Rossica Olomucensia

Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii

                                 ISSN: 0139-9268 (print) 
                                 ISSN: 1804-1434 (on-line)

Odborný recenzovaný neimpaktovaný časopis Rossica Olomucensia - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii je mediální platformou katedry slavistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci.

U MK ČR byl časopis Rossica Olomucensia zaregistrován v r. 2008 (Reg. č. MK ČR 18418); vychází s periodicitou dvakrát ročně. Řada číslování ročníků (Vol.) navazuje na předchozí ročenku.

Časopis je zařazen v mezinárodních databázích ERIH+, EBSCO a CEEOL.

Hlavní redaktor: prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

Výkonná redaktorka: 
doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. (studia litteraria, studia linguistica).

V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (od r. 2008 tvoří původní stati 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. V r. 2008 byla ustavena redakční rada a všechny příspěvky důsledně procházejí nezávislým, anonymním recenzním řízením.


Redakční rada

Univ.-Prof. Mag. Dr. phil. Peter Deutschmann (Salzburg)
Prof. Mikhail Epstein (Emory University, USA)
проф. Алексей Алексеевич Гиппиус, д.ф.н. (Москва)
emer. prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc. (Olomouc)
emer. prof. dr. Ulrike Jekutsch (Greifswald)
проф. Валерий Миxайлович Мокиенко, д.ф.н. (Санкт-Петербург)
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (Olomouc)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Brno)
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (Nitra)
prof. PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc. (Ústí nad Labem)
проф. Алла Владимировна Злочевская, д.ф.н. (Москва)


Archive

Rossica Olomucensia.
Časopis pro ruskou a slovanskou filologii – on-line

Ročník 2022

RosOl_Vol_LXI_num1_2

Ročník 2021

RosOl_Vol_LX_num2:

RosOl_Vol_LX_num1:

Ročník 2020

RosOl_Vol_LIX_num2:

RosOl_Vol_LIX_num1:

Ročník 2019

RosOl_Vol_LVIII_num2:

RosOl_Vol_LVIII_num1:

Ročník 2018

RosOl_Vol_LVII_num2 
RosOl_Vol_LVII_num1

Ročník 2017

RosOl_Vol_LVI_num2
RosOl_Vol_LVI_num1

Ročník 2016

RosOl_Vol_LV_num1
RosOl  Vol  LV  num2

Ročník 2015

RosOl_Vol_LIV_num1
RosOl_Vol_LIV_num2

Ročník 2014

RosOl_Vol_LIII_num1
RosOl_Vol_LIII_num2

Ročník 2013

RosOl_Vol_LII_num1
RosOl_Vol_LII_num2

Ročník 2012

RosOl_LI_1_obalkaRosOl_LI_1_titulkaRosOl_LI_num1_tirazRosOl_Vol_LI_num1_text
RosOl_LI_2_obalkaRosOl_LI_2_titulkaRosOl_LI_num2_tirazRosOl_Vol_LI_num2_text

Ročník 2011

RosOl_L_1_obalkaRosOl_L_1_titulkaRosOl_L_num1_tirazRosOl_Vol_L_num1_text
RosOl_L_2_obalkaRosOl_L_2_titulkaRosOl_L_num2_tirazRosOl_Vol_L_num2_text

Ročník 2010

RosOl_XLIX_1_2_obalkaRosOl_XLIX_1_2_titulka,
RosOl_XLIX_num1_tirazRosOl_Vol_XLIX_num1_text 
RosOl_XLIX_num2_tirazRosOl_Vol_XLIX_num2_text

Ročník 2009

RosOl_XLVIII_1_2_obalka
RosOl_XLVIII_1_titulniRosOl_XLVIII_num1_tirazRosOl_Vol_XLVIII_num1_text
RosOl_XLVIII_2_titulniRosOl_XLVIII_num2_tirazRosOl_Vol_XLVIII_num2_text

Ročník 2008

RosOl XLVII num1
RosOl_XLVII_num2_tirazRosOl XLVII num2 (1.část)RosOl XLVII num2 (2.část)RosOl XLVII num2 (3.část)

Přehled všech ročníků ročenky Rossica Olomucensia

do r. 2006 (u aktivních odkazů je uveden i obsah příslušného čísla ve formátu pdf): I/1968, II/1969, III/1970, IV/1971, VIII/1972: Králík, O.: Archetyp zádonštiny, IX/1972, X/1972, XI/1973, XII/1975: Horalík, L.: O morfologické homonymii v ruštině, XIII/1974, XIV/1975, XV/1976, XVI/1977, XVII/1978, XVIII/1979, XIX/1980, XX/1981, XXI/1982, XXII/1983, XXIII/1984, XXIX/1985, XXV/1986, XXVI/1987, XXVII/1988, XXVIII/1989, XXIX/1990, XXX/1991, XXXI/1992, XXXII/1993, XXXIII/1994, XXXIV/1995, XXXV/1996XXXVI/1997, XXXVII/1998, XXXVIII/1999XXXIX/2000XL/2001XLI/2002XLII/2003XLIII/2004, XLIV/2005.


