doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633382

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.12

docent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
4.12 V období distanční výuky konzultační hodiny po domluvě.
ČLÁNEK
Vychodilová Z. Jazyk současného ruského dramatu jako objekt překladu a prostředek mezikulturního transferu. Slavica Nitriensia. Časopis pre výskum slovanských filológií. 2016.
Vychodilová Z. Traduttore, traditore, ili kovarstvo perevoda sovremennoj russkojazyčnoj prozy na češskij jazyk. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2014.
Vychodilová Z. Kalambury i problematika ich perevoda. Učenyje zapiski Tavričeskogo nacional'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. 2012.
Vychodilová Z. Neeksplicitnost´vyraženija značenij v jazyke i v reči. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2012.
Vychodilová Z. Přínos Miloslava Krbce české slavistice. Slavica litteraria. 2012.
Vychodilová Z. Problematika perevodimosti v istorii rossijskogo perevodovedenija. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2009.
Vychodilová Z. Perevody češskoj literatury na russkij jazyk v poslednije dvadcat´let. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2008.
Vychodilová Z. "Zum Befehl, Herr Oberleutnant" aneb vícejazyčnost v Haškově Švejkovi z translatologického pohledu. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2008.
Vychodilová Z. Russkaja literatura v olomouckich izdatelśtvach meždu dvumja mirovymi vojnami. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2004.
VYCHODILOVÁ Z. Dialog češskogo anaforičeskogo mestoimenija ten s russkim anaforičeskim mestoimenijem tot. In Kochman S. (Eds.) Studia i szkice slawistyczne 5. Dialog w literaturach i jezykach slowianskich. Tom 2. Jezykoznawstwo. 2003.
Vychodilová Z. O perevodach russkoj beletristiki na češskij jazyk posle 1989 goda. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2191, Slavica wratislaviensia CVII. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Pálušová M. Současné ruské drama v českém translatologickém kontextu. In Vychodilová Z. (Eds.) 2012.
Vychodilová Z. Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou (na materiále zájmenných lexémů "ten/этот", "to/это" a jejich funkčních ekvivalentů). Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou (na materiále zájmenných lexémů "ten/этот", "to/это" a jejich funkčních ekvivalentů). 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vychodilová Z. Literární překlad z pohledu jazykové typologie. In Sommer J. (Eds.) Literatura jako cesta a dialog. 2020.
Vychodilová Z. Syntaktická elipsa v české lingvistické tradici od konce 19. století po dnešek. In Bláha O. (Eds.) Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. 2018.
Vychodilová Z. Kovarstvo perevoda: perevod kak instrument russko-češskogo dialoga kultur. In . (Eds.) Russkij jazyk i kultura v zerkale perevoda. Mirovoje kino: včera, segodnja, zavtra. 2017.
Vychodilová Z. Inojazyčnyje elementy v perevodach novoj češskoj literatury na russkij jazyk v svete mežkul´turnoj kommunikacii. In . (Eds.) Slavjaně i Centraljnaja Evropa: jazyki, istorija, kultura. 2016.
Vychodilová Z. Jak jsme překládali současné ruské drama. In Kostincová J. (Eds.) Dialog kultur VIII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové 20. - 21. ledna 2015. 2015.
Vychodilová Z. Český překladatel v dialogu se současnou ruskou prózou. In Richterek O. (Eds.) Dialog kultur VII. Materiály mezinárodní vědecké konference Hradec Králové - 22. - 23. ledna 2013. 2013.
Flídrová H., Vychodilová Z. Olomoucká etapa vědeckopedagogického působení A.V.Isačenka. In Eliáš A., Matejko L. (Eds.) Florilegium in honorem Alexandri Isačenko. 2011.
VYCHODILOVÁ Z. Princip úspornosti v jazyce a řeči. In Půža M., Konečný J. (Eds.) Dialog kultur VI. 2011.
Vychodilová Z. Problematika perioda češskich frazeologičeskich jedinic s leksemoj "to" (na materiále češskich chudožestvennch proizvedenij i ich perevodov na russkij jazyk). In Makarov V. (Eds.) Literaturnaja i dialektnaja frazeologija: istorija i razvitije (Pjatyje Žukovskije čtenija). D. I. 2011.
Vychodilová Z. Sintaksičeskij ellipsis kak mul'tidisciplinarnoje javlenije. In Vobořil L. (Eds.) Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXI. Olomoucké dny rusistů 07.09. - 09.09. 2011. 2011.
