O sekci rusistiky

Sekce rusistiky katedry slavistiky má akreditovány následující obory:

 • Ruská filologie. Bakalářské tříleté dvouprogramové studium, forma prezenční.
 • Ruská filologie. Bakalářské tříleté studium – samostatný studijní program, forma prezenční. 
 • Ruská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi. Bakalářské tříleté studium – samostatný studijní program se specializací, forma prezenční. 
 • Ruská filologie. Navazující magisterské dvouleté dvouprogramové studium, forma prezenční.
 • Ruština pro překladatele. Navazující magisterské dvouleté studium – samostatný studijní program, forma prezenční. 

Kromě toho lze pokračovat ve studiu ruské filologie v rámci doktorských studijních programů – Ruský jazyk a Ruská literatura, resp. Srovnávací slovanská filologie.

Sekce rusistiky dále zajišťuje výuku ruštiny jako cizího jazyka pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Každý semestr se jedná přibližně o 100 studentů.

Složit zkoušku z ruského jazyka mají možnost i studenti doktorských programů z Univerzity Palackého.

Přednášející vyvíjejí i bohatou publikační činnost v rámci domácích i zahraničních konferencí. Kromě individuálních monografií a statí, zahrnuje publikační činnost i řadu skript.

V současnosti má sekce rusistiky 10 přednášejících: 2 profesorky (v oboru srovnávací slovanská jazykověda), 1 profesora (v oboru ruská literatura), 1 docentku (v oboru srovnávací slovanská jazykověda), 1 docentku (v oboru ruská literatura), 2 odborné asistentky, 1 asistentku a 2 lektorky. Na zajištění výuky se podílejí i externí pracovníci.

Pro odbornou jazykovou přípravu byly vytvořeny dvě moderní specializované učebny. První učebna je koncipována jako multimediální, obraz i zvuk je přenášen jednak z počítače, jednak z videa a DVD. Druhá pro nácvik tlumočnických dovedností v kabinách s řídicím panelem učitele. Učebna je vybavena satelitním příjmem ruské televize a videoprojekcí.

Od r. 1968 vydává katedra ročenku ROSSICA OLOMUCENSIA, počet výtisků již dosáhl čísla 55. V ní publikují své příspěvky nejen členové katedry slavistiky, ale jsou v nich uveřejňovány i příspěvky z mezinárodní konference Olomoucké dny rusistů, které byly poprvé organizovány v r. 1976. Původně se jednalo o seminář pro učitele ruského jazyka, avšak po r. 1990 celá akce získala široký mezinárodní ohlas a do Olomouce se každé dva roky sjíždějí odborníci z řady zemí světa. Od r. 2008 v řadě Rossica Olomucensia je vydáván odborný recenzovaný časopis s názvem Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii (2x ročně). XXIV. Olomoucké dny rusistů proběnou v září r. 2017.

Kromě zahraničních konferencí vyjíždějí vyučující a studenti v rámci programů Erasmus+:

 • anglický Durham, 
 • německý Greifswald, 
 • belgický Gent, 
 • bulharská Sofie,
 • polský Krakov,
 • polská Vroclav,
 • slovenský Ružomberok,
 • Kostromská státní univerzita N. A. Někrasova, RF,
 • Tomská státní pedagogická univerzita v Tomsku, RF.
 • Meziuniverzitní smlouvy:
 • Soukromá vysoká škola Něvský institut jazyka a kultury v Petrohradě, RF,
 • Kostromská státní univerzita N. A. Někrasova, RF,
 • Tomská státní pedagogická univerzita v Tomsku, RF. AIA (ministerské stipendium):
 • Institut A.S. Puškina - Moskva (měsíční jazykový kurz, semestrální pobyt).

Kontakt

adresa:

sekretariát katedry slavistiky
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10
779 00  Olomouc

tel. (sekretariát): +420 585 63 3373
fax +420 585 633 000
e-mail (sekretariát): michaela.dadakova@upol.cz

Historie

O historii rusistiky v Olomouci můžeme hovořit přibližně od poloviny 20. století, tj. v souvislosti s obnovením vysokého učení po 2. světové válce. Tehdy byla součástí katedry slavistiky. Statut samostatné katedry získala v r. 1966. V r. 1994 došlo ke spojení rusistiky s polonistikou a obnovení katedry slavistiky. V r. 2000 vznikla v rámci obnovené slavistiky i ukrajinistika.

Dějiny olomoucké rusistiky jsou spojeny s takovými jmény jako Bohuslav Ilek, Alexandr V. Isačenko, Rudolf Zimek, Antonín Václavík, Helena Křížková aj.

Výuka ruštiny na Univerzitě Palackého prošla za dobu svého trvání výraznými změnami. Do r. 1989 mělo vyučování ruštině jako cizímu jazyku v České republice v podstatě monopolní charakter. Na základních a středních školách byla výuka jazyka povinná, což garantovalo i značný zájem o odborné studium ruského jazyka na vysokých školách. Do r. 1990 se proto ruština v Olomouci vyučovala na dvou fakultách – filozofické a pedagogické.

V souvislosti se změnou politicko-ekonomické situace se vyučování ruštině jako cizímu jazyku dostalo na opačný konec žebříčku poptávky. Ruština zmizela z učebních plánů základních a středních škol; výuka pokračovala na bázi volitelných předmětů. Teprve ve 2. polovině 90. let 20. století lze hovořit o znovuoživení zájmu o studium ruštiny.

Na Pedagogické fakultě UP bylo odborné studium ruštiny ukončeno v r. 1990. Na Filozofické fakultě studovalo před r. 1990 každoročně přibližně 120-170 studentů, nejčastěji v kombinaci s českým jazykem, historií či geografií. V r. 1993 měla katedra rusistiky FF UP přibližně 80 studentů; v této době byla ruská filologie nejčastěji studována v kombinaci s anglickou a německou filologií. Do 1. ročníku nastupovalo v průměru 10-15 studentů. Kvantitativní změny ve vyučování ruštině provázely i změny kvalitativní.

Kromě potřeby stimulovat zájem absolventů středních škol o studium ruštiny bylo třeba reagovat na změněné potřeby trhu práce. Namísto učitelů vzrostla poptávka po překladatelích, tlumočnících a hospodářských pracovnících se znalostí ruštiny. Tyto okolnosti vedly v r. 1995 k akreditaci a otevření nového studijního oboru bakalářského stupně „Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast“; o čtyři roky později bylo otevřeno navazující magisterské studium „Odborné ruštiny pro hospodářskou praxi“ a od roku 2009 byl otevřen studijní obor bakalářského stupně „Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury“. Od roku 2012 se navazující magisterské studium sjednotilo pod nově akreditovaným oborem „Ruská filologie“. Díky tomu má dnes rusistika přibližně 300 studentů.