Pokyny pro autory

Jsou přijímány pouze příspěvky, které nebyly dosud publikovány a nejsou přijaty k publikaci v jiném časopise, v tomto smyslu se podepisuje s autorem přijatého příspěvku k publikaci licenční smlouva vypracovaná právním oddělením UP v Olomouci. Poskytnuté příspěvky musí respektovat níže uvedené formální pokyny. V případě jejich nedodržení se příspěvky vrací autorům k úpravám a doplněním.

Všechny příspěvky procházejí nezávislým, objektivním, anonymním recenzním řízením (dva nezávislí posuzovatelé, z nichž ani jeden není členem redakce či pracovníkem stejného pracoviště jako autor či spoluautor).

Příspěvky je možno zasílat během celého roku. Uzávěrka je vždy k poslednímu dni měsíce ledna a června příslušného roku.

Texty příspěvků zasílejte na e-mail:

jitka.komendova@upol.cz (studia litteraria, studia linguistica).
Soubor v elektronické podobě musí být uložen pod příjmením autora (bez diakritiky, latinkou) s koncovkou .doc nebo docx (např. novak.docx, vychodil.doc).

Autoři odpovídají za jazykovou a gramatickou správnost textu. Příspěvky v rozporu s uvedenými pravidly, neschválené recenzním řízením či neodpovídající zásadám etiky nebudou publikovány.

Struktura a úprava příspěvku

Требования к оформлению статей на русском языке


Etický kodex

Guidelines for Editors

General Responsibilities

Editors are accountable for all content published in their journal. Editors must be ready to publish corrections and apologies when necessary.
Editors must follow transparent editorial policy. Submission guidelines and requirements for potential contributors to the journal must be published.

Conflict of Interest

Editors require authors, reviewers and editorial board members to disclose potential conflicts of interest.
Editors make decisions to accept or reject submissions based on the quality of the submission and its suitability for the journal. Editors must make sure that commercial considerations do not interfere with their editorial decisions.
Editors must make sure that non-peer-reviewed sections of the journal are clearly marked as such.

Peer-Review Practice

Editors must ensure that all research submissions are peer-reviewed. A description of the peer review practice must be published for the benefit of potential contributors to the journal.
Editors are accountable for recruiting qualified reviewers. Editors must strive to obtain highly competent reviewers and discontinue using reviewers who consistently deliver poor quality reviews.
Editors must ensure that reviews are relevant, courteous and timely. Reviewers should judge the quality of the research and not comment on the researcher’s gender, race, beliefs and the like.

Academic Integrity

Editors and reviewers must treat all submissions under review as confidential.
Editors must protect the identity of reviewers and the identity of authors if a double-blind review process is used.
Editors must ensure that all submissions comply with ethical research standards, particularly in research involving human or animal subjects.
Editors must make sure that all submissions comply with academic integrity standards, particularly with respect to plagiarism, data falsification, image manipulation and the like. Suspicions of scientific misconduct must be promptly investigated and response from authors suspected of misconduct must be sought.

Guidelines for Authors

General Responsibilities

Authors are accountable for all aspects of their research submitted for publication to a journal. Authors of a multi-author submission have joint responsibility for their research, unless stated otherwise.
Authors must promptly notify editors if they discover any errors in their research. This applies to research that has been submitted, is under review or has been published. Authors must cooperate with editors to rectify any errors.
Authors must comply with submission guidelines and requirements published by the editors. Authors are aware that failure to meet these requirements may result in rejection of their research for publication.

Conflict of Interest

Authors must disclose potential conflicts of interest.
Authors must publish all sources of their research funding, including both financial and non-financial support.
Authors must disclose their relationship to the journal, particularly when editors and reviewers seek publication in a journal that they are affiliated with.

Peer-Review Process

Authors must cooperate with editors at all stages of the publication process. Authors must notify editors if they choose to withdraw their submission at any stage of the peer-review and publication process.
Authors must respond to comments of reviewers in a relevant and timely manner. Authors must carefully check proofs supplied by editors before authorising them.

Academic Integrity

Authors must not seek publication of their research in more than one journal concurrently, unless all parties agree on co-publishing.
Authors are accountable for the soundness and honesty of their research. Authors must use appropriate methods for reporting their research and provide sufficient detail for other researchers to repeat their experiments. Authors must publish the complete results of their research and not withhold findings that are inconsistent with their hypothesis.
Authors must comply with ethical research standards, particularly in research involving human or animal subjects, and must be prepared to provide sufficient proof on request.
Authors must comply with academic integrity standards, particularly with respect to plagiarism, data falsification, image manipulation and the like. Authors must appropriately quote and cite all sources used in their research and refrain from including indirect quotations from sources that they have not consulted.
Authors must obtain permission to use any third party images, figures and the like from the respective copyright holders.


Kontakty

Adresa redakce:
Rossica Olomucensia, katedra slavistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc).

Texty příspěvků zasílejte na e-mail: 
jitka.komendova@upol.cz (studia litteraria, studia linguistica).

Časopis vydává a tiskne Univerzita Palackého v Olomouci - Vydavatelství
adresa: Vydavatelství Univerzity Palackého, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc, kde lze tento časopis i objednat (www.upol.cz/vupwww.e-vup.upol.cz).


Časopis Rossica Olomucensia vychází v režimu open access.

 

 

 

Veškeré plné texty jsou k dispozici zdarma pod licencí Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 (volné užití i distribuce, uvést původ, nepoužívat komerčně). 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)