Vychodilová Z. „Tak to bysme měli“ aneb Frazémy a idiomy s komponentem to ve Svěrákově Koljovi. In Walter H. (Eds.) Phraseologische Studien: Dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie. Frazeologicheskije issledovanija: Dinamicheskije tendencii v slavjanskoj frazeologii. 2010.
PÁLUŠOVÁ M. Современная русская драма в чешских переводах. In VYCHODILOVÁ Z. (Eds.) Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů. 2009.
Vychodilová Z. K prepodavaniju russkogo jazyka v Vysšej speciaľnoj sociaľnoj škole "CARITAS". Kompetence v zicích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy II. 2009.
Kubová N. Problematika perevoda češskogo obichodno-razgovornogo interdialekta na russkij jazyk. In Vychodilová Z. (Eds.) Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2009.
Kapitánová J. Russkij i češskij gazeto-publicističeskij teksty. Koncepci v teorii, osobennosti na praktike. In Vychodilová Z. (Eds.) XX. Olomoucké dny rusistů 02.09. - 04.09.2009. 2009.
Vychodilová Z. Svjaznost´ teksta v traktovke češskoj, rossijskoj i slovackoj lingvistiki. Sovremennaja češskaja rusistika. Sbornik češskoj delegacii. (XI Kongress MAPRJaL Varna, Bolgarija, 17 - 22 sentjabrja 2007 g.). 2007.
Vychodilová Z. K výuce ruštiny na CARITAS - VOŠs. Spravedlnost a služba. 2006.
Vychodilová Z. Старое и новое в системе современного рус. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Rossica. 2006.
Vychodilová Z. Otto František Babler jako překladatel z ruštiny. Český překlad 1945-2003. 2005.
Vychodilová Z. Polifunkcional'nost´ češskich mestoimennych leksem v sopostavlenii s ich russkimi ekvivalentami. In Sokolowski J. (Eds.) Wyraz i zdanie w jezykach slovianskich 5. Opis, konfrontacja, przeklad. (Red. M.Sarnowski i W.Wysoczański.). Acta Universitatis Wratislaviensis No 2747, Slavica Wratislaviensia CXXXIII. 2005.
VYCHODILOVÁ Z. Formalnyje sredstva vyraženija svjaznosti v tekstach naučnogo i oficialno-delovogo stilej. In Luczków I. (Eds.) Wyraz i zdanie w jezykach slovianskich 4. Opis, konfrontacja, przeklad. 2004.
Vychodilová Z. Russkaja literatura v olomouckich izdatelśtvach meždu dvumja mirovymi vojnami. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2004.
Vychodilová Z. Russkaja literatura v olomouckich izdatelśtvach meždu dvumja mirovymi vojnami. In PECHAL Z. (Eds.) Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2004.
VYCHODILOVÁ Z. Upotreblenije mestoimennoj leksemy "ten /etot" v češskom i russkom jazykach v svete kontaktov češskogo jazyka s nemeckim. In Vobořil L. (Eds.) Olomoucko-grackije lingvističeskije čtenija (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). 2004.
VYCHODILOVÁ Z. Referencial´nyje svojstva russkoj mestoimennoj leksemy "on" v sopostavlenii s jeje češskimi ekvivalentami. In Antoňák A. (Eds.) Hl´adanie ekvivalentnosti 1. 2003.
VYCHODILOVÁ Z. Predmet reči s točki zrenija lingvistiki teksta v češskom jazyke (v sopostavlenii s russkim). In Luczków Y. (Eds.) Wyraz i zdanie w jezykach slovianskich 3. Opis, konfrontacja, przeklad. 2002.
VYCHODILOVÁ Z. Razmyšlenija nad odnoj konstituirujuščej charakteristikoj teksta. In Pechal Z. (Eds.) Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2002.
VYCHODILOVÁ Z. České univerzální "to" a jeho ruské ekvivalenty. In Antoňák A. (Eds.) Jazykovyje, literaturnyje i kul´turologičeskije kontakty Jevropy i mira. 2001.
VYCHODILOVÁ Z. Pronominalizace jako jeden z prostředků textové koheze. In Gazda J. (Eds.) Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. 1999.
KNIHA - CELEK
Arkhanhelska A., Vychodilová Z., Mikešová J., Pazdiorová H., Dobrova M., Merzová R. Intertextualita v prostoru slovanských jazyků a kultur. In Arkhanhelska A. (Eds.) 2018.
