., Šmahaj J. Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Dostál D. Měření kreativity: přehled metod v soudobém výzkumu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015.
Procházka R., ŘEHAN V. Disociace u lidí závislých na alkoholu. In Dolejš M. (Eds.) Sborník příspěvků z PhD existence II. 2012.
Neusar A. Jak minimalizovat trápení při odborném psaní. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Skopal O., Dolejš M., Suchá J. Základní psychometrické vlastnosti dotazníku agresivity Busse a Perryho u žáků ve věku 11 až 15 let. PhD existence 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - Sborník odborných příspěvků. 2015.
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S. Používání sociálních sítí ve vztahu k životní spokojenosti a sebehodnocení u studentů učitelských oborů. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2017. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Kasáčková J. Specifika sociálního podnikání u osob s mentálním postižením. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Moudrá L., Dolejš M., Kubisová S. (Eds.) Interdisciplinární pohledy na jinakost. 2014.
Neusar A., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Ph.D. Existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku: (de)motivační faktory a kariérní plány studentů. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Vliv charakteristiky hudebních podnětů na subjektivní časovou zkušenost. In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) PhD existence III: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2013.
Červinková H., Svoboda P. Diagnostika matematických obtíží pomocí Číselné tabulky. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktrorandy a o doktorandech. 2014.
Vavrysová L., Charvát M., Hutyrová M. DIFERENCIACE ADOLESCENTŮ V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ NA ZÁKLADĚ OSOBNOSTNÍCH PROFILŮ POMOCÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Čerešník M., Dolejš M. Spoločný projekt dvoch národov alebo podobnosti a rozdiely v procese a výsledkoch výskumu zameraného na rizikové správanie a osobnostné rysy dospievajúcich na Slovensku a v Českej republike. PHD EXISTENCE 2015 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2015.
Li S. Reflection and outlook on basic education for the children with learning disorders Some thoughts from a case about a rural student with LD in the southwest PRC. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko˗slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Konferenční DVD. 2014.
Šrámková L., Cakirpaloglu P. Směry agrese u dopravních policistů a použití Rosenzweig PFT (C-W) ve výzkumu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015: ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Švecová E. Komunikace, sociální dovednosti a jejich vývoj u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na pragmatickou jazykovou rovinu. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence. IX. Cesko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2019.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Stanovení výběrového souboru sloužícího k tvorbě nových populačních norem k Osobnostnímu dotazníku pro mládež (HSPQ). In . (Eds.) Premeny psychologie v európskom priestore: 27. Psychologické dni, Zborník príspevkov (Ed. I. Sarmány-Schuller, M. Bratská). 2009.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní charakteristiky jedinců v pedagogické profesi. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2017. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Kňažek G., Pashkevich A., Považanová B., Skóra J. HODNOTENIE VPLYVU PANDÉMIE COVID-19 NA SPRÁVANIE SA PRI CESTOVANÍ NA DLHÉ VZDIALENOSTI ZALOŽENÉ NA ONLINE PRIESKUME: POROVNANIE MEDZI POĽSKOM A SLOVENSKOM. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 11. 2021.
Dostálová L. Auditivní agnózie u osob s Aspergerovým syndromem. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Dolejš M., Moudrá L. (Eds.) Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Hosáková K., Lečbych M. Sociální kognice u pacientů se schiofrenií: využití Tematicko-apercepčního testu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015: ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Petlach M. In Search of Political Mind Essences. In Maierová E., Dominik T., Dolejš M., Viktorová L. (Eds.) Tělo a mysl. 2019.
Skopal O., Dolejš M. Sebepojetí českých adolescentů ve vztahu k rizikovému chování – dle Rosenbergovy koncepce sebehodnocení. PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - Sborník příspěvků. 2014.
Pisklák J., Šmahaj J. OSOBNÍ VÝZNAMNOST LIVE STREAM KARIÉRY. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) Phd Existence 2020 Člověk a čas. 2020.
Švecová V. Žák se sluchovým postižením jako partner. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Václavíková L. Hodnocení poruch porozumění řeči prostřednictvím Testu porozumění větám. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD Existence 2019. Sborník odborných příspěvků. 2019.
Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. Potřeby, hodnoty a postoje českých učitelů v souvislosti s jejich profesí. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Šebková L., Vitásková K. Afázie jako součást kognitivního deficitu osob po cévní mozkové příhodě. In Maierová E., Dolejš M., Franc L., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (DVD). 2014.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T. Vztah mezi šikanou na pracovišti, sebeúctou a hodnocením školního klimatu u ředitelů základních škol. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 - Sborník odborných příspěvků. 2020.
Šeda P., Wittmannová J. Využití metod měření kvality života při evaluaci následné péče osob závislých na návykových látkách. In Dolejš M., Charvát M., Procházka R., Krutilová D. (Eds.) „Dokážu to?“ Teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
Klimšová Z., Obereignerů R. Sebehodnocení u adolescentů v ústavní péči. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 „Člověk a čas“. 2020.
Skopal O., Dolejš M. Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících alkohol a tabákové výrobky. In . (Eds.) Dokážu to? - Teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Změna sebehodnocení u žáků druhého stupně posuzovaná na základě Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS ). ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH; Sborník odborných příspěvků. 2015.
Dolejš M. Vliv mobilních telefonů na postavení žáků ve vrstevnické skupině. In Heller D., Václav M., SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
Švecová V., Langer J. Psychosociální aspekty terciárního vzdělávání osob se sluchovým postižením. In Dolejš M., Maierová E., Viktorová L. (Eds.) Ph.D. existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Zielina M., Šmahaj J. Libetovy experimenty a svobodná vůle. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Suchá J., Dolejš M. Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů. In Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Dolejš M., Řehan VŘ., Lečbych M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2017 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník odborných příspěvků. 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Dolejš M. Očekávání od doktorského studia. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Dolejš M. Agresivita u studentek a studentů českých gymnázií. Agresivita u českých adolescentů. 2016.
Dolejš M., Suchá J. ŠAD – Škála na měření úzkosti a úzkostlivosti u dětí STAI – State-Trait Anxiety Inventory. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. ŠHaN - Škály na meranie hnevlivosti a nahnevanosti. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. ŠORA - Škála osobnostních rysů u adolescentů. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
CHARVÁT M., Neusar A., Dolejš M. Cíle a popis výzkumných studií o PhD existenci. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Dolejš M. Popis populace a výzkumného souboru. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Dolejš M. HSPQ - Osobnostní dotazník pro mládež. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. SURPS - Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
CHARVÁT M., Dolejš M., Špajdel M. O doktorátu. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Dolejš M. Škála osobnostních rysů u adolescentů (ŠORA). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Dolejš M. BDI-II – Beck’s Depression Inventory. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Dolejš M. Rizikové chování v období adolescence. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
ČLÁNEK
Dolejš M., Zemanová V., Vavrysová L. Vztah místa kontroly a rizikových aktivit u českých adolescentů. Diskuze v psychologii. 2019.
Friedlová M., Lečbych M., Dostál D., Dolejš M., Suchá J., Aschieri F. Česká verze škály zvídavosti vůči sobě (SCAI-CZ) a její využití u adolescentů: pilotní aplikace, základní psychometrické vlastnosti a normy. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2018.
Čerešník M., Tomšik R., Dolejš M., Suchá J. Impulzivita ako prediktor rizikového správania adolescentov. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2018.
Pipová H., Suchá J., Dolejš M. Studie na téma digitálních her u českých adolescentů. Školní poradenství v praxi. 2019.
Zemanová V., Dolejš M. At-risk Adolescents in the Czech Republic. Adiktologie. 2018.
Pipová H., Suchá J., Dolejš M. Jak pomoci závislému na hraní digitálních her? Školní poradenství v praxi. 2019.
Čablová L., Štastná L., Charvát M., Maierová E., Endrödiová L., Dolejš M. Preventure - metoda krátké cílené intervence. Adiktologie. 2011.
