Mgr. Milan Horňáček, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633260

Katedra germanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.46

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2015 – 31. 8. 2016)
  • Člen oborové rady (4. 1. 2016 – )
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Horňáček M. Zur Politik der Sprache in der 'Konservativen Revolution'. Eine Bestandsaufnahme. Die Literatur der 'Konservativen Revolution'. Schreiben zwischen Traditionalismus und Avantgarde. 2021.
Horňáček M. Válečné narativy a jejich role v transkulturně zaměřených literárních dějinách. Několik úvah na příkladu německy psané literatury z českých zemí. In Peterbok V., Smyčka V., Turek M., Futera L. (Eds.) Jak psát transkulturní literární dějiny? 2019.
Horňáček M. Weder Trauer noch Triumph, sondern Aufbruch. Inszenierung des Kriegsendes in vier (Nach-)Kriegsromanen der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur. In . (Eds.) Zwischen Trauer und Triumph. Das Jahr 1918 in der mitteleuropäischen Literatur. 2018.
Horňáček M. Der Gotenmythos in Franz Spundas "Gotentrilogie" Wulfila, Alarich und Reich ohne Volk. In Motyčka L. (Eds.) Franz Spunda im Kontext. 2015.
Lahl K. Der literarische Massendiskurs in Böhmen und Mähren in der Zwischenkriegszeit. Zur Bedeutung regionaler Massen und Massenphänomene. In Voda Eschgfäller S., Horňáček M. (Eds.) Regionalforschung zur Literatur der Moderne. 2012.
Neuhuber Ch. Dialektale Heimatkonstrukte Karl Bachers Gedichte in südmährischer Mundart. In Voda Eschgfäller S., Horňáček M. (Eds.) Regionalforschung zur Literatur der Moderne. 2012.
Krappmann J. Komplexität, Schlichtheit und Abstraktion in der regionalen Literarforschung. Am Beispiel des deutschböhmischen Schriftstellers Ferdinand Bernt. In Voda Eschgfäller S., Horňáček M. (Eds.) Regionalforschung zur Literatur der Moderne. 2012.
Voda Eschgfäller S., Horňáček M. "Regionale Literatur revisited". Neue Perspektiven in der Regionalforschung zur Literatur der Moderne? In Voda Eschgfäller S., Horňáček M. (Eds.) Regionalforschung zur Literatur der Moderne. 2012.
Rinas K. 1918 als Symmetrieachse der sudetendeutschen und der tschechischen Grenzlandliteratur? In Horňáček M. (Eds.) Regionalforschung zur Literatur der Moderne. 2012.
Horňáček M. Der Sprachbegriff der konservativen Revolution im Frühwerk Ernst Jüngers (1920-1934). In . (Eds.) Ernst Jünger - eine Billanz. 2010.
Horňáček M. Das Jahr 1914 aus der Sicht der Kulturgeschichte. Egon Friedell, Hans Sassmann und Friedrich Heer über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. In Cornejo R., Haring E. (Eds.) Wende - Bruch - Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels. 2006.
Horňáček M. Das Jahr 1914 aus der Sicht der Kulturgeschichte. Egon Friedell, Hans Sassmann und Friedrich Heer über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Wende - Bruch - Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels. 2006.
Horňáček M. Der Sprachbegriff im Frühwerk Ernst Jüngers (1920-1934): Ein Beitrag zum Sprachdenken der konservativen Revolution. Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. 2006.
KNIHA - CELEK
Voda Eschgfäller S., Horňáček M., Merz CM., Buršová M., Šimůnek V., Zvolánková A., Smrž Cieslarová M., Flekal R., Torres V., Papoušková A. Loando II. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur. In Voda Eschgfäller S., Horňáček M. (Eds.) 2022.
Krappmann J., Horňáček M., Rinas K. Vom Nutzen diskursanaytischer Verfahren. 2018.
Voda Eschgfäller S., Horňáček M. Kulturgeschichtliche Daten zur Deutschmaehrischen Literatur. 2013.
Černý J., Černá S., Horňáček M., Moshövel A., Kleiberová P., Solomon K. Einführung in die (germanistische) Mediävistik. 2012.
Horňáček M., Krappmann M., Solomon K., Voda Eschgfäller S. Epochen der deutschen Literatur I. In Voda Eschgfäller S., Horňáček M. (Eds.) 2010.
Horňáček M., Fialová I. Romantik. Eine Einführung. 2006.
Horňáček M. Modelle und Methoden der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. Modelle und Methoden der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 2005.
Horňáček M. Modelle und Methoden der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. Modelle und Methoden der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Horňáček M. „… ständig pralle ich gegen die Mauern der Geschichte“. Imagination Ottokars II. und des mittelalterlichen Böhmens in Laurent Binets (meta)historischem Roman HHh. In Voda Eschgfäller S., Horňáček M. (Eds.) Ottokar II. redivivus. Der Přemyslidenfürst in Literatur und Geschichte. 2020.
Voda Eschgfäller S., Horňáček M. Einleitung. Ottokar II. redivivus. Der Přemyslidenfürst in Literatur und Geschichte. 2020.
Horňáček M., Budňák J. Das Bild der Deutschen. Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. 2017.