Vychodilová Z., Dudek P., Nikolinová NA., Machoninová A., Šubinskij VI., Voltská TA. Současná ruská poezie. 2017.
Dobrotová I., Machalová M., Vychodilová Z. Tematický česko-polsko-ruský polsko-česko-ruský slovník pohraničí. In Dobrotová I., Chlebda W. (Eds.) 2015.
Vychodilová Z., Pálušová M., Mikešová J., Janečková J., Neumannová K., Nosková K., Pícha V., Varga P. Současné ruské drama. In Vychodilová Z. (Eds.) 2014.
Vychodilová Z., Pálušová M., Mikešová J., Janečková J., Neumannová K., Nosková K., Pícha V., Varga P. Současné ruské drama. In Vychodilová Z. (Eds.) 2014.
Stěpanova L., Vychodilová Z. Realii russkoj pravoslavnoj cerkvi. 2013.
STĚPANOVA L., VYCHODILOVÁ Z. Reálie současného Ruska. 2011.
Vychodilová Z. Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou. Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou. 2008.
Vysloužilová E., Vychodilová Z., Machalová M. Cvičebnice překladu pro rusisty III (Sociální politika). Cvičebnice překladu pro rusisty III (Sociální politika). 2007.
Stěpanova L. I., Vychodilová Z. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. 2005.
Stěpanova L. I., Vychodilová Z. Reálie ruské pravoslavné církve. Reálie ruské pravoslavné církve. 2003.
Vysloužilová E., Flídrová H., Machalová M., Vychodilová Z. Cvičebnice překladu pro rusisty I, politika ? ekonomika. Cvičebnice překladu pro rusisty I, politika ? ekonomika. 2002.
Stěpanova L. I., Vychodilová Z. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Vychodilová Z. Olomoucká etapa v profesním životě Jiřího Levého. Jiří Levý jako inspirace pro současnou rusistickou překladatelskou praxi. In Janíková V., Andričík M., Kovář J. (Eds.) Jiří Levý – zakladatel československé translatologie. 2019.
Vychodilová Z. Perevodnoj diskurs i intertekstuaľnost´. Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym. 2019.
Vychodilová Z. Roman Jevgenija Vodolazkina Aviator v perevode na češskij jazyk (nabljudenija perevodčika). Znakovyje imena sovremennoj russkoj literatury. Jevgenij Vodolazkin. 2019.
Vychodilová Z. Překlad jako nástroj mezislovanského kulturního dialogu. Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika). 2015.
Vychodilová Z. Současné ruské drama jako tvůrčí překladatelská výzva. Současné ruské drama. 2014.
Vychodilová Z. Diskurs russkoj publičnoj reči na sovremennom etape razvitija: socialńaja traktovka problematiki. Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego. 2013.
Vychodilová Z. Jazyk soudobé ruské prózy jako problém překladatelský. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. 2013.
Vychodilová Z. Přínos Bohuslava Ilka české vědě o překladu. In Pospíšil I., Šaur J. (Eds.) Nosné tradice české slavistiky. 2012.
Vychodilová Z. Čarskaja, L.A., Čirikov, J.N., Čukovskij, K.I., Foršová, O.D., Nosov, N.N. Paustovskij, K.G. a další. Slovník rusko-českých literárních vztahů (M. Zahrádka a kol.). 2008.
Vychodilová Z. K dějinám olomoucké slavistiky. In . (Eds.) Slavistika dnes. Kolektivní monografie Pospíšil, I. (ed.). 2008.
Vychodilová Z. K překládání české beletrie do ruštiny v posledních dvou desetiletích. In . (Eds.) Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. 2008.
VYCHODILOVÁ Z. Sintaksičeskij ellipsis i sintaksičeskij nul - dve suščnosti odnogo javlenija. Russkoje slovo v mirovoj kul´ture. Jazyk. Literatura i perevod. Lingvodidaktika. 2003.
VYCHODILOVÁ Z. České to a jeho funkční ekvivalenty v ruštině. Rossica Olomucensia. 2001.
VYCHODILOVÁ Z. K problematike svjaznosti teksta. Rossica Olomucensia XXXVIII. 2000.
VYCHODILOVÁ Z. N. V. Gogol v českých překladech. In . (Eds.) Rossica Olomucensia. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vychodilová Z. Kovarstvo perevoda (na russko-anglijskom materiale). Přednáškový pobyt v rámci programu Erasmus. 2009.