Procházka R., Suchá J., Dostál D., Dominik T., Dolejš M., Šmahaj J., Kolařík M., Glaser O., Viktorová L., Friedlová M. Internet addiction among Czech adolescents. PsyCh Journal. 2021.
Tomšík R., Dolejš M., Čerešník M., Suchá J., Skopal O., Čerešníková M. IMPULSIVITY AND AGGRESSION IN THE SYSTEM LOWER SECONDARY EDUCATION IN SLOVAK AND CZECH REPUBLIC. Ad Alta : journal of interdisciplinar research. 2018.
Suchá J., Dolejš M. Charakteristika symbolů digitálních her. Prevence. 2019.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Hraní digitálních her u českých adolescentů. In Chomynová P. (Eds.) Zaostřeno. 2019.
Kňažek G., Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Prevalence of Computer-gaming in the General Population of Adolescents: Results from a Czech Population-based Survey. BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY. 2021.
Tomšik R., Dolejš M., Čerešník M., Suchá J., Skopal O. Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA). Adiktologie. 2017.
Kolařík M., Dolejš M., Motlová K., Piňos M., Štefek F., Licková B. Spolupráce asistenta pedagoga při integraci dítěte s poruchou chování v běžné třídě. Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Čerešník M., Dolejš M. SCHOOL SELF-CONCEPT OF ADOLESCENTS AGED 10-15 IN SLOVAKIA AND IN CZECH REPUBLIC. COMPARATIVE STUDY. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Dolejš M., Kolařík M., Štefek F., Piňos M., Motlová K., Kozáková L. Porovnání výkonu dětí s odkladem školní docházky a stejně starých dětí, které do školy nastupují. Diskuze v psychologii. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vavrysová L., Dolejš M., Charvát M., Zemanová V., Hutyrová M. Validita a reliabilita screeningové metody u rizikové skupiny adolescentů. 2017.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Analýzy struktury Rosenbergovy škály sebehodnocení. 2016.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H. Dotazník hraní digitálních her (DHDH). 2020.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Závěrečná hodnotící zpráva - převod a standardizace psychodiagnostických nástrojů: Osobnostní inventář pro mládež (HSPQ) a Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS). XVI. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 49. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2010.
Dolejš M., Kolařík M. Projekt "A nebo...". 2006.
Pollaková B., Dolejš M. Psychologická práce s hudebníky. 2016.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2019.
Dolejš M., Charvát M., Kolařík M. Projekt "A nebo...". Konference o primární prevenci Měřín. 2006.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. 2015.
Dolejš M., Suchá J., Procházka R., Pipová H., Komrska Š. Hraní digitálních her českými adolescenty a jeho vztah k užívání internetu. 2021.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J., Hoňková B., Kostková M. Závislost na jídle - fenomén 21. století? 2020.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Změny v rizikových projevech u žáků a žákyň českých gymnázií. 2016.
Dolejš M. Výzkumný projekt "Analýza potřeb školních metodiků prevence". Vzdělávací soustředění projektu "A nebo..." - Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování ve školách. 2007.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Komrska Š. Internet a závislost na internetu u adolescentů. 2019.
Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Pipová H. Miera impulzivity českých adolescentov vo veku od 15 do 19 rokov. 2021.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Charvát M. Dotazník hraní digitálních her (DHDH). 2021.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Exzessives Computerspielverhalten bei Adoleszenten. 2018.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Rizika hraní počítačových her u dospívajících. 2017.
Charvát M., Skopal O., Dolejš M., Komárková M., Vavrysová L., Toman S. Comparison of methods used to assess risk factors of adolescents and their potential for research and practice. 2013.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Komrska Š. (Ne)závislost českých adolescentů na internetu. 2019.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J. Vztah k jídlu u dětí a dospívajících. 2019.
Dolejš M., Šucha M., Miovský M. Evaluace preventivního programu Domluvme se (první a druhá etapa). VIII. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní přístup pro praxi. 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek. XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 48. Celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Rozdíly v osobnostních charakteristikách dívek a chlapců na základě výsledků z Osobnostního dotazníku pro mládež (HSPQ). Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Test-retest Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS). 2015.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Závěrečná zpráva z výzkumného projektu zaměřeného na psychodiagnostické metody - Substance Use Risk Profile Scale a High School Personality Questionnaire. 5. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. 2010.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Komrska Š. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2019.
