Mgr. Alžběta Peštová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633209

Katedra germanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.36

Vědecký pracovník v oboru filologie

VYBRANÉ PUBLIKACE
Rossípalová A. Das Bild des Ersten Weltkriegs und seiner Folgen im deutsch-böhmischen Roman Kinder einer Stadt von Hans Natonek. In Horňáček M., Voda Eschgfäller S., Peštová A. (Eds.) Der erste Weltkrieg in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik Böhmens und Mährens. Eine Bestandaufnahme. 2017. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Peštová A. Mittelachsenlyrik. Die Rezeption von Arno Holz in Böhmen und Mähren. Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien. 2013.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Peštová A. Eugen Schick als Vermittler der Wiener Kultur. In Kriegleder W., Andrea S. (Eds.) Kulturelle Zirkulation im Habsburgerreich. Der Kommunikationsraum Wien. 2019.
KNIHA - CELEK
Tichák V., Rossípalová A., Kolek V., Peštová A., Merz CM., Cieslarová M., Hynešová M., Rubáš M., Pýchová B. Vom Nutzen diskursanalytischer Verfahren. In Horňáček M., Krappmann J., Rinas K. (Eds.) 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Peštová A. Impresionismus v pojetí Hermanna Bahra a jeho varianty na příkladech moravské německé literatury. In Gilk E. (Eds.) Impresionismus v české kultuře 1880-1920. 2020.
Peštová A. Věčné mládí a smrt. Motiv ostrova jako prostředek kritiky secesních ideálů. In Hrabal J. (Eds.) Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. 2020.
Peštová A., Krappmann J. Frühe Moderne in Böhmen. Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. 2017.
Peštová A. Frühe Moderne in Mähren. Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. 2017.
Peštová A. Patriotische und religiöse Momente im Roman Die einsame Flamme von Rudolf Jeremias Kreuz. Der Erste Weltkrieg in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik Böhmens und Mährens. 2017.
Motyčka L., Peštová A. Předmluva. Eugen Schick: Z tichých uliček a o malých lidech. 2015.
Voda Eschgfäller S., Peštová A. Sechs Fragen an Österreich-Bibliotheken. Vermittlung österreichischer Literatur in Osteuropa. Jelinek Jahrbuch. Elfriede Jelinek-Forschungszentrum 2012. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
PROJEKT
Krappmann J., Peštová A. Der I. Weltkrieg und seine Nachwirkungen in der regionalen Literatur und Publizistik Böhmens und Mährens. Deutsches Bundesministerium für Kultur und Medien - Bundeskanzleramt. 2013.
PŘEKLAD
Peštová A. Josef Durdík: Poetik als Ästhetik der Dichtkunst. Texte der formalistischen Ästhetik. Eine Quellenedition zu Johann Friedrich Herbart und zur Herbartianischen Theorietradition. 2019.
Peštová A. Otakar Zich: Die ästhetischen Wahrnehmung der Musik. Texte der formalistischen Ästhetik. Eine Quellenedition zu Johann Friedrich herbart und zur Hernatianischen Theorietradition. 2019.
Peštová A. Otakar Zich: Von den dichterischen Typen. Texte der formalistischen Ästhetik. Eine Quellenedition zu Johann friedrich Herbart und zur Herbatianischen Theorietradition. 2019.
Peštová A. Byzantská mince. Půlnoční povídky. Podivuhodné příběhy. 2015.
Peštová A. Inkvizitor. Půlnoční povídky. Podivuhodné příběhy. 2015.
Peštová A. Das Tulpenlicht. Antologie německé moravské literatury. 2014.
Peštová A. Halluzinationen. Antologie německé moravské literatury. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.