Vychodilová Z. Polyfunkčnost zájmenných lexémů ten a to a jejich ekvivalenty v ruštině. Jazykovědné sdružení České republiky. 2009.
Vychodilová Z. Funkce zájmenných lexémů ten a to v současné češtině. přednáškový pobyt na: Instytut Filologii Slowianskiej Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw (Polsko). 2005.
Vychodilová Z. Processy razvitija leksiki i gramatiki sovremenogo russkogo jazyka v tečenije poslednich dvuch desjatiletij. přednáškový pobyt na: Instytut Filologii Slowianskiej Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw (Polsko). 2005.
Vychodilová Z. Жаргон современной руской молодежи. přednáškový pobyt na: Instytut Filologii Slowianskiej Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw (Polsko). 2005.
Vychodilová Z. Лаконичность русской речи: синтаксически. přednáškový pobyt na: Institut für Slawistik, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Německo). 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pálušová M., Vychodilová Z., Komendová J., Dobrova M., Stěpanova L., Arkhanhelska A., Chadaeva O., Kapitánová J. XXV Оломоуцкие дни русистов. 2019.
Pálušová M., Pechal Z., Vychodilová Z., Stěpanova L., Arkhanhelska A., Komendová J., Chadaeva O. XXIV-е Оломоуцкие дни русистов 2017. 2017.
Pálušová M., Komendová J., Pechal Z., Vychodilová Z., Stěpanova L., Arkhanhelská A., Vobořil L. XVIII Оломоуцкие дни русистов. 2015.
Vobořil L., Vysloužilová E., Flídrová H., Pechal Z., Stěpanova L. I., Vychodilová Z., Komendová J. XVIII Оломоуцкие дни русистов. . 2005.
RECENZE
Vychodilová Z. Ondřej Bláha: Jazyky střední Evropy. Knížka, která by neměla zapadnout. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2019.
Vychodilová Z. Nová česká knížka o diskurzu. Naše řeč. 2016.
VYCHODILOVÁ Z. Nová koncepce pragmatiky jazyka Milady Hirschové. Izvestija Ural´skogo gosudarstvennogo universiteta, 4(82). 2011.
Vychodilová Z. Ludmila Stěpanová: Rusko-český frazeologický slovník. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2008.
Vychodilová Z. Nová vysokoškolská učebnice morfologie na Slovensku. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2008.
Vychodilová Z. Helena Flídrová - Stanislav Žaža: Синтаксис русского яыка в сопоставл. Helena Flídrová - Stanislav Žaža: Синтаксис русского яыка в с&. 2005.
VYCHODILOVÁ Z. Nоvě о tvоrbě pоjmеnоvání v ruštině. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2003.
Vysloužilová E., Stěpanova L. I., Pechal Z., Vychodilová Z., Zahrádka M. XVI. O0lomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 2002.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Vychodilová Z. Synkretismus větných členů v ruštině a češtině. Synkretismus větných členů v ruštině a češtině. 2019.
Vychodilová Z. Symetrie a asymetrie kategorií gramatického a přirozeného rodu v slovanských jazycích. Arkhangelska Tetiana: Symetrie a asymetrie kategorií gramatického a přirozeného rodu v slovanských jazycích. 2014.
Vychodilová Z. Oponentský posudek disertační práce Mgr. Kataríny Čermákové. Souvětí kombinující spojovací prostředky. Popis a analýza na základě korpusových dat. 2012.
VYCHODILOVÁ Z. Kognitívne dominanty v jazyku a kultúre. Kognitívne dominanty v jazyku a kultúre - návrh vedeckého projektu pro Vedeckou grantovou agentúru MŠVVŠ SR. 2011.
VYCHODILOVÁ Z. Oponentský posudek na disertační práci Lucie Mattové Dramatizmus zmien v prekladaní dramatických textov v rokoch 1985 – 2005 (na materiáli prekladov z ruštiny). Oponentský posudek na disertační práci Lucie Mattové Dramatizmus zmien v prekladaní dramatických textov v rokoch 1985 – 2005 (na materiáli prekladov z ruštiny). Bratislava 2011, 107 stran. 2011.
VYCHODILOVÁ Z. Posudek na Cvičebnici překladu pro rusisty. Politika. Ekonomika. Cvičebnice překladu pro rusisty. Politika. Ekonomika. 2011.