Dolejš M., Suchá J., Skopal O., Vavrysová L. Fenomén dnešní doby: agresivita. 2016.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (Substance Use Risk Personality Scale). XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 48. Celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2009.
Maierová E., Charvát M., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M., Dolejš M. Preventure – současné zkušenosti a ověření efektivity metodiky v praxi. 2011.
Kolařík M., Dolejš M., Štefek F., Motlová K., Piňos M., Licková B. Vliv spolupráce asistenta pedagoga u dítěte integrovaného pro poruchy chování v běžné třídě. 2014.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Komrska Š. (Ne)závislost českých adolescentů na internetu. 2018.
Dolejš M., Charvát M., Kolařík M. Projekt "A nebo...". XII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci. 2006.
Skopal O., Dolejš M., Suchá J., Vavrysová L. Standardizace české verze Dotazníku agresivity Busse a Perryho. 2015.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Stanovení výběrového souboru sloužícího k tvorbě nových populačních norem k Osobnostnímu dotazníku pro mládež (HSPQ). 27. Psychologické dni - Premeny psychológie v európskom prostore. 2009.
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Vavrysová L. Standardizace Škály impulzivity (SIDS) a Škály úzkostnosti (SUDS). 2015.
Kňažek G., Dolejš M. Agresivita na gymnáziách v ČR. 2021.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Komrska Š. Hraní počítačových her u adolescentů v ČR. 2018.
ABSTRAKT
Dolejš M. "A nebo...". Sborník abstrakt - III. celostátní konference s mezinárodní účastí Primární prevence rizikového chování - "specializace versus integrace". 2006.
Dolejš M., Charvát M., Neusar A. Představy studentů psychologie o PHD studiu – předběžné sdělení z dotazníkového šetření. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Závěrečná hodnotící zpráva - převod a standardizace psychodiagnostických nástrojů: Osobnostní inventář pro mládež (HSPQ) a Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS). Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v ČR v roce 2010 - XVI. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 49. Celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP (Ed. M. Šucha). 2010.
Skopal O., Dolejš M. Rešerše a analýza osobnostních inventářů a dotazníků pro dospívající a jejich souvislosti s rizikovým chováním. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2013.
Dolejš M., Miovský M., Vacek J., Lepík F. Školní dotazníková studie o návykových látkách a dalších formách rizikového chování. In Šucha M. (Eds.) Vzdělávání a profesionalita v promární prevenci (Ed. M. Šucha). 2010.
Skopal O., Dolejš M. Prevalence užívání alkoholu a tabákových výrobků u českých adolescentů - rešerš. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2012.
Kavenská V. Může pralesní medicína (vy)léčit drogovou závislost? In Dolejš M. (Eds.) Dolejš M.et al.(Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Obereignerů R., Obereignerů K., Menšíková K., Dolejš M., Vanáčová L., Kaňovský P. An old legend Tower of Hanoi as a tool of the neuropsychological assessment in patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism & Related Disorders. 2012.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In MAIEROVÁ E., HAASE J., DOLEJŠ M. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Konferenční DVD. 2011.
Maierová E., Charvát M., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M., Dolejš M. Preventure - současné zkušenosti a ověření efektivity metodiky v praxi. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
DOLEJŠ M., Skopal O. Vybrané osobnostní charakteristiky adolescentů a jejich vztah k rizikovému chování. Minimální preventivní program v kontexu školské prevence aneb dokážeme opravdu vytvořit mezioborový a meziresortní model prevence v českých školách? 2011.
Dolejš M., Miovský M., Šucha M. Evaluace preventivního programu "Domluvme se" (první a druhá etapa). Kvalitativní přístup pro praxi - sborník abstrakt (Eds. M. Charvát, M. Šucha). 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek. Šucha, M. (Ed.): Mýty a stereotypy v adiktologii, XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 48. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Charvát M., Procházka R., Hosáková K., Sedláčková Z., Lečbych M., Zielina M., Šmahaj J., Franc L., Slavíček O., Seitl M., Viktorová L., Velková I., Šucha M., Flaška K., Neusar A. Rosenzweig PFT C-W, pokročilý kurz. 2014.
