doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633309, 606302775

Katedra politologie a evropských studií

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

2.29

docent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 08:45–09:45 tel. 606302775 telefonicky: 606 302 775
čtvrtek 11:15–12:15 tel. 606302775 telefonicky: 606 302 775
VYBRANÉ PUBLIKACE
Lysek J., Lebeda T., Kouba K. Turning out but not voting: invalid ballots in post‑communist parliamentary elections. Comparative European Politics. 2020. (ČLÁNEK)
KNIHA - CELEK
Šaradín P., Sztwiertnia R., Ganowicz E., Rubisz L., Bujak P., Drosik A., Kuděla M., Outlý J., Lebeda T., Navrátilová A., Soukop M., Zymová K., Wroniszewska B., Trzcielińska-Polus A. Studie o politice na lokální úrovni. Olomouc a Opolí ve třetí dekádě demokratického vládnutí. In Šaradín P., Sztwiertnia R., Ganowicz E. (Eds.) 2019.
Chytilek R., Šedo J., Lebeda T., Čaloud D. Volební systémy. Volební systémy. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Lebeda T. Dvacet let voleb do Senátu. Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. 2016.
Lebeda T. Malá politologická úvaha nejen o smyslu politologických úvah. In Kubát M., Lebeda T. (Eds.) O komparativní politologii a současné české politice. 2014.
Lebeda T. Malá politologická úvaha nejen o smyslu politologických úvah. In Kubát M., Lebeda T. (Eds.) O komparativní politologii a současné české politice. 2014.
Kouba K. Politické důsledky volebních systémů: současný výzkum a počátky české intelektuální tradice v díle Karla Sladkovského. In Kubát M., Lebeda T. (Eds.) O komparativní politologii a současné české politice. 2014.
Lebeda T. Volební systémy. Úvod do studia politiky. 2011.
Lebeda T. Czech Republic. In Nohlen D., Stöver P. (Eds.) Elections in Europe: a data handbook. 2010.
Lebeda T. Krátké zastavení nad volbami do českého Senátu. Vladimír Klokočka Liber amicorum. 2009.
MAPA
Lysek J., Lebeda T., Šaradín P., Lebedová E. Rizika volebních podvodů a volebních pochybení. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Lebeda T., Hurtíková H., RYBOVÁ D., Nálepová M., DOHNAL D. Média, politické postoje a volební preference české veřejnosti - datový soubor. Média, politické postoje a volební preference české veřejnosti. 2011.
Lebeda T. Olomoucká volební studie 2010 - datový soubor. Olomoucká volební studie 2010. 2011.
Lebeda T., RYBOVÁ D. Preferenční hlasování ve volbách 2006 - datový soubor. Preferenční hlasování ve volbách 2006. 2011.
Lebeda T., RYBOVÁ D. Preferenční hlasování ve volbách 2010 - datový soubor. Preferenční hlasování ve volbách 2010. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
ZPRÁVA
Šaradín P., Lebeda T., Lysek J., Soukop M., Lebedová E., Vašátková D., Zymová K. Občanské vzdělávání v ČR. Potřeby, postoje a názory obyvatel. 2019.
Lebeda T., Kubátová H., Šaradín P. Empirická studie bezdomovectví v Olomouci. 2018.
Šaradín P., Lebeda T., Kuděla M. Postoje občanů města statutárního města Olomouc. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
HURTÍKOVÁ FIF Politologie 2015
KUDRNÁČ FIF Politologie 2017
LYSEK FIF Politologie 2019
ŽÚBOROVÁ FIF Politologie 2014
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.