VYCHODILOVÁ Z. Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii. Teoretické východiská a vypracovanie učebných textov na ťažiskové predmety nového študijného programu. Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii. Teoretické východiská a vypracovanie učebných textov. 2011.
VYCHODILOVÁ Z. Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. 2011.
VYCHODILOVÁ Z. Rusko-český ekonomický slovník. Horvátová, M.: Rusko-český ekonomický slovník. 2007.
PŘEKLAD
Vychodilová Z. Můj život v Kristu. Jan Kronštadský. Můj život v Kristu. Výbor. 2014.
Vychodilová Z. Tichon Zadonský: Duchovní poklad. Tichon Zadonský, Duchovní poklad. 2012.
ZPRÁVA
Vychodilová Z. Hledání ekvivalentnosti IV. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Cizí jazyk pro soc. pracovníky I. VOS/PSCK1 ZS Cv 0
Cizí jazyk III VOS/23CJ3 ZS Cv 0
Cizí jazyk IV VOS/23CJ4 LS Cv 0
Cizí jazyk V VOS/23CJ5 ZS Cv 0
Cizí jazyk VI VOS/23CJ6 LS Cv 0
Ruský jazyk 2 VOS/RUJ2 ZS Cv 0
Ruský jazyk 3 VOS/RUJ3 ZS Cv 0
Ruský jazyk 3 VOS/RUJ3 LS Cv 0
Ruský jazyk 4 VOS/RUJ4 LS Cv 0
Syntax ruštiny 1 KSR/7SY1 LS 2
Syntax ruštiny 1 KSR/7SY1 LS Cv 1
Teorie překladu KSR/7TMPN ZS Se 1
Teorie překladu KSR/7TMPN ZS 1
Úvod do studia jazyka KSO/7UJ ZS 1
Úvod do studia jazyka KSO/7UJ ZS Se 1
Analýza odborného textu KSR/7AOT LS 1
Diplomový seminář magisterský 1 KSR/7DMS1 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSR/7DMS1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSR/7DMS2 LS Se 0
Úvod do studia jazyka KSR/7UJ ZS 1
Úvod do studia jazyka KSR/7UJ ZS Se 1
Translatologie KBH/92ATL ZS Se 4
Diplomový seminář bakalářský 1 KSR/7DSB1 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 1 KSR/7DSB1 LS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSR/7DSB2 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSR/7DSB2 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSR/7DSM1 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSR/7DSM1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSR/7DSM2 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSR/7DSM2 LS Se 0
Překlad uměleckého textu 1 KSR/7PUT1 LS Se 2
Překlad uměleckého textu 2 KSR/7PUT2 ZS Se 2
Synchronní komparatistika KSR/7SK ZS 2
Zadání diplomové práce KSR/7ZDP ZS 0
Synchronní komparatistika KSU/7SKR ZS 1
Interdisciplinární přístupy k jazyku KSR/7IP ZS 1
Interdisciplinární přístupy k jazyku KSR/7IP ZS Se 1
Interdisciplinární přístupy k jazyku KSR/7IPJ ZS 2
Úvod do studia jazyka KSU/7UJ ZS 1
Úvod do studia jazyka KSU/7UJ ZS Se 1
Obhajoba diplomové práce KSR/MADP ZS 0
Obhajoba diplomové práce KSR/MADP LS 0
Ruský jazyk - praktická část KSR/RFJAP ZS 0
Ruský jazyk - praktická část KSR/RFJAP LS 0
Ruský jazyk v kontextu srovnávací slovan KSR/RFJAS ZS 0
Ruský jazyk v kontextu srovnávací slovan KSR/RFJAS LS 0
Ruský jazyk KSR/RFJAT ZS 0
Ruský jazyk KSR/RFJAT LS 0
Ruský jazyk KSR/RJND LS 0
Ruský jazyk - praktická část KSR/RJNP LS 0
Ruský jazyk - praktická část KSR/RJNPS LS 0
Synchronní komparatistika KSR/7SKR ZS Se 1
Synchronní komparatistika KSR/7SKR ZS 1
Srovnávací stylistika KSR/7SRST LS Se 1
Srovnávací stylistika KSR/7SRST LS 1
Translatologie KBH/92AJT ZS 4
Teorie a metodika překladu KSR/TMPN LS 0
Teorie a metodika překladu KSR/TMPR ZS 0