Růžička M., Dolejš M., Franc L., Moudrá L., Krutilová D., Wittmann E., Prachařová P. Restart - Teorie a praxe léčby závislostí. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Šrámková L., Neusar A., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Franc L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šucha M. Převod a standardizace psychodiagnostických metod. 2014.
Dolejš M., Maierová E., Lečbych M., CHARVÁT M. TAT a odvozené metody v psychologické diagnostice. 2012.
Viktorová L., Dolejš M., Maierová E., Suchá J., Vavrysová L., Fryštacká K., Krám T., Střelec J., Švec J., Šragová E., Šimečková T. „PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“! Aktuální 8. ročník s podtitulem „Nekonečno v psychologii“. 2018.
Seitl M., Viktorová L., Dolejš M., Hypšová P., Toman M., Kafetsios K., Kňažek G., Považanová B., Rumlerová T., Seitlová K., Sulejmanov F., Šucha M. Psychologie práce a organizace 2021. 2021.
Dolejš M., Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Krám T., Švec J., Fryštacká K., Skopalová K., Neusar A. PhD existence 7 "Psychologie v době internetu" Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Psychological aspects of employee attachment. 2018.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítače. 2013.
Maierová E., Neusar A., Dolejš M., Šucha M., Suchá J., Vavrysová L., Švec J., Krám T., Střelec J., Šimečková T., Šragová E. XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku „Až bude naše tělo bez duše i ducha“ – poznávání vnitřního světa. 2018.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Lečbych M., Procházka R., Sedláčková Z., Cakirpaloglu P., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šmahaj J., Slavíček O., Franc L., Šucha M. Dopravní policie. 2014.
Dolejš M., Maierová E., Charvát M., Neusar A., Bendová K., Očenášková V. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Šucha M., Dolejš M. II. dopravně-psychologický seminář. 2012.
Dolejš M., Velková I., Skopal O., Charvát M., Neusar A., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Seitl M., Viktorová L., Šrámková L., Šucha M., Zielina M., Franc L., Hosáková K., Procházka R., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Vavrysová L. Zakotvená teorie. 2014.
Hutyrová M., Souralová E., Dolejš M., Moudrá L., Müller O., Svoboda P., Polínek MD., Kučera P., Chrastina J., Finková D., Kozáková Z., Vitásková K., Kantor J. II. olomoucké speciálněpedagogické dny. 2014.
Dolejš M., Viktorová L., Aigelová E., Kňažek G., Považanová B., Rumlerová T., Švec J., Komrska Š. PhD existence 11 česko-slovenská konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy Jedeme dál. 2021.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., DOLEJŠ M., HAASE J. Cogmed trénink pracovní paměti. 2011.
Šucha M., Dolejš M., Maierová E., Bendová K. Základy projektového řízení II. 2011.
Cakirpaloglu P., Kubová V., Dolejš M. The psychology of sleeping: An interdisciplinary approach. 2012.
Orel M., Kostková Š., Dolejš M. ATMOSFÉRA A KLIMA V NAŠICH ŠKOLÁCH. 2017.
Bendová K., Dolejš M., Šucha M., Maierová E. Základy projektového řízení I. 2010.
CHARVÁT M., Dolejš M., Maierová E. Fuzzy pohled na psychologická data. 2012.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Retention management along the employee life cycle. 2018.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Velková I., Šucha M., Cakirpaloglu P., Flaška K., Zielina M., Neusar A., Charvát M., Franc L., Viktorová L., Slavíček O., Seitl M., Šmahaj J. Metoda rozhovoru v dopravněpsychologickém vyšetření. 2013.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 1 - Výkonové metody. 2013.
Šucha M., Neusar A., Maierová E., Dolejš M., Klvač J., Kubátová J., Vavrysová L., Suchá J., Skopal O., Červenková B., Böhmová K., Koníčková Š., Franc L. Vzdělání a uplatnitelnost. Co (ne)můžeme dát našim studentům. 2015.