Horňáček M. Der Erste Weltkrieg in der deutschsprachigen Literatur aus Böhmen und Mähren. Versuch einer Standortbestimmung. Der Erste Weltkrieg in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik Böhmens und Mährens. Eine Bestandsaufnahme. 2017.
Horňáček M., Schöning M. Erster Weltkrieg. Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. 2017.
Horňáček M. Exkurs: Der Erste Weltkrieg als Weg in die Unabhängigkeit. Narrative und Deutungsmuster in der tschechischen Literatur. Der Erste Weltkrieg in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik Böhmens und Mährens. Eine Bestandsaufnahme. 2017.
Horňáček M. Interkulturalitätskonzepte der Region. Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. 2017.
Horňáček M. Zur Einführung. Remarque in Böhmen. Der Erste Weltkrieg in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik Böhmens und Mährens. Eine Bestandsaufnahme. 2017.
Horňáček M. Kleinere Essays, Aphorismen und Gelegenheitsschriften 1947-78. Ernst Jünger-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. 2014.
Horňáček M. Sprache. Ernst Jünger-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. 2014.
Voda Eschgfäller S., Horňáček M. Einleitung. Beiträge zur deutschmährischen Literatur und Kultur der Zwischenkriegszeit. 2013.
Horňáček M. Jakob von Uexkülls Bedeutungslehre. Ein Organonmodell? Wissen durch Sprache? Historische und systematische Positionen. 2013.
Horňáček M., Moshövel A. Das Erbe der Antike im Mittelalter. Mittelalterliche Renaissance(n). Einführung in die (germanistische Mediävistik). 2012.
Horňáček M. Die Kreuzzüge. Einführung in die (germanistische) Mediävistik. 2012.
Horňáček M. Aufklärung. Epochen der deutschsprachigen Literatur I. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
SBORNÍK - CELEK
Voda Eschgfäller S., Horňáček M. Regionalforschung zur Literatur der Moderne. In Voda Eschgfäller S., Horňáček M. (Eds.) 2012.
.. Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. In Horňáček M. (Eds.) Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. 2006.
RECENZE
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Horňáček M. Ernst Jünger - eine Billanz. Ernst Jünger. Versuch einer Bilanz. 2010.
PŘEKLAD
Horňáček M. Nové trendy ve výzkumu spotřební kultury: produktová komunikace. Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. 2014.
Horňáček M. Současný strategický marketing: spojení strategie, marketingu a spotřební kultury. Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. 2014.
Horňáček M. Umění a autorské právo. Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky. 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Bachelorarbeit - Verteidigung KGN/BCDP ZS 0
Seminar zur Diplomarbeit 1 KGN/BP1 LS Se 4
Seminar zur Diplomarbeit 2 KGN/BP2 ZS Se 4
Modul Geschichte * KGN/BSZHI ZS 0
Deutsche Philologie KGN/BSZZK ZS 0
Kultur und Gesellschaft KGN/KP ZS 1
Die deutsch-tschech Konfliktgemeinschaft KGN/KAHCN LS Se 2
Seminar zur Diplomarbeit 1 KGN/DP1 LS Se 4
Seminar zur Diplomarbeit 2 KGN/DP2 ZS Se 4
Literatur der Sattelzeit KGN/LSZ LS Se 0
Seminar Literatur KGN/LS26 LS Se 2
Seminar Literatur KGN/LS27 ZS Se 2
Kultur und Geistesgeschichte - Vorlesung KGN/KP19 ZS 1
Literarische Textanalyse KGN/LTT LS Se 2
Deutschsprachige Literatur nach 1945 KGN/LT45 LS 1
Schriftliche Klausur KGN/KRX3 ZS Se 0
Schriftliche Klausur KGN/KRX3 LS Se 0
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens KGN/MWA ZS Se 2
Kultur und Geistesgeschichte - Seminar KGN/KSH02 ZS Se 2
Literaturwissenschaft: Theoriemodelle S KGN/LVS ZS Se 2
Literaturwissenschaft: Theoriemodelle S KGN/LVS LS Se 2
Kultur und Geistesgeschichte - Seminar KGN/KS32 ZS Se 2
Vorlesung Literatur KGN/LP14 ZS 1
Klausurvorbereitung KGN/KV LS Se 0
Spezifika der Diplomarbeit KGN/SDP ZS 0
Spezifika der Diplomarbeit KGN/SDP LS 0
Vzdělávací aktivity kat. germanistiky 1 KGN/92AVJ LS Se 0
Einf. in die Geschichte der dt. Lit. 1 KGN/1EP1 ZS 1
Einf. in die Geschichte der dt. Lit. 2 KGN/1EP2 LS 1
Textarbeit 1 - Textanalyse KGN/1JC1B ZS Se 4
Textarbeit 2 - Argumentation KGN/1JC2B LS Se 4
Einführung in die Literaturwissenschaft KGN/1ULT LS Se 0
Einführung in die Literaturwissenschaft KGN/1ULT LS 1
Dějiny literární vědy KGN/91ALV ZS Se 0
Kultur u. Geistesgeschichte - Gastdozent KGN/KS78 LS 0
Kultur und Geistesgeschichte - Seminar KGN/KS33 ZS Se 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ROSSÍPALOVÁ FIF Filologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)