Teorie a metodika překladu KSR/TMPR LS 0
Syntax ruštiny 1 KSR/7SR1 LS Cv 2
Syntax ruštiny 2 KSR/7SR2 ZS Se 2
Syntax ruštiny 2 KSR/7SR2 ZS 2
Synchronní komparatistika KSO/7SKR ZS 1
Cizí jazyk pro soc. pracovníky I. VOS/KSCK1 ZS Cv 0
Cizí jazyk pro soc. pracovníky II. VOS/PSCK2 LS Cv 0
Problémy ruské jazykovědy KSO/92ARJ LS Se 0
Cizí jazyk druhý II. VOS/PSCJ2 LS Cv 0
Translatologie KBH/92BJT ZS 4
Odevzdání disertační práce KSR/9DIPR ZS 0
Obhajoba disertační práce KSR/9ODP ZS 0
Státní doktorská zkouška KSR/9SDZ ZS 0
Cizí jazyk DSP - Ruština KSR/91ADR ZS Se 0
Cizí jazyk DSP - Ruština KSR/91ADR LS Se 0
Publikace v dom. recenzovaném časopise KSR/91BDC ZS Se 0
Publikace v dom. recenzovaném časopise KSR/91BDC LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na dom. konfer. KSR/91BDK ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na dom. konfer. KSR/91BDK LS Se 0
Získání a úspěšné ukončení grantu KSR/91BGA ZS Se 0
Získání a úspěšné ukončení grantu KSR/91BGA LS Se 0
Cizí jazyk druhý I. VOS/PSCJ1 ZS Cv 0
Podání grantu - neúspěšné KSR/91BGN ZS Se 0
Podání grantu - neúspěšné KSR/91BGN LS Se 0
Spoluřešitelství grantu min. 1 rok KSR/91BGS ZS Se 0
Spoluřešitelství grantu min. 1 rok KSR/91BGS LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na dom. konfer. KSR/91BJE LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konfer KSR/91BMK ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konfer KSR/91BMK LS Se 0
Publikovaná recenze KSR/91BPR ZS Se 0
Publikovaná recenze KSR/91BPR LS Se 0
Publikace v zahr. recenzovaném časopise KSR/91BZC ZS Se 0
Publikace v zahr. recenzovaném časopise KSR/91BZC LS Se 0
Zahraniční stáž do 7 dní KSR/91CS1 ZS Se 0
Zahraniční stáž do 7 dní KSR/91CS1 LS Se 0
Zahraniční stát do 30 dní KSR/91CS2 ZS Se 0
Zahraniční stát do 30 dní KSR/91CS2 LS Se 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KSR/91CS3 ZS Se 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KSR/91CS3 LS Se 0
Interdisc. přístupy k jazyku - teorie te KSR/92AIT LS Se 4
Interdisc. přístupy k jazyku - teorie te KSR/92AIT LS 4
Výuka na pracovišti KSR/94JV1 ZS Se 0
Výuka na pracovišti KSR/94JV1 LS Se 0
Vedení bakalářské práce KSR/94VBP ZS Se 0
Vedení bakalářské práce KSR/94VBP LS Se 0
Vedení odborného semináře / 1 semestr KSR/94VOS ZS Se 0
Vedení odborného semináře / 1 semestr KSR/94VOS LS Se 0
Výuka na pracovišti / 1 semestr KSR/94VU1 ZS Se 0
Výuka na pracovišti / 1 semestr KSR/94VU1 LS Se 0
Odevzdání disertační práce KSR/95DPR ZS 0
Odevzdání disertační práce KSR/95DPR LS Se 0
Obhajoba disertační práce KSR/95ODS ZS 0
Obhajoba disertační práce KSR/95ODS LS Se 0
Postgraduální diplomový seminář 1 KSR/95PS1 ZS Se 1
Postgraduální diplomový seminář 1 KSR/95PS1 LS Se 0
Postgraduální diplomový seminář 2 KSR/95PS2 ZS Se 0
Postgraduální diplomový seminář 2 KSR/95PS2 LS Se 0
Postgraduální diplomový seminář 3 KSR/95PS3 ZS Se 0
Postgraduální diplomový seminář 3 KSR/95PS3 LS Se 0
Státní doktorská zkouška KSR/95SDZ ZS 0
Státní doktorská zkouška KSR/95SDZ LS 0
Cizí jazyk pro soc. pracovníky II. VOS/KSCK2 LS Cv 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
VOJTÍŠKOVÁ FIF Filologie 2020
AGAPOVA FIF Filologie 2014
PÁLUŠOVÁ FIF Filologie 2012
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.