Dolejš M., Maierová E., Viktorová L., Vavrysová L., Charvát M., Hosáková K., Skopal O., Suchá J., Krám T., Střelec J., Skopalová K., Ambrožová T. PhD existence 6 Výzkum /vs./- praxe česko- slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Bendová K., Dolejš M., Maierová E., Šucha M. Základy projektového řízení I. 2011.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 2 - Klinické a projektivní metody. 2013.
MAIEROVÁ E., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., BENDOVÁ K. Moderní Rorschachovské systémy. 2011.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Neusar A., Šrámková L., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Seitl M., Zielina M., Šucha M., Flaška K., Franc L. Workshop s Mgr. Hynkem Cíglerem - Základy teorie odpovědi na položku (IRT). 2014.
Palová K., Dolejš M., Petr K. Adolescent Development. 2019.
Bendová K., Fisher E., Dolejš M., Maierová E. Psychology in Project Environments. 2011.
Neusar A., Maierová E., Kolařík M., Šucha M., Dolejš M., Sedláková B., Šrámková L., Vávrová Z., Seitl M. Hranice normality v práci. Co je normální a co ještě/už ne. 2013.
Dolejš M., Maierová E., Skopal O., Šrámková L., Hosáková K., Zielina M., Procházka R., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Sedláčková Z., Velková I., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Vavrysová L., Šmahaj J., Šucha M., Seitl M., Slavíček O. PhD existence 2015: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2015.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 2 - Klinické a projektivní metody. 2013.
Hutyrová M., Langer J., Dolejš M., Seitl M., Moudrá L., Souralová E. XIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. tyflopedická konference. 2012.
Dolejš M., Kosová M., Vavrysová L., Sojka J., Sojka V. Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství. 2018.
Šucha M., Maierová E., Vávrová Z., Dolejš M., Janečková D. (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích. 2014.
Maierová E., Dolejš M., Viktorová L., Dominik T., Šragová E., Suchá J., Rumlerová T., Švec J., Komrska Š. PhD existence česko-slovenská psychologická konference nejen o doktorandech a pro doktorandy, Tělo a mysl. 2019.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Virtuální identita a online vztahy. 2013.
Obereignerů R., Dolejš M., Šucha M., Šutová P. Aplikovaná psychodiagnostika dospělých 1 - Výkonové metody. 2013.
Šucha M., Dolejš M. Seminář Dopravní psychologie 2012. 2012.
Cakirpaloglu P., Kubová V., Dolejš M. The contemporary psychology of sleeping. 2012.
Maierová E., Dolejš M., Viktorová L., Dominik T., Pipová H., Rumlerová T., Šragová E., Komrska Š., Švec J., Suchá J. PhD existence česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy Člověk a čas. 2020.
Maierová E., Smékalová E., Dolejš M. Školská psychologie a školský psycholog na Slovensku. 2011.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Hosáková K., Zielina M., Šmahaj J., Charvát M., Neusar A., Velková I., Franc L., Slavíček O., Flaška K., Viktorová L., Seitl M., Šucha M. Rosenzweig PFT C-W, základní kurz. 2014.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Flaška K., Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Franc L., Sedláčková Z., Seitl M., Slavíček O., Šucha M., Velková I., Viktorová L., Zielina M., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace exekutivních funkcí. 2013.
Neusar A., Dolejš M., Vavrysová L., Seitl M., Šucha M. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality. 2013.
MAIEROVÁ E., SMÉKALOVÁ E., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Současnost školní psychologie jako svébytné psychologické disciplíny. 2011.
Dolejš M., Krutilová D., Pončová J., Nováková Hrazdilová B., MOUDRÁ L., Wittmann E., CHARVÁT M., Procházka R., RŮŽIČKA M., Seitl M., Vavrysová L., Maierová E., Skopal O. "Dokážu to?" - teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Procházka R., Flaška K., Cakirpaloglu P., Franc L., Neusar A., Sedláčková Z., Seitl M., Šucha M., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Viktorová L., Zielina M. Neuropsychologická rehabilitace a představení programu NEUROP-III. 2013.
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Menšíková J., Bilík P., Filípková L., Dolejš M., Kopečná J., Vašutová R., Stejskalová E., Franc L., Šupplerová M., Procházková J. Výzvy a problémy transformace vysokých škol. 2012.
Haase J., Dolejš M., Charvát M., Maierová E. Neurofeedback a jeho využití v psychologické praxi. 2011.
Hutyrová M., Souralová E., Dolejš M., Seitl M., Moudrá L. Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. 2013.
CHARVÁT M., DOLEJŠ M., MAIEROVÁ E., HUTYROVÁ M. Role školy v primární prevenci rizikového chování. 2011.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Dolejš M. Rizikové správanie, blízké vzťahy a seberegulácia dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Rizikové správanie, blízké vzťahy a seberegulácia dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. 2019.
Dolejš M. RIZIKOVÉ SPRÁVANIE DOSPIEVAJÚCICH A VÝCHOVNÉ ŠTÝLY V RODINE. RIZIKOVÉ SPRÁVANIE DOSPIEVAJÚCICH A VÝCHOVNÉ ŠTÝLY V RODINE. 2019.
Dolejš M. Úvod do metodológie výskumu pre pomáhajúce profesie. Úvod do metodológie výskumu pre pomáhajúce profesie. 2019.
PROJEKT
Banárová K., Kňažek G., Považanová B., Suchá J., Dolejš M., Čerešník M. PILIERE ŽIVOTA. PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Maierová E., HAASE J., BENDOVÁ K., ŠUCHA M., Neusar A., CAKIRPALOGLU P., ŘEHAN V., HRDINA I., VACEK J. Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. MŠMT ČR. 2009.
Krasniqi E., Pipová H., Dolejš M., Cakirpaloglu P., Komrska Š. Gaming disorder and related psychological aspects among adolescents influenced by family, peers, culture and COVID-19 pandemic. In Suchá J. (Eds.) Grantová agentura ČR. 2021.
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
Banárová K., Čerešník M., Dolejš M., Suchá J., Považanová B., Kňažek G. PILIERE ŽIVOTA. PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
Kňažek G., Banárová K., Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Čerešník M. LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Kňažek G., Banárová K., Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Čerešník M. LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Procházka R., Dolejš M., Charvát M., Seitlová K. Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment. Technologická agentura České Republiky. 2021.
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Dolejš M., CHARVÁT M., Procházka R., Krutilová D., RŮŽIČKA M., Gray A., Wittmann E. "Dokážu to?" - Teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. PhD existence 11 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) 2021.
Dolejš M., Maierová E., Bendová K., Charvát M., Neusar A. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Dolejš M. PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Nekonečno v psychologii Bulletin abstraktů. „PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“ Nekonečno v psychologii. 2018.
ZPRÁVA
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Hičárová T., Kiššová L., Očenášová Z., Miklíková S., Škařupová K., Vavrinčíková L., Krošláková M., Koropková K., Rojčeková J., Staroňová K., Dolejš M. Súhrnná záverečná správa Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona SR. Súhrnná záverečná správa Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona SR. 2010.
CHARVÁT M., Maierová E., DOLEJŠ M., ANDRLOVÁ K., BOXAN M., GREPL M., HRUBÝ LC., LÍVANSKÝ J., NAVRÁTILOVÁ V., SEDLÁČKOVÁ I. ZHODNOCENÍ STAVU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SLUŽEB PRO UŽIVATELE DROG A MLÁDEŽ OHROŽENOU SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY NA ÚZEMÍ MĚSTA KRNOVA. 2008.
RECENZE
Dolejš M. Hraničná zóna. Rizikové správanie v dospievaní. Kniha Hraničná zóna. Rizikové správanie v dospievaní. 2016.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Bártek M., Sulejmanov F., Dolejš M. Diskuze v psychologii, 2020 (roč. 2), číslo 2. Diskuze v psychologii. 2021.
Dolejš M., Viktorová L. Diskuze v psychologii, 2019 (roč. 1), číslo 1. Diskuze v psychologii. 2019.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Dolejš M., Skopal O. Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS) - Příručka pro praxi. Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS). 2016.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Charvát M. Dotazník hraní digitálních her (DHDH) - Příručka pro praxi. 2019.
Čerešník M., Dolejš M., Skopal O. Škála impulzvity Dolejš a Skopal - priručka pre prax. 2016.
Dolejš M., Dostál D., Obereignerů R., Orel M., Kňažek G. Dotazník sebepojetí (DOS) - příručka pro praxi. 2021.
Čerešník M., Tomšík R., Dolejš M., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - príručka pre prax. 2021.
Kasalová V., Dolejš M., Charvát M., Suchá J. Škála místa kontroly Zemanová a Dolejš (SMKZD) - Příručka pro praxi. 2020.
SOFTWARE
Seitl M., Ketner D., Dostál D., Tesařík J., Charvát M., Babůrek T., Dolejš M., Skoupil D. MindMap Diagnostic Methods. Software for development, administration, and evaluation of psychological tests. 2021.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Štefková I., Dolejš M. Psychická odolnost u dospívajících. 2016.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Dolejš M. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů (převod SURPS a tvorba populačních norem pro SURPS a HSPQ). In Řehan V. (Eds.) Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů (převod SURPS a tvorba populačních norem pro SURPS a HSPQ). 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Evidence publikační činnosti OBD FIF/91MO1 ZS Se 3
Aktivní vystoupení na konferenci v ČR/SR PCH/91BA1 ZS 0
Aktivní vystoupení na konferenci v zahra PCH/91BA2 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 1 PCH/91BC1 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 2 PCH/91BC2 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 3 PCH/91BC3 ZS 0
Publikace Jimp (první autor) PCH/91BJ1 ZS 0
Publikace Jsc (první autor) PCH/91BJ2 ZS 0
Publikace Jost cizí jazyk (první autor) PCH/91BJ3 ZS 0
Publikace Jost - čs., slov (první autor) PCH/91BJ4 ZS 0
Kapitola v monografii (první autor) PCH/91BJ5 ZS 0
Kapitola v učebnici/skript (první autor) PCH/91BJ6 ZS 0
Aktivní účast na konferenci 1 PCH/91BK1 ZS 0
Aktivní účast na konferenci 2 PCH/91BK2 ZS 0
Aktivní účast na konferenci 1 PCH/91BP1 ZS 0
Aktivní účast na konferenci 2 PCH/91BP2 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 1 PCH/91BR1 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 2 PCH/91BR2 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 3 PCH/91BR3 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 4 PCH/91BR4 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 5 PCH/91BR5 ZS 0
Konstrukce testů a dotazníků PCH/DKTD ZS 4
Diplomová práce PCH/DPM ZS 0
Diplomová práce PCH/DPN ZS 0
Diplomová praxe PCH/DPXB ZS Se 0
Diplomová praxe PCH/DPXD ZS Se 0
Kvalitativní metodologie PCH/DQME ZS Se 4
Kvalitativní metodologie PCH/DQME ZS 4
Konstrukce dotazníků PCH/92BTD ZS Se 0
Konstrukce testů a dotazníků PCH/BKTD ZS 1
Kvalitativní metodologie PCH/BQME ZS Se 1
Kvalitativní metodologie PCH/BQME ZS 1
Kvalitativní metodologie PCH/QMED ZS 4
Kvalitativní metodologie PCH/QMED ZS Se 4
Metodologie - výzkumná praktika PCH/NMVP ZS Se 7
Metodologie - výzkumná praktika PCH/MMVP ZS Se 2
Konstrukce testů a dotazníků PCH/KTDD ZS 4
Individ. diplom. praxe PCH/IDPCN ZS Cv 0
Individ. diplom. praxe PCH/IDPM ZS Cv 0
Konzultace Mgr. diplomové práce PCH/KMDN ZS Cv 0
Konzultace Mgr. diplomové práce 1 PCH/KMD1M ZS Cv 0